dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 50 tabletek (0,1 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ULOTKA LEKOWA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Milurit, 100 mg, tabletki Milurit, 300 mg, tabletki Allopurinolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Milurit i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milurit 3. Jak stosować lek Milurit 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Milurit 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Milurit i w jakim celu się go stosuje Substancją czynną tabletek Milurit jest allopurynol.

Milurit stosuje się długotrwale w celu zapobiegania dnie moczanowej i może być stosowany w innych stanach związanych z nadmiarem kwasu moczowego w organizmie, takich jak kamienie nerkowe i inne choroby nerek oraz kiedy pacjent otrzymuje leczenie z powodu nowotworu lub ma zaburzenia czynności niektórych enzymów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milurit Kiedy nie stosować leku Milurit  Jeśli pacjent ma uczulenie na allopurynol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Milurit należy omówić to z lekarzem.

W razie wystąpienia wysypki lub objawów skórnych należy przerwać stosowanie (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających allopurinol

W kolejności według dostępności w aptekach.