Oryginalna ulotka dla Atrozol
tabletki powlekane

produkt na receptę

Anastrozol (anastrozole)

Dawka:

1 mg

Opakowanie:

28 tabletek
w 14% aptek, refundowany

Ulotki Atrozol dla opakowania 28 tabletek (1 mg).

Wybrany dokument Atrozol:
Dokument z 2021-09-22
PDF
dokument PDF dla Atrozol

Podgląd dokumentu PDF Atrozol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-22

Ulotki innych produktów zawierających anastrozole

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO JJ

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Atrozol, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Atrozol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atrozol

3. Jak stosować lek Atrozol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Atrozol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Atrozol i w jakim celu się go stosuje

Anastrozol1, substancja czynna leku Atrozol, należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Oznacza to, że anastrozol hamuje działanie aromatazy - enzymu wpływającego na stężenie estrogenów (żeńskich hormonów płciowych).

Atrozol stosuje się w leczeniu kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atrozol

Kiedy nie stosować leku Atrozol

 • jeśli pacjent ma uczulenie na anastrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjentki, nie należy stosować leku Atrozol.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atrozol należy omówić z lekarzem:

 • jeśli pacjentka nadal miesiączkuje (nie wystąpiła jeszcze menopauza);
 • jeśli pacjentka stosuje lek zawierający tamoksyfen lub leki zawierające estrogeny (patrz punkt

Atrozol a inne leki”);

 • jeżeli u pacjentki kiedykolwiek stwierdzono zaburzenie wpływające na wytrzymałość kości (osteoporoza);
 • jeśli u pacjentki występują choroby nerek lub wątroby.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel o zażywaniu leku Atrozol.

JJ Atrozol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o tych lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty oraz preparatów ziołowych, ponieważ Atrozol może wpływać na sposób działania niektórych leków, a także niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Atrozol.

W czasie przyjmowania leku Atrozol nie należy podawać jednocześnie:

 • niektórych leków stosowanych do leczenia raka piersi (selektywne modulatory receptora estrogenowego), np. leków zawierających tamoksyfen, ponieważ Atrozol może przestać działać prawidłowo;
 • leków zawierających estrogeny (leków stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)).

Jeśli powyższa sytuacja dotyczy pacjentki, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

 • pacjentka stosuje jakikolwiek lek z grupy analogów LHRH, takie jak: gonadorelina, buserelina, goserelina, leuprorelina, tryptorelina. Są to leki stosowane w leczeniu raka piersi, niektórych chorób kobiecych (ginekologicznych) i niepłodności.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy przerwać stosowanie leku Atrozol i poinformować lekarza w przypadku zajścia w ciążę.

Nie należy stosować leku Atrozol podczas ciąży i karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Atrozol zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Niemniej jednak u osób zażywających anastrozol odnotowano przypadki osłabienia i senności. Jeśli powyższa sytuacja dotyczy pacjentki, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki Atrozol zawierają cukier - laktozę.

Jeśli u pacjentki stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed zażyciem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Atrozol

Atrozol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Zalecana dawka leku to jedna tabletka (1 mg anastrozolu) raz na dobę.
 • Tabletkę należy zażywać codziennie o tej samej porze.
 • Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.
 • Atrozol można przyjmować przed, w trakcie lub po spożyciu posiłku.

Atrozol należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz. Stosowanie leku jest długotrwałe, może trwać nawet kilka lat. W przypadku wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Atrozol u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atrozol

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Atrozol JJ

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy opuścić tę dawkę i zażyć następną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atrozol

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Atrozol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • uderzenia gorąca
 • nudności
 • wysypka
 • bóle lub sztywność stawów
 • zapalenie stawów
 • osłabienie
 • odwapnienie kości (osteoporoza)
 • Depresja

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • zwiększenie stężenia cholesterolu (substancji tłuszczowej) w surowicy (wykażą to badania krwi)
 • senność
 • zespół cieśni nadgarstka (mrowienie, ból, mniejsza ciepłota, osłabienie w części ręki)
 • łaskotanie, mrowienie lub drętwienie w obrębie skóry, utrata lub brak smaku
 • biegunka
 • wymioty
 • zmiany wyników badań krwi dotyczących funkcjonowania wątroby (parametrów czynności wątroby)
 • przerzedzenie włosów (wypadanie włosów)
 • reakcje alergiczne (nadwrażliwość) występujące na twarzy, ustach, języku
 • ból kości
 • suchość pochwy
 • krwawienia z pochwy (obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia – jeżeli krwawienie się przedłuża, należy skontaktować się z lekarzem)
 • ból mięśni

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zmiany wyników badań krwi dotyczących funkcjonowania wątroby (parametrów czynności wątroby: gamma-glutamylotransferazy [gamma-GT] i stężenia bilirubiny w surowicy)
 • zapalenie wątroby
 • pokrzywka
 • trzaskający palec (zaburzenie, w którym palec lub kciuk zatrzaskuje się w pozycji zgiętej, a jego wyprostowanie jest utrudnione)
 • zwiększona zawartość wapnia we krwi; w przypadku wystąpienia nudności, wymiotów i wzmożonego pragnienia należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką, ponieważ może być konieczne wykonanie badań krwi

Rzadko (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • stany zapalne skóry, w których mogą pojawiać się czerwone plamy lub pęcherze JJ
 • wysypki skórne spowodowane nadwrażliwością (z powodu uczulenia lub reakcji anafilaktoidalnej)
 • zapalenie małych naczyń krwionośnych powodujące czerwone lub purpurowe zabarwienie skóry.

Bardzo rzadko mogą się pojawić bóle stawów, brzucha i nerek, znane jako plamica Henocha-

Schönleina

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • niezwykle ciężkie reakcje skórne z występowaniem owrzodzeń lub pęcherzy na skórze, znane jako zespół Stevensa-Johnsona
 • reakcje alergiczne (z nadwrażliwości) z obrzękiem gardła i krtani, które mogą powodować trudności w połykaniu i oddychaniu, znane jako obrzęk naczynioruchowy

W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy tak szybko, jak jest to możliwe, wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się do lekarza, ponieważ może być konieczne pilne zastosowanie leczenia.

Działanie na kości Lek Atrozol zmniejsza stężenie estrogenów we krwi, co może powodować zmniejszenie zawartości składników mineralnych w kościach. To może skutkować zmniejszeniem wytrzymałości kości i zwiększeniem ryzyka złamań kości. Lekarz będzie podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze i lecznicze mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, zgodnie z wytycznymi terapeutycznymi dotyczącymi prewencji i leczenia problemów kostnych u kobiet po menopauzie.

O tych zagrożeniach i możliwościach leczenia problemów kostnych należy porozmawiać z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Atrozol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC.

Nie stosować tego leku Atrozol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Dwa pierwsze znaki wskazują miesiąc, a cztery ostatnie rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atrozol

Substancją czynną leku jest anastrozol.

Jedna tabletka zawiera 1 mg anastrozolu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

JJ

Skład otoczki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol, żółcień chinolinowa, lak (E 104), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Atrozol i co zawiera opakowanie Atrozol ma postać tabletek powlekanych żółtej barwy.

Lek jest dostępny w następujących opakowaniach:

 • 28 tabletek powlekanych w plastikowym pojemniku umieszczonym w tekturowym pudełku;
 • 30 tabletek powlekanych w blistrach umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9 05-850 Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 679 51 35 fax: +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16.03.2021


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/anastrozol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.