Statystyki

inne

kategoria ATC o kodzie N06AX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwdepresyjne (kod N06A).

Zawiera 174 produkty, z czego 132 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 26 to leki OTC (bez recepty), 16 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 39 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 174 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 62.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii inne, które dostępne są w aptekach.