Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, cena i dostępność w aptekach

lek na receptę, iniekcja,

Alergoidy roztoczy kurzu domowego (alergeny roztoczy kurzu domowego)

, Allergopharma

Opakowanie:

2 fiolki 4,5 mililitra
w 10% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego na stanie

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 1140,06 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 486,30 zł - Ryczałt
 •  Pokaż mapę 

  Więcej informacji o Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego to lek dostępny na receptę w postaci zawiesiny. Produkt przeznaczony jest do wstrzykiwań, stosowany w celu odczulania osób cierpiących na alergie pochodzenia wziewnego, do których należą roztocza kurzu domowego. Celem iniekcji jest łagodzenie objawów alergii, takich jak m.in. katar, zapalenie spojówek i zminimalizowanie konieczności stosowania innych leków przeciwalergicznych, które działają jedynie objawowo.

  więcej: Stosowanie Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, skutki uboczne i interakcje Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  Jak działa Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

  Szczepionka ma na celu wywołanie odpowiedzi obronnej organizmu na antygeny kurzu domowego, które są niemożliwe do eliminacji z naszego środowiska.

  Nie używaj Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, jeśli:

  • jesteś uczulony na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w szczepionce,
  • jesteś w trakcie infekcji ze stanem zapalnym dróg oddechowych lub gorączką,
  • cierpisz na rozedmę płuc lub rozstrzenie oskrzeli,
  • chorujesz na choroby układu sercowo-naczyniowego, np. ciężkie nadciśnienie, chorobę wieńcową lub zażywasz leki z grupy beta-blokerów, ponieważ wiąże się to z wystąpieniem poważnych działań niepożądanych po podaniu adrenaliny, która stosowana jest w razie powikłań po szczepieniu (np. podczas wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego),
  • chorujesz na stwardnienie rozsiane lub inne choroby z grupy autoagresji, ponieważ szczepienie mogłoby pogłębić zaburzenia układu odpornościowego,
  • chorujesz na gruźlicę,
  • cierpisz na ciężkie zaburzenia psychiczne; ścisła współpraca ze strony pacjenta jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa i skuteczności odczulania,
  • w dniu szczepienia lub w trakcie szczepienia wystąpi nagły atak astmy.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

  Przed pierwszym i każdym kolejnym szczepieniem należy poinformować lekarza o wszystkich zmianach stanu zdrowia, np. przebytych lub trwających właśnie infekcjach, zażywanych lekach, ciąży, i omówić z nim dalsze postępowanie. Przed każdym wstrzyknięciem należy poinformować lekarza, jeśli po poprzedniej dawce leku wystąpiły niepokojące działania niepożądane, np. wysypka, duszność, itp.

  Jak stosować Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

  Schemat dawkowania szczepionki dobierany jest przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Według ogólnych wytycznych schemat dawkowania przedstawia się następująco:

  • leczenie rozpoczyna się od podania najniższej dawki najsłabszego stężenia (stężenie 1) lub w przypadku dzieci i osób bardzo wrażliwych od stężenia 0 (stężenie 0, odpowiada 1/10 stężenia 1) ,
  • jeśli nie obserwujemy reakcji pacjenta (takich jak np. spadek ciśnienia krwi, wysypka, katar), po minimum 7 lub maksimum 14 dniach można podać kolejną dawkę leku, dawki leku są coraz wyższe przy każdym kolejnym szczepieniu,
  • jeśli po podaniu leku wystąpi naciek w miejscu podania większy niż 4 cm, nie należy zwiększać dawki i podczas kolejnego szczepienia podać ostatnią dobrze tolerowaną dawkę leku,
  • jeśli lekarz zaobserwuje u pacjenta łagodną reakcję po szczepieniu, np. nieżyt nosa, zapalenie spojówek, napad astmy oskrzelowej, pokrzywkę, podczas kolejnego szczepienia należy podać niższą dawkę, cofnąć się w schemacie dawkowania o dwie lub trzy dawki,
  • jeśli po podaniu leku nastąpi ciężka reakcja uogólniona, np. spadek ciśnienia krwi, zaburzenia świadomości, sinica, wymioty, leczenie należy zacząć od początku podając podczas kolejnego szczepienia lek w stężeniu 0 lub 1.

  Lekarz modyfikuje schemat dawkowania odpowiednio do indywidualnego przebiegu terapii.

  Czas trwania leczenia wynosi około 2-3 lata.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

  • Stosowanie leku u dzieci poniżej 5 roku życia powinno odbywać się zawsze pod kontrolą rodzica lub opiekuna, aby umożliwić współpracę z pacjentem i uniknąć błędów w terapii.
  • Po wstrzyknięciu należy przez około 12 godzin unikać wysiłku fizycznego, alkoholu, sauny, gorących kąpieli, ponieważ wyciąg alergiczny mógłby się wtedy zbyt szybko wchłonąć, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
  • Po każdym podaniu szczepionki pacjent musi pozostać pod obserwacją lekarza przez co najmniej 30 minut na wypadek wystąpienia silnej reakcji alergicznej.

  Czy mogę łączyć Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego z innymi lekami?

  • Podczas jednoczesnego stosowania szczepionki z lekami przeciwalergicznymi (np. lekami przeciwhistaminowymi, kortykosteroidami), może zajść konieczność zmniejszenia dawki szczepionki.
  • Stałe przyjmowanie leków z grupy beta-blokerów osłabia działanie adrenaliny, której podanie może być konieczne w razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu.
  • Stosowanie leków z grupy ACE (inhibitorów konwertazy angiotensyny) może nasilać działania uboczne szczepionki i prowadzić do niebezpiecznych dla zdrowia i życia nagłych spadków ciśnienia tętniczego.
  • Leku nie można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami przeciwwirusowymi i przeciwbakteryjnymi. Należy zachować minimum tydzień odstępu między szczepieniami.

  Czy mogę łączyć Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego z alkoholem?

  Nie należy spożywać alkoholu podczas przyjmowania leku i do 12 godzin po jego wstrzyknięciu.

  Czy po zastosowaniu Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego mogę prowadzić pojazdy?

  Niekiedy po wstrzyknięciu występuje uczucie zmęczenia i senność, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów.

  Czy mogę stosować Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego będąc w ciąży?

  Z uwagi na możliwość wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, szczepionki nie można podawać w czasie ciąży, gdyż mogłoby to grozić niebezpiecznym dla zdrowia i życia poważnym niedotlenieniem płodu.

  Czy po zastosowaniu Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego mogę karmić piersią?

  Z uwagi na brak badań dotyczących przenikania leku do mleka matki, lekarz prowadzący decyduje, czy na czas szczepienia należy przerwać karmienie piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

  • Jeśli pacjent przestrzega odstępów między kolejnymi szczepieniami i współpracuje z lekarzem, reakcje niepożądane są rzadkie i przeważnie przebiegają łagodnie.
  • Najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest nagły spadek ciśnienia krwi (wstrząs anafilaktyczny). Może on nastąpić kilka sekund po podaniu szczepionki, przed pojawieniem się reakcji miejscowej (np. pokrzywki, obrzęku). Przed wystąpieniem wstrząsu pacjent może odczuwać pieczenie, świąd i uczucie gorąca dłoni i stóp.
  • W pojedynczych przypadkach może nastąpić opóźniona reakcja miejscowa (obrzęk), która jest wyrazem odpowiedzi obronnej organizmu.
  • Do innych działań niepożądanych należą także: uczucie zmęczenia, katar, zapalenie spojówek, napad astmy oskrzelowej, pokrzywka skórna.

  O wszystkich zaobserwowanych działaniach niepożądanych należy poinformować lekarza, gdyż mają one znaczenie we właściwym doborze kolejnych dawek leku.

  Skład Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  • substancje czynne: wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: stężenie 3 zawiera 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml,
  • substancje pomocnicze: wodorotlenek glinu, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, fenol, woda do wstrzykiwań.

  Jak przechowywać Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

  Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

  Źródła

  Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

  Kto może wystawić receptę na Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Kategorie Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  Klasyfikacja ATC Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: V01AA

  Ostatnie wiadomości o Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  2021-09-23

  Jak pokazują nasze statystyki, w ostatnich dniach szczepionka Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego pojawiła się w aptekach.

  2021-06-10

  Kolejna zaplanowana i potwierdzona przez producenta dostawa Novo-Helisen Depot 3 w opakowaniu 2 x 4,5 ml ma mieć miejsce w połowie czerwca.

  2021-01-12

  Sprzedaż szczepionki Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego do aptek rozpocznie się z początkiem przyszłego tygodnia. W tym tygodniu dostawy leku dotarły do hurtowni.

  2020-03-02

  Novo-Helisen Depot 3 Wyciągi Alergenowe Roztoczy Kurzu Domowego w stężeniu podtrzymującym, pakowany po 1 fiolce o objętości 4,5 ml, nie jest dostarczany do aptek od początku października i będzie sprzedawany tylko do wyczerpania zapasów. Dostawy opakowania 2 fiolki po 4,5 ml są regularne, ale ilości są zmniejszone. Wynika to z refundacji podwójnego opakowania od listopada, dostępności określonej ilości materiału wyjściowego, co pozwala na wyprodukowanie mniejszej ilości, ale podwójnych opakowań oraz konieczność spełnienia aktualnych wymogów jakościowych dla szczepionek, które wydłużyły znacząco cykl produkcyjny.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  Ceny po refundacji, 2 fiolki 4,5 mililitra

  Odpłatność 100%
  1140,06 zł
  Limit
  687,36 zł
  Ryczałt
  486,30 zł

  Dostępność Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego aptekach

  Wszystkie opakowania Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowegow 10% aptek
  2 fiolki 4,5 mililitraw 10% aptek

  Najnowsze filmy

  Ulotka produktu Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Novo-Helisen Depot 3 wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

  Ciasteczka

  Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.