Oryginalna ulotka dla Olfen 25
tabletki powlekane

produkt na receptę

Diklofenak (diclofenac)

Dawka

25 mg

Opakowanie

30 tabletek
w 1% aptek
Produkt w kategorii: układ mięśniowo-szkieletowy, leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (kategoria ATC M01AB).

Ulotki Olfen 25 dla opakowania 30 tabletek (25 mg).

Wybrany dokument Olfen 25:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Olfen 25

Podgląd dokumentu PDF Olfen 25

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Olfen 25, 25 mg, tabletki powlekane

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Olfen 25 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olfen 25

3. Jak stosować lek Olfen 25

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Olfen 25

6. Zawartość opakowanie i inne informacje

1. Co to jest lek Olfen 25 i w jakim celu się go stosuje

Olfen 25 należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które stosowane są w leczeniu bólu i stanów zapalnych.

Olfen 25 łagodzi objawy stanów zapalnych, takich jak obrzęk i ból. Nie wpływa na przyczyny stanów zapalnych i gorączki.

U dorosłych, lek Olfen 25 może być stosowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych, w przypadku:

 • ostrych stanów zapalnych stawów (włączając ostrą dnę moczanową);
 • przewlekłych stanów zapalnych stawów, w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów (przewlekłe zapalenie stawów);
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) i innych zapalnych reumatycznych chorób kręgosłupa;
 • zaburzeń powstałych w trakcie choroby zwyrodnieniowej stawów i zapaleń stawów kręgosłupa;
 • reumatycznych stanów zapalnych tkanek miękkich;
 • bolesnego obrzęku lub zapalenia po kontuzji.

U dzieci i młodzieży w wieku powyżej 9 lat i ważących powyżej 35 kg, lek Olfen 25 może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu:

Bólu związanego z infekcjami zapalnymi ucha, nosa lub gardła, np. zapalenie gardła i migdałków, zapalenie ucha. Zgodnie z ogólnymi zasadami terapii, należy zastosować podstawowe leczenie przeciwbakteryjne. Gorączka sama bez oznak stanu zapalnego nie jest wskazaniem do leczenia.

Ostrego bólu pooperacyjnego po niewielkim zabiegu.

W przypadku wątpliwości dotyczących działania lub powodów przepisania leku Olfen 25, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olfen 25

Należy przestrzegać wszystkich wskazówek udzielonych przez lekarza lub farmaceutę uważnie, nawet jeśli różnią się one od ogólnych informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Olfen 25:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) jelit, krwawienie z żołądka i (lub) jelit, objawy związane z wystąpieniem krwi w stolcu lub czarne stolce, lub perforacja żołądka
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości krwawienia lub perforacja jelit lub żołądka związane ze stosowaniem NLPZ
 • w ciągu ostatnich trzech miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność)
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna po zastosowaniu leku przeciwzapalnego lub przeciwbólowego (np. kwasu acetylosalicylowego, diklofenaku lub ibuprofenu). W powyższym przypadku może wystąpić astma, ból w klatce piersiowej, katar, wysypka na skórze, obrzęk twarzy. Jeśli podejrzewasz u siebie uczulenie, należy zapytać lekarza o radę
 • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń,
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych).

Jeśli którykolwiek z powyższych objawów odnosi się do pacjenta, należy poinformować lekarza i nie przyjmować leku Olfen 25 do czasu, aż lekarz stwierdzi, że ten lek jest odpowiedni dla pacjenta.

Dzieci i młodzież Leku Olfen 25 nie można stosować u dzieci poniżej 9 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olfen 25 należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy poinformować lekarza jeśli:

 • pacjent stosuje lek Olfen 25 jednocześnie z innymi NLPZ, w tym z kwasem acetylosalicylowym (aspiryną), kortykosteroidami, „lekami rozrzedzającymi krew” lub niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (patrz także „Lek Olfen 25 a inne leki”),
 • pacjent ma astmę lub alergie,
 • u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. wrzody żołądka, krwawienia lub czarne stolce, lub pacjenci odczuwali dolegliwości żołądkowe lub zgagę po zastosowaniu NLPZ w przeszłości,
 • u pacjenta występuje stan zapalny okrężnicy (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) lub przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego-Crohna),
 • u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby serca lub wysokie ciśnienie krwi (patrz "Inne szczególne ostrzeżenia" poniżej),
 • u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby,
 • u pacjenta występuje obrzęk stóp,
 • u pacjenta występują zaburzenia krwawienia lub inne choroby krwi, w tym rzadka choroba wątroby zwana porfirią.

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza

 • jeśli pacjent pali tytoń
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę
 • jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów.

Przed zastosowaniem leku Olfen 25 należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta niedawno przeprowadzono lub zaplanowano operację żołądka albo przewodu pokarmowego, ponieważ lek Olfen 25 czasami powoduje osłabienie procesu gojenia ran w jelitach po zabiegu chirurgicznym.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń odnosi się do pacjenta, należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Olfen 25.

Inne szczególne ostrzeżenia

Należy unikać jednoczenego stosowania leku Olfen 25 z innymi ogólno działającymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Stosowanie leków takich jak Olfen 25 może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru. Jakiekolwiek ryzyko jest bardziej prawdopodobne po stosowaniu dużych dawek i leczeniu długotrwałym. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, lub palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Olfen 25 może zmniejszyć objawy zakażenia (np. bóle głowy, wysoka temperatura), a zatem zakażenie może być trudniejsze do zdiagnozowania i skutecznego leczenia. W przypadku złego samopoczucia i konieczności zgłoszenia się do lekarza, należy poinformować o stosowaniu leku Olfen 25.

W bardzo rzadkich przypadkach, Olfen 25, tak jak inne leki przeciwzapalne może wywoływać ciężkie reakcje alergiczne skórne (np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa- Johnsona z rozległą wysypką, wysoką gorączką i bólem stawów oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka ze zmianami w obrębie skóry i błon śluzowych, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym). Dlatego należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią takie reakcje. W rzadkich przypadkach, Olfen 25, tak jak inne leki przeciwzapalne, może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, nawet wtedy, gdy produkt nie byl wcześniej stosowany.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą wykazywać większą wrażliwość na działanie leku Olfen 25.

Dlatego powinni oni postępować zgodnie z zaleceniami lekarza szczególnie uważnie i przyjąć minimalną dawkę leku, która zapewnia ustąpienie objawów. Jest szczególnie istotne, aby pacjenci natychmiast zgłaszali działania niepożądane do lekarza.

Lek Olfen 25 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest szczególnie istotne, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • Litu lub przeciwdepresyjnych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leków stosowanych w leczeniu niektórych typów depresji),
 • Glikozydów nasercowych (np. digoksyny), stosowanych w leczeniu chorób serca,
 • Leków moczopędnych (leki zwiększające ilość wydalanego moczu),
 • Inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leków beta-adrenolitycznych (grupa leków, stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca),
 • Innych leków przeciwzapalnych (takich jak kwas acetylosalicylowy - aspiryna lub ibuprofen),
 • Kortykosteroidów (leki stosowane w łagodzeniu stanów zapalnych),
 • Leków przeciwzakrzepowych (leki zapobiegające krzepnięciu krwi),
 • Leków przeciwcukrzycowych, z wyjątkiem insuliny,
 • Metotreksatu (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów lub zapaleniu stawów),
 • Cyklosporyny (lek stosowany u osób po przeszczepach narządów),
 • Chinolonów przeciwbakteryjnych (leki stosowane przeciw zakażeniom),
 • Fenytoiny (lek przeciwpadaczkowy),
 • Kolestypolu i cholestyraminy (lek przeciwmiażdżycowy),
 • Sulfinpyrazonu (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub worykonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych),
 • Mifeprystonu (lek stosowany w ginekologii).
 • Żywiczanu diklofenaku

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku Olfen 25 w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, o ile nie jest to konieczne.W przypadku stosowania diklofenaku u kobiet planujących zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy zastosować możliwie jak najmniejszą dawkę i jak najkrótszy okres leczenia.

Nie wolno stosować leku Olfen 25 w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ może to zaszkodzić dziecku lub powodować opóźnienie lub przyśpieszenie porodu.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią, jeśli pacjentka przyjmuje lek Olfen 25, ponieważ ten lek może wywierać szkodliwe działanie na niemowlę.

Płodność

Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać jakichkolwiek maszyn, jeśli podczas stosowania leku Olfen 25 występują działania niepożądane, np. zaburzenia widzenia,zawroty głowy, zawroty głowy typu błędnikowego lub senność lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Lek zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za

wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Olfen 25

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz powie dokładnie jak stosować lek Olfen 25. Zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta na

leczenie lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku.

Dawkowanie

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Ważne jest aby stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów oraz aby nie stosować leku Olfen 25 dłużej niż jest to konieczne.

Dorośli

Zalecana dawka dla dorosłych to 2 do 6 tabletek na dobę (50 do 150 mg substancji czynnej diklofenaku sodowego), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Jeśli stosuje się więcej niż dwie tabletki na dobę, należy rozdzielić przyjmowane dawki możliwie na cały dzień, np. dwie tabletki przed śniadaniem, dwie przed obiadem i dwie przed kolacją.

Dzieci i młodzież

W doraźnym leczeniu gorączki w przebiegu infekcji ucha, nosa lub gardła (ENT) oraz bólu pooperacyjnego należy stosować następujące dawki:

Dzieci w wieku 9 - 11 lat o masie ciała 35 - 44 kg

Pojedyncza dawka: 1 tabletka (= 25 mg sodu diklofenak).

Maksymalna dobowa dawka: 1 tabletka dwa razy na dobę (= 50 mg diklofenaku sodowego).

Dzieci i młodzież w wieku 12 - 16 lat o masie ciała 45- 55 kg

Pojedyncza dawka: 1 tabletka (= 25 mg diklofenaku sodowego).

Maksymalna dawka dobowa: 1 tabletka dwa razy na dobę (= 50 mg diklofenaku sodowego) do 1 tabletki cztery razy na dobę (= 100 mg diklofenaku sodowego).

Leku Olfen 25 nie wolno stosować u dzieci poniżej 9 lat.

Kiedy i jak stosować lek Olfen 25

Tabletki należy połykać w całości, nie żuć, przed jedzeniem, popić szklanką wody.

Jak długo stosować lek Olfen 25

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olfen 25

Jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Olfen 25, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę lub udać się natychmiast do szpitalnego oddziału ratunkowego. Może być konieczna pomoc medyczna.

Pominięcie zastosowania leku Olfen 25

W przypadku pominięcia dawki należy ją zażyć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli w momencie przypomnienia pozostało niewiele czasu do zażycia następnej dawki, należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Olfen 25

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości zwiazanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Olfen 25 i powiadomić o tym lekarza jeśli wystąpią:

 • Łagodne bolesne skurcze i tkliwość brzucha rozpoczynające się w wkrótce po rozpoczęciu stosowania leku Olfen 25, po których wystąpiły krwawienia z odbytu lub krwawa biegunka, na ogół w ciągu 24 godzin od pojawienia się bólu brzucha (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
 • Ból w klatce piersiowej - ból w klatce piersiowej, który może być objawem potencjalnie ciężkiej reakcji alergicznej zwanej zespołem Kounisa.

W czasie stosowania leku Olfen 25 wystąpiły niżej podane działania niepożądane z następującą częstością:

Bardzo często: 1 na 10 pacjentów; często: 1 do 10 na 100 pacjentów; niezbyt często: 1 do 10 na 1000 pacjentów; rzadko 1 do 10 na 10 000 pacjentów; bardzo rzadko: mniej niż 1 na 10 000 pacjentów;

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Niektóre rzadkie lub bardzo rzadkie działania niepożądane mogą być ciężkie:

 • Wybroczyny lub zasinienia,
 • Wysoka gorączka lub uporczywy ból gardła,
 • Reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, często związana z wysypką i świądem, które mogą powodować trudności z przełykaniem, niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie krwi), omdlenia,
 • Świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (objawy astmy),
 • Ból w klatce piersiowej (objawy zawału serca),
 • Nagłe i silne bóle głowy, nudności, zawroty głowy, drętwienie, niemożność lub trudność w mówieniu, paraliż (objawy udaru mózgu),
 • Sztywność karku (objawy zapalenia opon mózgowych),
 • Drgawki,
 • Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),
 • Czerwona lub purpurowa skóra (możliwe objawy zapalenia naczyń krwionośnych), wysypka z pęcherzami, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach i ustach, zapalenie skóry ze złuszczeniem lub ścieraniem się naskórka,
 • Silny ból żołądka, krwawe lub czarne stolce, krwawe wymioty, choroba wrzodowa żołądka i (lub) jelit,
 • Zażółcenie skóry lub oczu (objawy zapalenia wątroby),
 • Krew w moczu, nadmiar białka w moczu, znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objawy zaburzeń czynności nerek),
 • Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),
 • Zmniejszenie liczby leukocytów (leukopenia),
 • Zmniejszenie liczby neutrofili (agranulocytoza).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy o tym bezpośrednio poinformować lekarza.

Często występujące działania niepożądane:

Występują u 1 do 10 na 100 pacjentów.

Ból głowy

Zawroty głowy

Nudności

Wymioty

Biegunka

Niestrawność

Bóle brzucha

Wzdęcia

Utrata apetytu

Zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększona aktywność aminotransferaz)

Wysypka skórna.

Rzadko występujące działania niepożądane:

Występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów.

Senność

Pokrzywka

Obrzęk

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

Występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Dezorientacja

Depresja

Trudności z zasypianiem

Koszmary senne

Drażliwość

Zaburzenia psychotyczne

Mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp

Zaburzenia pamięci

Niepokój

Drżenie

Zaburzenia smaku

Zaburzenia widzenia lub słuchu

Zapalenie płuc

Owrzodzenia jamy ustnej

Zaparcia

Wrzody przełyku (górny odcinek przewodu pokarmowego doprowadzający pokarm do żołądka)

Kołatanie serca

Wypadanie włosów

Zaczerwienienie, obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (w wyniku zwiększonej wrażliwości na słońce).

Anemia (niedokrwistość)

Leki takie jak diklofenak mogą w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru. Wystąpienie powyższego ryzyka jest bardziej prawdopodobne po stosowaniu dużych dawek i leczeniu długotrwałym. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub okresu trwania leczenia.

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli Olfen 25 jest stosowany dłużej niż kilka tygodni, należy zapewnić regularne, kontrolne wizyty lekarskie w celu upewnienia się, że nie wystąpiły niezauważalne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__smz.ezdrowie.gov.pl_&d=DwMFBA&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=BvkTSndP9PGfpYIWuo6r_DTIBEHRl5qHVUM686z0A7w&m=lY-f3amoGbxATRjninFWFaVsw3nheX_b7p0MajJjxFM&s=MwWw46DriL_xL1COOgjjaTd9DqcYZUsQe2l7dv4Av5I&e=

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Olfen 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii na opakowaniu znajduje się po „Nr serii (Lot)“ lub „Lot“.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olfen 25

 • Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Każda tabletka zawiera 25 mg diklofenaku sodowego.
 • Substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, hypromeloza.

Otoczka (oporna na działanie soku żołądkowego): kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, talk, trietylu cytrynian,.

Otoczka (barwna): hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żółcień chinolinowa (E 104), talk.

Jak wygląda lek Olfen 25 i co zawiera opakowanie

Żółte, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki powlekane ze ściętymi brzegami. Po jednej stronie tabletki odciśnięte „O” i „25”, po drugiej stronie „mp”.

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Opakowanie po 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandia

Wytwórca /importer

1. Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren, Niemcy 2. Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

tel. +48 22 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Olfen 25 należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które stosowane są w leczeniu bólu i stanów zapalnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących działania lub powodów przepisania leku Olfen 25, należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka dla dorosłych to 2 do 6 tabletek na dobę (50 do 150 mg substancji czynnej diklofenaku sodowego), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci i młodzież

W przypadku pominięcia dawki należy ją zażyć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli w momencie przypomnienia pozostało niewiele czasu do zażycia następnej dawki, należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co zawiera lek Olfen 25

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.