dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 50 tabletek drażowanych (0,0232 G ŻELAZA).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Ulotka dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ASCOFER, 23,2 mg jonów żelaza(II), tabletki powlekane Ferrosi gluconas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki: 1. Co to jest Ascofer i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ascofer 3. Jak stosować Ascofer 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Ascofer 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Ascofer i w jakim celu się go stosuje Tabletki powlekane Ascofer zawierają 200 mg żelaza(II) glukonianu, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza(II) i służą do uzupełniania niedoborów żelaza w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ascofer Kiedy nie stosować leku Ascofer: - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); - jeśli u pacjenta stwierdzono choroby krwi: hemosyderozę, hemochromatozę (dziedziczne choroby cechujące się wzmożonym wchłanianiem oraz nadmiernym odkładaniem żelaza w narządach wewnętrznych), niedokrwistość hemolityczną (obniżenie ilości erytrocytów z powodu skrócenia czasu ich życia) i aplastyczną (obniżenie ilości erytrocytów, leukocytów i trombocytów, wskutek niewydolności szpiku kostnego), choroby rozrostowe (nowotwory krwi); - jeśli pacjent poddany jest wielokrotnym transfuzjom (przetaczaniu) krwi; - (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: wczoraj.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających ascorbic acid+ferrum