Oryginalna ulotka dla Tilaprox
krople do oczu

produkt na receptę

latanoprost

+

Tymolol (timolol)

Opakowanie

1 butelka 2,5 mililitra
w 14% aptek, refundowany
Produkt w kategorii: narządy wzroku i słuchu, leki oftalmologiczne, leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę (kategoria ATC S01ED).

Ulotki Tilaprox dla opakowania 1 butelka 2,5 mililitra.

Wybrany dokument Tilaprox:
Dokument z 2021-02-20
PDF
dokument PDF dla Tilaprox

Podgląd dokumentu PDF Tilaprox

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-20

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Tilaprox_PIL_PIL_MAH_Trans_cln

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tilaprox, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Tilaprox i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tilaprox

3. Jak stosować lek Tilaprox

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Tilaprox

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tilaprox i w jakim celu się go stosuje

Tilaprox jest lekiem stosowanym w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienia wewnątrz gałki ocznej).

Tilaprox jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: latanoprost (pochodna prostaglandyny) i tymololu1 maleinian (beta-adrenolityk).

Wewnątrz oka wytwarzany jest płyn, nazywany cieczą wodnistą. Następnie ten płyn jest odprowadzany do krwioobiegu, co wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Jeśli odpływ jest utrudniony, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej zwiększa się.

Poza innymi działaniami, beta-adrenolityki zmniejszają ciśnienie wewnątrz gałki ocznej poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Prostaglandyny ułatwiają odpływ cieczy wodnistej.

Tilaprox stosowany jest:

 • w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania (uszkodzenie nerwu wzrokowego, spowodowane zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym)
 • w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów, u których reakcja na beta- adrenolityki lub pochodne prostaglandyny, stosowane jako jedyny lek, jest niewystarczająca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tilaprox

Kiedy nie stosować leku Tilaprox

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia układu oddechowego, takie jak astma, ciężkie, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować wystąpienie świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwałego kaszlu).
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia serca lub zaburzenia rytmu serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tilaprox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości:

 • choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia czynności serca, takie jak wolna czynność serca
 • problemy z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroba wynikająca z zaburzeń krążenia krwi (taka jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda)
 • cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować podmiotowe i przedmiotowe objawy niskiego stężenia glukozy we krwi
 • nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować jej objawy podmiotowe i przedmiotowe
 • jakakolwiek operacja oka (w tym operacja zaćmy)
 • problemy z oczami (takie, jak ból oka, podrażnienie oka, zapalenie oka lub niewyraźne widzenie)
 • zespół suchego oka
 • dławica piersiowa (szczególnie rodzaj, zwany dławicą Prinzmetala)
 • ciężkie reakcje alergiczne, które zazwyczaj wymagają leczenia szpitalnego.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tilaprox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występowało lub obecnie występuje wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki (ang. herpes simplex virus, HSV).
 • pacjent nosi soczewki kontaktowe. Lek Tilaprox może być stosowany, należy jednak przestrzegać zaleceń dla osób noszących soczewki kontaktowe, podanych w punkcie „Tilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek”.

Przed planowaną operacją należy powiedzieć lekarzowi, że pacjent stosuje Tilaprox, ponieważ latanoprost i tymolol mogą zmieniać działanie niektórych leków stosowanych w czasie znieczulenia.

Tilaprox a inne leki Tilaprox może wpływać na działanie innych leków stosowanych przez pacjenta, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry, lub leki te mogą zaburzać działanie leku Tilaprox. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje lub planuje stosować leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, leki nasercowe lub stosowane w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i mogą wystąpić interakcje. Pacjent powinien o tym pamiętać, jeśli przyjmuje lub stosuje następujące leki:

Leki blokujące kanały wapniowe (stosowane np. w leczeniu choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

Guanetydynę (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

Beta-adrenolityki (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

Leki przeciwarytmiczne (leki przywracające prawidłowy rytm serca)

Glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca)

Parasympatykomimetyki (stosowane np. w leczeniu jaskry).

Stosowanie leku Tilaprox z wymienionymi powyżej lekami może powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego i (lub) zwolnienie czynności serca.

Leki działające w ten sam sposób, jak Tilaprox

Wpływ innych leków o podobnym działaniu, jak Tilaprox może być nasilony, jeśli stosowane są one w tym samym czasie, co Tilaprox. Z tego względu nie zaleca się jednoczesnego podawania do oka dwóch beta-adrenolityków lub dwóch pochodnych prostaglandyn.

Klonidynę

Jeśli pacjent w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej stosuje jednocześnie z lekiem Tilaprox substancję czynną klonidynę2 i nagle przerwie stosowanie klonidyny, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może się zwiększyć. Jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie beta-adrenolityki w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, może się ono dodatkowo zwiększyć na skutek przeciwnego działania obu leków.

Chinidynę (stosowaną w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii).

Leki przeciwdepresyjne takie jak fluoksetynę3 i paroksetynę4.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Tilaprox u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku Lek Tilaprox jest odpowiedni także do leczenia pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Nie należy stosować leku Tilaprox podczas ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Tilaprox, jeśli pacjentka karmi piersią. Tilaprox może przenikać do mleka matki.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu kropli do oczu może wystąpić przemijające zaburzenie widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie - szczególnie bezpośrednio po zakropleniu leku Tilaprox - nie należy:

 • prowadzić pojazdów
 • obsługiwać żadnych urządzeń ani maszyn.

Tilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek.

Lek Tilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Tilaprox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka leku Tilaprox to:

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: jedna kropla do każdego chorego oka raz na dobę.

Jeżeli pacjent stosuje dodatkowo inne krople do oczu jednocześnie z lekiem Tilaprox, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ich podaniem.

Sposób stosowania: 1. Należy umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2. Odkręcić ochronną zakrętkę zewnętrzną z butelki.

3. Ostrożnie odciągnąć czubkiem palca dolną powiekę chorego oka w dół.

4. Trzymać górną część kroplomierza blisko oka, nie dotykając oka. Delikatnie nacisnąć butelkę, tak, aby do oka wpadła jedna kropla. Należy upewnić się, że nie naciska się butelki zbyt mocno, tak aby do oka nie dostała się więcej niż jedna kropla.

5. Następnie puścić dolną powiekę.

6. Po zastosowaniu leku Tilaprox uciskać palcem kącik oka w pobliżu nosa przez 2 minuty.

Pomoże to zapobiec wchłonięciu latanoprostu i tymololu do organizmu. W celu zakroplenia do drugiego oka, jeśli tak przepisał lekarz, należy powtórzyć wszystkie czynności. Jeśli kropla nie wpadła do oka, należy zakroplić drugą kroplę.

7. Zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tilaprox

Po podaniu do oka zbyt dużej liczby kropli może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie oka.

W razie przypadkowego połknięcia leku przez pacjenta lub kogoś z jego otoczenia lub zastosowania kropli częściej, niż zalecono, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy mieć przy sobie opakowanie leku, tak aby lekarz mógł uzyskać więcej informacji na temat leku. Lekarz zadecyduje, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Pominięcie zastosowania leku Tilaprox

Jeśli pacjent zapomniał zastosować krople, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przekraczać zalecanej dawki jednej kropli raz na dobę do chorego oka.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tilaprox

Nie wolno przerywać lub zaprzestać stosowania leku Tilaprox bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Jeśli pacjent nie stosuje leku regularnie lub często zapomina o jego stosowaniu, wynik leczenia może być niepewny.

Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie wewnątrz gałki ocznej) może powodować uszkodzenie nerwu wzrokowego i pogorszenie widzenia. Może wystąpić ślepota. Zazwyczaj pacjent nie zauważy żadnych objawów zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Choroba może być potwierdzona wyłącznie na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza okulistę. Jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, konieczne jest regularne badanie oka, połączone z pomiarem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ciśnienie w oku należy mierzyć przynajmniej raz na trzy miesiące. Badanie pola widzenia oraz badanie nerwu wzrokowego należy wykonywać co najmniej raz w roku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione poniżej objawy są znanymi działaniami niepożądanymi występującymi po zastosowaniu kropli do oczu, zawierających substancje czynne latanoprost i tymolol. Najważniejszym, możliwym działaniem niepożądanym jest stopniowa, trwała zmiana koloru oczu. Krople zawierające substancje czynne, latanoprost i tymolol, mogą również powodować poważne zmiany czynności serca. Jeżeli pacjent zauważy zmiany rytmu serca lub czynności serca, powinien skontaktować się z lekarzem i poinformować go o stosowaniu leku Tilaprox.

Zazwyczaj pacjent może nadal stosować krople, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane.

Jeśli pacjent ma obawy, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać stosowania leku Tilaprox bez porozumienia z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z częstością ich występowania.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często

Stopniowa zmiana koloru oczu, wynikająca ze zwiększenia ilości brązowego barwnika w kolorowej części oka, zwanej tęczówką. Zmianę tę można zaobserwować częściej u osób o oczach mieszanego koloru (np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych lub zielono-brązowych), niż u osób o oczach jednego koloru (niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych). Zmiany koloru oczu mogą rozwijać się w ciągu wielu lat. Zmiana koloru może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli pacjent stosuje lek Tilaprox tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana koloru oczu nie jest związana z występowaniem żadnych problemów. Zmiana koloru oczu nie postępuje po przerwaniu leczenia lekiem Tilaprox.

Często

Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, uczucie „piasku pod powieką”, świąd, kłucie lub uczucie ciała obcego w oku), ból oka.

Niezbyt często

Ból głowy.

Zaczerwienienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie powiek, podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka.

Wysypka skórna lub świąd.

Inne działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Wystąpienie wirusowego zakażenia oka wywołanego przez wirus opryszczki (HSV).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Objawy reakcji alergicznej (obrzęk i zaczerwienienie skóry oraz wysypka).

Zaburzenia psychiczne:

Depresja, utrata pamięci, zmniejszenie popędu płciowego, bezsenność, koszmary senne, halucynacje.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie skóry, zmiany przepływu krwi do mózgu, nasilenie się objawów miastenii (jeśli ta choroba występuje u pacjenta), nagłe zasłabnięcie lub uczucie zbliżającego się zasłabnięcia (omdlenia).

Zaburzenia oka:

Zmiany dotyczące rzęs i drobnych włosów wokół oka (zwiększenie liczby, wydłużenie, pogrubienie i ściemnienie), zmiany kierunku wzrostu rzęs, obrzęk wokół oka, obrzęk kolorowej części oka (zapalenie tęczówki/ zapalenie błony naczyniowej oka), obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki żółtej), zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), suchość oczu, zmiany/ zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, opadanie górnej powieki i uszkodzenie tylnej warstwy oka (stan, zwany odwarstwieniem siatkówki oka, obserwowany jedynie, gdy lek stosowany jest po niektórych rodzajach operacji oka), torbiele wypełnione płynem w kolorowej części oka (torbiele tęczówki), nadwrażliwość na światło (światłowstręt), oczy wyglądające jakby były zapadnięte (pogłębienie bruzd powiekowych).

Zaburzenia ucha:

Gwizdanie/ dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Zaburzenia serca:

Nasilenie dławicy piersiowej, kołatanie serca (palpitacje), zaburzenia rytmu serca, zwolnienie czynności serca, niewydolność serca (zatrzymanie akcji serca, blok serca lub zastoinowa niewydolność serca).

Zaburzenia naczyniowe:

Niskie ciśnienie tętnicze krwi, odbarwienie/ uczucie chłodu w palcach rąk i stóp (objaw

Raynauda), chłodne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma oskrzelowa, nasilenie astmy, skrócenie oddechu, nagłe trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli), kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Ściemnienie skóry wokół oczu, utrata włosów (łysienie), świąd skóry lub nasilenie świądu skóry.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne:

Ból w klatce piersiowej, zmęczenie, obrzęki.

Tymolol, podobnie jak inne leki stosowane do oczu, wchłania się do krwi. Może to spowodować podobne działania niepożądane, jak po dożylnym lub doustnym zastosowaniu beta-adrenolityków.

Działania niepożądane po miejscowym podaniu leków do oka występują rzadziej, niż po podaniu doustnym lub w iniekcji. Wymienione poniżej działania niepożądane obejmują reakcje odnotowane po zastosowaniu beta-adrenolityków w leczeniu chorób oczu:

Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęki podskórne, które mogą występować m.in. na twarzy i kończynach oraz powodować niedrożność dróg oddechowych i trudności w przełykaniu lub oddychaniu. Pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, ciężkie, zagrażające życiu reakcje alergiczne.

Niskie stężenie glukozy we krwi.

Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

Omdlenie, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, zaostrzenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenii (zaburzenia mięśniowe), zawroty głowy, nietypowe wrażenia czuciowe takie jak drętwienie i mrowienie, ból głowy.

Podmiotowe i przedmiotowe objawy podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i występujące po zabiegu filtracji odwarstwienie warstwy poniżej siatkówki, w której znajdują się naczynia krwionośne, co może spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (powodujące przymknięcie oka do połowy), podwójne widzenie.

Wolna czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki (wskutek gromadzenia się płynów), zmiany rytmu lub szybkości uderzeń serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca przebiegająca z zadyszką i obrzękami stóp, i nóg wskutek gromadzenia się płynów), zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca.

Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, objaw Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp.

Zwężenie dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów z wcześniejszą chorobą), trudności w oddychaniu, kaszel.

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty.

Wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym zabarwieniu (podobna do łuszczycowej) lub nasilenie objawów łuszczycy, wysypka skórna.

Ból mięśni, który nie jest spowodowany ćwiczeniami fizycznymi.

Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

Osłabienie mięśni/ zmęczenie.

W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej warstwy w przedniej części oka (rogówki) występowały mętne plamy na rogówce z powodu odkładania się na niej wapnia w trakcie leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tilaprox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii podany jest po skrócie ,,Lot”.

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących przechowywania:

Nieotwarta butelka: przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu butelki należy ją usunąć po 4 tygodniach, nawet jeśli pozostał w niej niezużyty lek.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko zakażenia oka.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tilaprox

 • Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymololu maleinian. l ml kropli zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu.
 • Pozostałe składniki to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek do ustalenia pH i kwas solny do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Tilaprox i co zawiera opakowanie Lek Tilaprox to przejrzysty, bezbarwny roztwór, pakowany w przezroczystą butelkę z kroplomierzem, zabezpieczonym nakrętką.

Lek Tilaprox dostępny jest w następujących opakowaniach: 1 butelka z kroplomierzem, zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Sokratesa 13D lok.27 01-909 Warszawa

Polska

Wytwórca: Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/timolol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/klonidyna

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/fluoksetyna

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/paroksetyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.