Oryginalna ulotka dla Anastrozol Dr. Max
tabletki powlekane

produkt na receptę

Anastrozol (anastrozole)

Dawka:

1 mg
brak ofert

Opakowanie:

20 tabletek
w 0% aptek

Ulotki Anastrozol Dr. Max dla opakowania 20 tabletek (1 mg).

Wybrany dokument Anastrozol Dr. Max:
Dokument z 2021-09-22
PDF
dokument PDF dla Anastrozol Dr. Max

Podgląd dokumentu PDF Anastrozol Dr. Max

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-22

Ulotki innych produktów zawierających anastrozole

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Anastrozol Dr. Max, 1 mg, tabletki powlekane Anastrozol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera informacje ważne dla pacjenta.- Należy zachowa- te ulotke, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:1. Co to jest lek Anastrozol Dr. Max i w jakim celu sieC go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol Dr. Max 3. Jak stosować lek Anastrozol Dr. Max 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Anastrozol Dr. Max 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Anastrozol Dr. Max i w jakim celu sięB go stosuje

Anastrozol, substancja czynna leku Anastrozol Dr. Max, należy do grupy leków nazwanych inhibitorami aromatazy.

Lek Anastrozol Dr. Max stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptorów dla estrogenów.

Lek Anastrozol Dr. Max hamuje działanie aromatazy, enzymu biorącego udział w syntezie żeńskich hormonów płciowych, takich jak estrogeny. Następuje to w wyniku hamowania działania substancji (enzymu), nazywanego aromataza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anastrozol Dr. Max

Kiedy nie stosować leku Anastrozol1 Dr. Max

 • jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Anastrozol Dr. Max (wymienione w punkcie 6),
 • jeśli pacjentka jest w ciąży albo karmi piersią (patrz punkt: „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjentki, nie stosować leku Anastrozol Dr. Max.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Anastrozol Dr. Max należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty: - jeśli pacjentka nadal miesiączkuje i nie wystąpiła jeszcze menopauza, 1

 • jeśli pacjentka stosuje lek zawierający tamoksyfen lub leki zawierające estrogeny (patrz „Inne leki i Anastrozol Dr. Max”), - jeśli u pacjentki wystepujaC jakiekolwiek choroby kości (osteoporoza), - jeśli u pacjentki wystepujaC choroby nerek lub watroby.

W razie watpliwości czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjentki należy poradzićY sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Anastrozol Dr. Max.

W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel medyczny o zażywaniu leku Anastrozol Dr.

Max.

Inne leki i Anastrozol Dr. Max

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosowa leku Anastrozol Dr. Max, jeśli pacjentka stosuje już jeden z niżej wymienionych leków:

 • niektóre leki stosowane do leczenia raka piersi (selektywne modulatory receptora estrogenowego), np.: leki zawierające tamoksyfen, ponieważ Anastrozol Dr. Max może przestać działać prawidłowo,
 • leki zawierające estrogeny, takie jak stosowane w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ).

Jeśli powyższa sytuacja dotyczy pacjentki, należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceuta.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

 • pacjentka stosuje jakikolwiek lek z grupy analogów LHRH, taki jak: gonadorelina, buserelina, goserelina, leuprorelina, tryptorelina. SaC to leki stosowane w leczeniu raka piersi, niektórych chorób kobiecych (ginekologicznych) i niepłodności.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosowa leku Anastrozol Dr. Max podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przerwać stosowanie leku Anastrozol Dr. Max jeśli pacjentka zajdzie w ciążę i skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa ciążę lub ją planuje.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, żeby Anastrozol Dr. Max zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, u osób zażywających lek Anastrozol Dr. Max obserwowano przypadki osłabienia i senności. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Anastrozol Dr. Max zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancje niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Anastrozol Dr. Max

Lek Anastrozol Dr. Max należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy skonsultować sie z lekarzem lub farmaceuta.- Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka raz na dobę. - Należy starać się przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. - Tabletke należy połknać w całości popijajac woda. - Anastrozol Dr. Max można zażywaćY z pokarmem lub bez pokarmu.

Anastrozol Dr. Max należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz. Stosowanie leku jest długotrwałe, może trwać nawet kilka lat.

Stosowanie u dzieci Leku Anastrozol Dr. Max, tabletki powlekane nie należy stosowa u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Anastrozol Dr. Max

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Anastrozol Dr. Max

W przypadku pominięcia dawki leku Anastrozol Dr. Max nastepna należy zażyć nastepnego dnia o zwykłej porze.

Nie należy stosowa dawki podwójnej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Anastrozol Dr. Max

Nie należy przerywać stosowania leku Anastrozol Dr. Max bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwróci się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Anastrozol Dr. Max może powodować działania niepożadane, chociażc nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: co najmniej u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często: co najmniej u 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: co najmniej u 1 na 1 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo częste działania niepożądane:- bóle głowy, - uderzenia gorąca, - nudności, - wysypka skórna, - bóle i sztywnośćY stawów, - zapalenie stawów, 3

 • osłabienie, - utrata masy kostnej (osteoporoza).

Częste działania niepożądane: - utrata apetytu, - zwiększenie stężenia cholesterolu2 we krwi (wykażą to badania krwi), - sennoś- , - zespół cieśni nadgarstka (mrowienie, ból, uczucie zimna, osłabienie cześci dłoni), - biegunka,- wymioty, - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych wykazane w badaniach krwi, - przerzedzenie włosów (utrata włosów), - reakcje alergiczne (nadwrażliwośćY) wystepujace na twarzy, wargach, jezyku, - bóle kości, - suchoś- pochwy, - krwawienia z pochwy (obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia; jeśli krwawienie sie przedłuża, należy skontaktowaćY sieC z lekarzem).

Niezbyt częste działania niepożądane: - zmiany wyników badan krwi (zwiekszenie aktywności gamma-GT i steżenia bilirubiny), - zapalenie wątroby, - rumień wielopostaciowy, - palec przeskakujący (stan, w którym palec u ręki lub kciuk nie zgina się samoczynnie).

Rzadkie działania niepożądane: - stany zapalne skóry, w tym czerwone plamy lub pęcherze, - wysypki skórne spowodowane nadwrażliwością (z powodu uczulenia lub reakcji rzekomoanafilaktycznej), - zapalenie małych naczyń krwionośnych powodujące fioletowe zabarwienie skóry. Bardzo rzadko mogaC sie pojawić bóle stawów, brzucha, nerek, znane jako plamica Henocha-Schönleina.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: - szczególnie ciężkie reakcje skórne z owrzodzeniem lub pęcherzami na skórze, znane jako zespół

Stevensa-Johnsona),- reakcje alergiczne (nadwrażliwości) związane ze obrzękiem gardła, które mogą powodowa- trudności w połykaniu i oddychaniu, znane jako obrzęk naczynioruchowy.

W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy tak szybko, jak jest to możliwe, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Działanie na kości Lek Anastrozol Dr. Max zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i może powodowa zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości. Lekarz prowadzący zajmie się tym ryzykiem zgodnie z wytycznymi w zakresie zdrowia kości u kobiet po menopauzie. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji o ryzyku i możliwościach leczenia.

Jeśli nasili sie którykolwiek z objawów niepożadanych lub wystapiaC jakiekolwiek objawy niepożadane niewymienione w ulotce, należy powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Anastrozol Dr. Max

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Anastrozol Dr. Max po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Anastrozol Dr. Max - Substancja czynna leku jest anastrozol.- Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.- Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon

K 30, magnezu stearynian, otoczka Opadry white Y-1-7000 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

 • Jak wygląda lek Anastrozol Dr. Max i co zawiera opakowanie
 • Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.
 • Tabletki leku Anastrozol Dr. Max są białe, obustronnie wypukłe, okrągłe, powlekane.
 • Lek Anastrozol Dr. Max jest dostępny w opakowaniach po 20, 28 i 30 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny J. URIACH Y COMPAÑÍA, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Hiszpania

Wytwórca J. Uriach y Compañia, S.A.

Polígon Industrial Riera de Caldes, Avinguda Camí Reial 51-57 E-08184 Palau-solità i Plegamans

Barcelona

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami: Bułgaria: Anastrozole Alvogen 1 mg film-coated tablets Niemcy: Anastrozol Uriach 1 mg Filmtabletten Rumunia: Anastrozol Medison Pharma 1 mg comprimate filmate Słowacja: Anastromed 1 mg filmom obalene tablety Portugalia: Anastrozol Solufarma 1 mg film-coated tablets Czechy: Anastrozol Dr.Max 1 mg potahované tablety

Data zatwierdzenia ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/anastrozol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.