---Wolt Drive - produkty

Tegretol CR 200, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu,

Karbamazepina (carbamazepine)

, Novartis

Dawka:

200 mg

Opakowanie:

50 tabletek
w 80% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Tegretol CR 200 na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 13,57 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 2,23 zł - Bezpłatny
 • 5,43 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Tegretol CR 200

  Tegretol CR 200 to lek dostępny na receptę w postaci tabletek, wskazany w terapii zaburzeń układu nerwowego. Substancją czynna preparatu jest karbamazepina. Lek stosowany jest m.in. w terapii zespołu maniakalnego, zespołu abstynencji alkoholowej, padaczki oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

  więcej: Stosowanie Tegretol CR 200, skutki uboczne i interakcje Tegretol CR 200

  Jak działa Tegretol CR 200?

  • Mechanizm działania karbamazepiny jest poznany tylko częściowo.
  • Stabilizuje błony komórek nerwowych w przypadku nadpobudliwości.
  • Hamuje powtarzalne wyładowania neuronów.
  • Zmniejsza przekaźnictwo synaptyczne bodźców pobudzających.
  • Hamuje szybkość obrotu dopaminy i noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym.
  • Karbamazepina jest skuteczna w napadach częściowych (prostych i złożonych), uogólnionych drgawkach toniczno-klonicznych oraz mieszanych postaciach napadów padaczkowych.
  • Wykazuje działanie psychotropowe, włącznie ze znoszeniem niepokoju i stanów depresyjnych oraz zmniejszeniem nadmiernej drażliwości i agresywności.
  • Jest lekiem neurotropowym, skutecznym np. w leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego.

  Nie używaj Tegretol CR 200, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na składniki preparatu lub leki o podobnej budowie chemicznej,
  • chorujesz na blok przedsionkowo-komorowy,
  • stwierdzono u Ciebie zahamowanie czynności szpiku kostnego, ostrą porfirię wątrobową,
  • występuje u Ciebie allel HLA-B*1502 (dotyczy, m.in. pacjentów pochodzenia chińskiego lub tajskiego) lub allel HLA-A*3101 (dotyczy, m.in. pacjentów pochodzenia japońskiego oraz grup etnicznych południowej i północnej Ameryki).

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Tegretol CR 200?

  Lek Tegretol CR 200 jest zazwyczaj nieskuteczny w napadach nieświadomości (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych.

  Jak stosować Tegretol CR 200?

  Dawkowanie preparatu powinno zostać ustalone przez lekarza prowadzącego. 

  • W leczeniu padaczki: należy dążyć do uzyskania całkowitego stężenia karbamazepiny w osoczu na poziomie 4-12 mikrogramów/ml. Dawkę należy zwiększać powoli, aż do uzyskania optymalnego efektu klinicznego. O ile jest to możliwe zaleca się stosowanie leku w monoterapii. W przypadku stosowania leku w terapii skojarzonej należy zachować ostrożność przy zmianie schematu leczenia. Dla osób dorosłych zaleca się dawkowanie początkowe 100-200 mg raz lub 2 razy na dobę. Zazwyczaj dąży się do uzyskania dawkowania do 400 mg 2-3 razy na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 1600-2000 mg na dobę. Leczenie u dzieci rozpoczyna się od 100 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększać cotygodniowo o 100 mg, aż do osiągnięcia zalecanej dawki podtrzymującej 10-20 mg/kg masy ciała/dobę.
  • W leczeniu zespołu maniakalnego oraz zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej: zaleca się ok. 400-1600 mg na dobę. Zwykle stosuje się 400-600 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
  • Alkoholowy zespół abstynencyjny: zaleca się dawkowanie 200 mg 3 razy na dobę.
  • Nerwoból nerwu trójdzielnego: początkową dawkę 200-400 mg raz na dobę należy stopniowo zwiększać, aż do ustąpienia bólu (zazwyczaj 200 mg 3-4 razy na dobę). Następnie należy stopniowo zmniejszać dawkę.

  Tabletki leku Tegretol CR 200 są podzielne. Leku należy połykać bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Tegretol CR 200?

  • Regularnie wykonuj badania kontrolne krwi. Preparat może powodować wystąpienie agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej. Ponadto może powodować czasowe lub stałe obniżenie liczby białych krwinek i płytek krwi.
  • Regularnie obserwuj stan skóry. Lek może powodować ciężkie reakcje skórne, takie jak np. martwica toksyczno-rozpływna naskórka (tzw. zespół Lyella).
  • Na ciężkie reakcje skórne bardziej narażeni są pacjenci, u których stwierdzono obecność allelu HLA-B*1502 lub obecność allelu HLA-A*3101.
  • Regularnie kontroluj czynność wątroby oraz pracę nerek.
  • Regularnie kontroluj poziom sodu we krwi. Lek może powodować hiponatremię.
  • W przypadku pacjentów z mieszanymi napadami padaczkowymi, należy zachować ostrożność. Lek może powodować zaostrzenie tego typu napadów. W przypadku ich nasilenia należy przerwać stosowanie leku.
  • U pacjentów z niedoczynnością tarczycy należy monitorować stężenie hormonów we krwi. Karbamazepina poprzez wpływ indukujący enzymy może zmniejszać stężenie hormonów tarczycy.
  • Pacjenci z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym i zatrzymaniem moczu powinni znajdować się pod kontrolą lekarską ze względu na słabe działanie przeciwcholinergiczne preparatu.
  • Karbamazepina może uczynniać utajone psychozy oraz u pacjentów w podeszłym wieku, powodować wystąpienie splątania i pobudzenia.
  • Lek może powodować wystąpienie myśli i prób samobójczych.
  • Zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji przez cały okres kuracji oraz 2 tygodnie po zażyciu ostatniej dawki preparatu Tegretol CR 200.
  • Kontrolowanie stężenia leku we krwi umożliwia prowadzenia bardziej bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii.
  • Lek Tegretol CR 200 należy odstawiać stopniowo przez okres 6 miesięcy.
  • Karbamazepina może powodować wystąpienie, np. ataksji, zawrotów głowy, niedociśnienia, przez co może zwiększać ryzyko upadków.
  • Karbamazepina może wpływać na wystąpienie fałszywo dodatnich stężeń perfenazyny oraz trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. amitryptyliny).
  • Tegretol CR 200 może powodować zmniejszenie stężenia kwasu foliowego we krwi.

  Czy mogę łączyć Tegretol CR 200 z innymi lekami?

  • Równoczesne stosowanie preparatu z lekami wpływającymi na stężenie sodu we krwi (np. lekami moczopędnymi) może powodować wystąpienie hiponatremii.
  • Karbamazepina może zmniejszać skuteczność doustnych hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych.
  • Inhibitory enzymu CYP3A4 (np. ketokonazol) zwiększają stężenie leku Tegretol CR 200 we krwi i mogą nasilać jego działanie oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
  • Induktory enzymu CYP3A4 (np. fenobarbital) zmniejszają stężenie leku Tegretol CR 200 we krwi i mogą osłabiać jego działanie.
  • Karbamazepina jest silnym induktorem, m.in. enzymu CYP3A4 i może osłabiać aktywność innych leków metabolizowanych w wątrobie.
  • Nie należy stosować preparatu łącznie z inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemidem.
  • Loksapina, kwetiapina, prymidon, progabid, kwas walproinowy, walnoktamid oraz walpromid zwiększają stężenie aktywnego metabolitu karbamazepiny we krwi przez co nasilają działanie leku i zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
  • Sok grejpfrutowy może zwiększać stężenie karbamazepiny we krwi.
  • Preparaty z dziurawca zmniejszają stężenie leku we krwi.
  • Lewetyracetam zwiększa toksyczne działanie karbamazepiny.
  • Równoczesne stosowanie karbamazepiny i izoniazydu zwiększa jego toksyczny wpływ na wątrobę.
  • Sole litu, metoklopramid, neuroleptyki (np. haloperidol) wraz z karbamazepiną mogą nasilać niepożądane objawy neurologiczne.
  • Karbamazepina może antagonizować działanie niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np. pankuronium).
  • Równoczesne stosowanie karbamazepiny i doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. rywaroksabanu) może zmniejszać stężenie doustnych leków przeciwzakrzepowych co zwiększa ryzyko zakrzepicy.

  Czy mogę łączyć Tegretol CR 200 z alkoholem?

  Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Tegretol CR 200. Alkohol może nasilać działania niepożądane preparatu ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność).

  Czy po zastosowaniu Tegretol CR 200 mogę prowadzić pojazdy?

  Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych. Lek Tegretol CR 200, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, może powodować, m.in. senność, zaburzenia akomodacji.

  Czy mogę stosować Tegretol CR 200 będąc w ciąży?

  Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Tegretol CR 200 wykazuje działanie teratogenne. Obserwowano przypadki zaburzeń i wad rozwojowych, jak np. rozszczep kręgosłupa.

  Czy po zastosowaniu Tegretol CR 200 mogę karmić piersią?

  Karbamazepina przenika do mleka matki. Kobieta karmiąca może stosować lek, pod warunkiem obserwacji noworodka w kierunku występowania działań niepożądanych (np. senności).

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Tegretol CR 200?

  Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych preparatu należą:

  • reakcje nadwrażliwości, np. wysypka, powiększenie węzłów chłonnych,
  • leukopenia, trombocytopenia, eozynofilia,
  • obrzęk, zatrzymanie płynów,
  • zwiększenie masy ciała,
  • ataksja,
  • zawroty głowy, senność,
  • podwójne widzenie,
  • bóle głowy,
  • zaburzenia akomodacji,
  • wymioty, nudności,
  • suchość jamy ustnej,
  • pokrzywka.

  Pełen opis działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, opisano w ulotce dołączonej do preparatu.

  Skład Tegretol CR 200

  • substancja czynna: 200 mg karbamazepiny,
  • substancje pomocnicze w rdzeniu tabletki: bezwodna krzemionka koloidalna, dyspersja wodna etylocelulozy, celuloza mikrokrystaliczna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, stearynian magnezu, karmeloza sodowa, talk; w otoczce tabletki: hypromeloza, Cremophor RH 40, czerwony tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza, talk, dwutlenek tytanu.

  Jak przechowywać Tegretol CR 200?

  Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

  Źródła

  • Ulotka
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Tegretol CR 200

  • substancja czynna: 200 mg karbamazepiny,
  • substancje pomocnicze w rdzeniu tabletki: bezwodna krzemionka koloidalna, dyspersja wodna etylocelulozy, celuloza mikrokrystaliczna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, stearynian magnezu, karmeloza sodowa, talk; w otoczce tabletki: hypromeloza, Cremophor RH 40, czerwony tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza, talk, dwutlenek tytanu.

  Kto może wystawić receptę na Tegretol CR 200?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Tegretol CR 200

  2023-08-18

  Jak pokazują nasze statystyki, lek Tegretol CR 200 powoli pojawia się w aptekach.

  2023-06-15

  Od producenta otrzymaliśmy dzisiaj informację, iż planowana na czerwiec br. dostawa leku uległa opóźnieniu. Na ten moment nie jest zanana nowa data dostawy.

  2023-05-24

  Od producenta mamy informację, iż lek ma być ponownie dostępny w aptekach z początkiem czerwca br.

  2023-03-13

  Zgodnie z informacjami od producenta oraz naszymi statystykami, Tegretol CR 200 zaczyna pojawiać się w coraz większej liczbie aptek.

  2023-03-01

  Od producenta mamy informację, iż sprzedaż do hurtowni leku Tegretol CR 200 ma ruszyć 6 marca br. Pod koniec przyszłego tygodnia spodziewamy się poprawy dostępności tego leku w aptekach.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Tegretol CR 200

  Ceny po refundacji, 50 tabletek, 200 mg

  Odpłatność 100%
  13,57 zł
  Limit
  11,34 zł
  Ryczałt
  5,43 zł
  Bezpłatny
  2,23 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Tegretol CR 200 w aptekach

  Wszystkie opakowania Tegretol CR 200w 79% aptek

  Ulotka produktu Tegretol CR 200

  Tegretol CR 200
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Tegretol CR 200 (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy