---

Oryginalna ulotka dla Innofer

żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, zawiesina,

Żelazo (ferrum)

, Chiesi

Dawka:

20 mg/ml

Opakowanie:

100 mililitrów
w 53% aptek, od 53,77 zł do 86,00 zł

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Innofer.

;