dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 50 tabletek (0,1 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ULOTKA LEKOWA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Milurit, 100 mg, tabletki Milurit, 300 mg, tabletki Allopurinolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Milurit i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milurit 3. Jak stosować lek Milurit 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Milurit 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Milurit i w jakim celu się go stosuje Tabletki Milurit zawierają substancję leczniczą zwaną allopurynolem.

Milurit jest stosowany: - w celu zapobiegania dnie moczanowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milurit Kiedy nie stosować leku Milurit  Jeśli pacjent ma uczulenie na allopurynol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Milurit należy omówić to z lekarzem.

W razie wystąpienia wysypki lub objawów skórnych należy przerwać stosowanie leku Milurit, zasięgnąć pilnie porady lekarza i poinformować go o przyjmowaniu tego leku.

Jeśli podczas stosowania leku Milurit u pacjenta wystapią ciężkie wysypki skórne, zespół nadwrażliwości, zespół Stevensa Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 29 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających allopurinol

W kolejności według dostępności w aptekach.