dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 15 tabletek (0,1 G), 3 tabletki (0,1 G), 30 tabletek (0,1 G), 6 tabletek (0,1 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Aulin 100 mg, tabletki Nimesulidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki: 1. Co to jest Aulin i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aulin 3. Jak stosować lek Aulin 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Aulin 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Aulin i w jakim celu się go stosuje Aulin jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych, stosowanym w leczeniu ostrego bólu oraz bolesnego miesiączkowania.

Zanim lekarz przepisze Aulin, rozważy czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aulin Kiedy nie stosować leku Aulin - jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 na końcu tej ulotki); - jeśli u pacjenta w przeszłości występowały którekolwiek z poniższych objawów po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ: • świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, duszność (astma) • niedrożność nosa z powodu obrzęku (polipy nosa) • wysypki skórne lub pokrzywka • nagły obrzęk skóry (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].