---Wolt Drive - produkty

Pradaxa, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, kapsułki,

Eteksylan dabigatranu (dabigatran etexilate)

, Boehringer Ingelheim

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Pradaxa na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 79,99 zł do 499,98 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Pradaxa

Pradaxa to lek dostępny na receptę w postaci kapsułek, stosowany w profilaktyce chorób zakrzepowo-zatorowych. Substancją czynną preparatu jest eteksylan dabigatranu, który zapobiega powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Lek stosowany jest w terapii zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz w zapobieganiu powtórnego powstawania zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc.

więcej: Stosowanie Pradaxa, skutki uboczne i interakcje Pradaxa

Jak działa Pradaxa?

Eteksylan dabigatranu jest prolekiem czyli substancją pozbawionym działania farmakologicznego. Po podaniu doustnym substancja ta szybko się wchłania i ulega przemianie do dabigatranu czyli cząsteczki aktywnej. Jest to silnie działający hamulec trombiny - głównego czynnika odpowiadającego za powstawanie skrzepów w krwioobiegu. Zahamowanie trombiny  zapobiega powstawaniu zakrzepu. 

Nie używaj Pradaxa, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • aktualnie występuje u Ciebie krwawienie, jesteś narażony na krwiawienie lub występuje u Ciebie skłonność do krwawień,
 • masz ciężką niewydolność wątroby lub nerek,
 • przyjmujesz chinidynę - lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca lub inne leki wywołujace interakcje (informacja w tekście poniżej),
 • leku Pradaxa nie należy stosować u dzieci i młodzieży
 • Na co zwrócić uwagę przed użyciem Pradaxa?

  Należy liczyć się z koniecznością wykonania badań kardiologicznych i morfologicznych, pod kątem wydolności serca i aktywności czynników odpowiedzialnych za krzepnięcie.

  Jak stosować Pradaxa?

  Zalecana dawka leku to 220 mg raz na dobę (2 tabletki po 110 mg). W przypadku osób powyżej 75 roku życia lub u osób ze zmniejszoną czynnością nerek zmniejsza się dawkę do 150 mg w dwóch kapsułkach po 75 mg.

  Jeśli jesteś po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego: jedna kapsułka do 4 godzin po zabiegu, a następnie 2 kapsułki raz na dobę przez 10 dni. Jeśli jesteś po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego: jedna kapsułka do 4 godzin po zabiegu a następnie 2 kapsułki raz na dobę przez czas od 28 do 35 dni.

  W przypadku krwawienia z miejsca operowanego nie należy przyjmować leku Pradaxa. W tej sytuacji należy rozpocząć kurację od 2 kapsułek (220 mg) następnego dnia po wykonaniu zabiegu.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Pradaxa?

  Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwzakrzepowych należy zachować ostrożność podczas stosowania eteksylanu dabigatranu w przypadku chorób związanych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. Podczas leczenia krwawienie może wystąpić w każdym miejscu.

  Kapsułki należy wyciągać z blistra poprzez oderwanie folii. Pamiętaj by nie wyciskać kapsułek. Jeśli zapomnisz zażyć lek nie przyjmuj podwójnej dawki tego samego dnia. Należy kontynuować przyjmowanie leku o tej samej porze.

  Czy mogę łączyć Pradaxa z innymi lekami?

  Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, szczególnie o lekach przeciwzakrzepowych, niesteroidowych lekach zapalnych (np. ibuprofen, diklofenak), rifampicynie, werapamilu, klarytromycynie, amiodaronie. Jeśli zażywasz amiodaron należy zmniejszyć dawkę leku Pradaxa do 150 mg. Należy także poinformować lekarza o przyjmowaniu preparatów ziołowych, w szczególności ziela dziurawca, który obniży skuteczność Pradaxy.

  Czy mogę łączyć Pradaxa z alkoholem?

  Leku nie należy łączyć z alkoholem. Takie połączenie zwiększa ryzyko krwawień. 

  Czy po zastosowaniu Pradaxa mogę prowadzić pojazdy?

  Nie ma danych mówiących, że lek Pradaxa wypływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania narzędzi lub maszyn. Lekarz poinformuje Cie kiedy możesz prowadzić pojazdy.

  Czy mogę stosować Pradaxa będąc w ciąży?

  Kobiety w wieku rozrodczym powinny zapobiegać zajściu w ciążę w trakcie leczenia eteksylanem dabigatranu, 
  Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję, a potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego Pradaxa nie należy stosować podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

  Czy po zastosowaniu Pradaxa mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Pradaxa. Terapeutyk jest zazwyczaj stosowany u pacjentów starszych, kobiet w wieku menopauzalnym, stąd problem możliwości stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia jest marginalny.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Pradaxa?

  Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są krwawienia o różnym stopniu nasilenia. Występujące ogółem u około 14% pacjentów w krótkotrwałym leczeniu po planowym zabiegu chirurgicznym wymiany stawu biodrowego lub kolanowego i u 16,5% pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych w prewencji udarów i zatorowości systemowej. 

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zawartości hemoglobiny we krwi,
 • krwiaki, krwawienie z rany pooperacyjnej, siniaki,
 • wydzielina z rany pooperacyjnej,
 • obecność krwi w moczu stwierdzona w badaniu laboratoryjnym (bez zmiany koloru moczu)


  Rzadziej pojawiają się m.in.

  • krwawienia z różnych części ciała (z nosa, odbytnicy, krwawienia podskórne)
  • krwawienie do żołądka lub jelit
  • krew w stolcu
  • zmiany w badaniu czynności wątroby
 • Skład Pradaxa

  Substancja czynna: eteksylan dibagitranu w dawce 75 mg i 110 mg

  Substancjepomocnicze: kwas winowy, akacja, hypromeloza, dimetykon 350, talk,hydroksypropyloceluloza, karagen, chlorek potasu, tytanu dwutlenek,indygokarmin, żółcień pomarańczowa, woda oczyszczona

  Substancje pomocnicze swoim działaniem nie wywierają wpływu farmakologicznego na organizm chorego, ani nie wchodzą w niepożądane reakcje wpływające na trwałość leku. Substancje pomocnicze w przeciwieństwie do czynnych stanowią tę część składników leku, która nie bierze udział w poprawie jego stanu, ale może ułatwiać przyjęcie leku. Warto jednak zwrócić uwagę na ewentualną zawartość składników, na które możemy być uczuleni, lub które są niewskazane, jak np. sacharoza (lub inny cukier) u pacjentów z cukrzycą.

  Jak przechowywać Pradaxa?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  Nie wolno stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Za termin ważności uważany jest ostatni dzień miesiąca, który został podany na opakowaniu.
  Leków nie zależy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Pradaxa.

  Skład Pradaxa

  Substancja czynna: eteksylan dibagitranu w dawce 75 mg i 110 mg

  Substancjepomocnicze: kwas winowy, akacja, hypromeloza, dimetykon 350, talk,hydroksypropyloceluloza, karagen, chlorek potasu, tytanu dwutlenek,indygokarmin, żółcień pomarańczowa, woda oczyszczona

  Substancje pomocnicze swoim działaniem nie wywierają wpływu farmakologicznego na organizm chorego, ani nie wchodzą w niepożądane reakcje wpływające na trwałość leku. Substancje pomocnicze w przeciwieństwie do czynnych stanowią tę część składników leku, która nie bierze udział w poprawie jego stanu, ale może ułatwiać przyjęcie leku. Warto jednak zwrócić uwagę na ewentualną zawartość składników, na które możemy być uczuleni, lub które są niewskazane, jak np. sacharoza (lub inny cukier) u pacjentów z cukrzycą.

  Kto może wystawić receptę na Pradaxa?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Pradaxa

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Pradaxa

  Dostępność Pradaxa w aptekach

  Wszystkie opakowania Pradaxaw 90% aptek
  60 kapsułek butelkaw 81% aptek
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy