dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 15 torebek 2 gramy (0,1 G), 30 torebek 2 gramy (0,1 G), 9 torebek 2 gramy (0,1 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NIMESIL 100 mg, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej (Nimesulidum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki: 1. Co to jest Nimesil i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nimesil 3. Jak stosować Nimesil 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Nimesil 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Nimesil i w jakim celu się go stosuje Nimesil jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych.

Nimesil jest wskazany w leczeniu ostrego bólu oraz w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu.

Zanim lekarz przepisze Nimesil, rozważy, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nimesil Kiedy nie stosować leku Nimesil: - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nimesil; - jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np. świszczący oddech, wydzielina z nosa lub niedrożność nosa, pokrzywka) po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); - jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja na nimesulid dotycząca wątroby; - jeśli pacjent (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających nimesulide

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Nimesil

30 torebek 2 gramy

0,1 G Guidotti

dostępny w 99% aptek

gdzie kupić refundowany

9 torebek 2 gramy

0,1 G Guidotti

dostępny w 42% aptek

gdzie kupić od 15,99 do 22,99 zł