Oryginalna ulotka dla Urorec
kapsułki

produkt na receptę

Sylodosyna (silodosin)

Dawka

8 mg

Opakowanie

30 kapsułek
w 17% aptek, od 49.90 zł do 78.99
Urorec to lek w postaci kapsułek stosowany w objawach wynikających z łagodnego rozrostu prostaty. Zawiera sylodosynę, która rozkurcza mięśnie układu moczowego i gruczołu krokowego, dzięki czemu ułatwia i reguluje oddawanie moczu.

Ulotki Urorec dla opakowania 30 kapsułek (8 mg).

Wybrany dokument Urorec:
Dokument z 2020-09-29
PDF
dokument PDF dla Urorec

Podgląd dokumentu PDF Urorec

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-29

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Urorec, INN-silodosin - urorec-epar-product-information_pl.pdf pacjenta Urorec 8 Urorec 4 sylodosyna a ona

  • W .
  • Lek ten przepisano . N .

innej osobie jej

  • u pacjenta , w tym wszelkie objawy niewymienione w tej i lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

1.

2. leku Urorec

3. Jak lek Urorec 4.

5.

6. informacje

1. Co to jest lek Urorec

Co to jest Urorec

1A-adrenergicznego.

zlokalizowane w gruczo choroby.

Urorec jest stosowany u w leczeniu , jak: stsza potrzeba oddawania moczu, nawet w nocy.

2. leku Urorec

Kiedy nie leku Urorec (wymienionych w punkcie 6).

Os leku lekarzem lub farmaceut .

), o stosowaniu obecnie lub w takiej operacji. Lekarz specjalista mo przyjmowanie leku Urorec w przypadku

Podczas przyjmowa podczas wstawania i sporadycznie omdlenia przyjmowania innych punkt „Prowadzenie pojazdów i maszyn”).

przyjmowa choroba nerek .

choroba nerek o umiarkowanym nasileniu lekarz rozpocznie leczenie dawek (patrz punkt 3 „Dawka”).

przyjmowa eku Urorec.

Sód mmol (23 mg) sodu na jedn sodu”.

w wie do stosowania tego leku.

Lek Urorec a inne leki lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, lekach, które pa .

szczególnie o przyjmowa 1-blokerami, takie jak podczas przyjmowania leku Urorec.

leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol), HIV/AIDS (takie jak rytonawir) lub leki stosowane po przeszczepach w celu zapobiegania odrzuceniu na leku Urorec we krwi.

(takie jak leki stosowane w padaczce, lub ryfampicyna1 Urorec nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i maszyn 3.

Ten lek n lub farmaceuty. W razie do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana

Pacjenci z chorobami nerek

W tym

W przypadku lekarza.

leku Urorec przyjmowa

Przerwanie przyjmowania leku Urorec

W przypadku przerwania leczenia objawy choroby

W razie jakichkolwiek dalszych tego do lekarza lub farmaceuty.

4.

lek ten omdlenia.

Uro soczewki, patrz punkt „ ”).

o stosowaniu obecnie lub w

Urorec.

M e :

1 na 10 pacjentów) punkt „ ”) na 10 pacjentów) punkcie) katar lub uczucie zatkanego nosa biegunka na 100 pacjentów) szybsze bicie serca objawy reakcji alergicznej na skórze, takie jak wys na 1 000 pacjentów) erca)

000 pacjentów) pnych danych) do V stosowania leku.

5. lek Urorec w miejscu niewidocznym i tego tekturowym i na blistrze po „EXP”. po

C.

Nie tego jest uszkodzone lub wykazuje oznaki otwierania.

na odpadki.

.

6. opakowania i inne informacje

Co zawiera Urorec Urorec 8 mg mg sylodosyny.

Urorec 4 mg 4 mg sylodosyny.

Urorec 8 mg: bia , rozmiar x 7,6 mm) Urorec 4 , rozmiar x 5,8 mm).

Nie wszystkie

Podmiot odpowiedzialny Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy Co. Cork

Irlandia

Wytwórca Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milan Laboratoires Bouchara-Recordati Parc Mécatronic

03410 Saint Victor

Francja przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Lietuva PharmaSwiss UAB

Tel: + 370 5 2790762 PharmaSwiss EOOD

Luxembourg/Luxemburg Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400 Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Magyarország Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Danmark Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Malta Focused Pharma Ltd.

Tel: + 356 79426930

Deutschland Recordati Pharma GmbH

Tel: + 49 731 70470

Nederland Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Eesti PharmaSwiss Eesti OÜ

Tel: + 372 6827400

Norge Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400 Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

  • 6773822

Österreich Haemo Pharma GmbH

Tel: + 43 2689 31160

España Casen Recordati, S.L.

Tel: + 34 91 659 15 50

Polska Recordati Polska sp. z o.o.

Tel: + 48 22 206 84 50

France Laboratoires Bouchara-Recordati

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Portugal Jaba Recordati, S.A.

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 1 63 11 833

România Recordati România S.R.L.

Tel: + 40 21 667 17 41

Ireland Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Slovenija Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Ísland Recordati Ireland Ltd.

Sími: + 353 21 4379400

Slovenská republika Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Italia Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Tel: + 39 02 487871

Suomi/Finland Recordati Ireland Ltd.

Puh/Tel: + 353 21 4379400 G.C. Papaloisou Ltd.

Sverige Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Latvija PharmaSwiss UAB

Tel: + 370 5 2790762 United Kingdom Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 44 1491 576336

Data ostatniej aktualizacji ulotki: acje o tym leku na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/ryfampicyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.