---CeraVe - produkty

Metotab, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

Metotreksat (methotrexate)

, Medac

środek bardzo silnie działający

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Więcej informacji o Metotab

Metotab to lek w postaci tabletek, stosowany w leczeniu chorób zapalnych stawów i skóry. Lek zawiera metotreksat, który posiada bardzo silne właściwości przeciwzapalne i immunosupresyjne. Metotab wskazany jest dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz w terapii ciężkiej postaci łuszczycy pospolitej u dorosłych.

więcej: Stosowanie Metotab, skutki uboczne i interakcje Metotab

Jak działa Metotab?

Metotreksat jest antagonistą kwasu foliowego, który należy do grupy leków cytotoksycznych określanych jako antymetabolity. Jego działanie wynika z hamowania syntezy DNA komórek. Choć mechanizm nie został do końca poznany, wiadomo iż działa silnie przeciwzapalnie i immunosupresyjnie.

Nie używaj Metotab, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na metotreksat lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • stwierdzono u Ciebie niewydolność wątroby lub nerek,
 • nadużywasz alkoholu,
 • wcześniej występowały u Ciebie zaburzenia składu krwi, takie jak hipoplazja szpiku, leukopenia, małopłytkowość, znacząca niedokrwistość, ciężkie zakażenia, np. HIV, czy gruźlica,
 • masz owrzodzenia jamy ustnej i chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
 • stwierdzono u Ciebie dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy- galaktozy.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Metotab?

Pacjenci stosujący Metotab powinni być pod regularną kontrolą lekarza, aby działania niepożądane lub objawy toksyczności mogły zostać wykryte jak najszybciej. Z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich, a nawet śmiertelnych reakcji toksycznych, przed zastosowaniem leku Metotab lekarz lub farmaceuta powinien udzielić pacjentowi pełnej informacji dotyczącej potencjalnych zagrożeń i zalecanych środków ostrożności.

Przed zastosowaniem metotreksatu należy wykonać badanie krwi uwzględniające pełną morfologię, aktywność enzymów wątrobowych, stężenie bilirubiny i albumin w osoczu, parametry czynności nerek i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę.

Jak stosować Metotab?

Lek należy przyjmować raz w tygodniu, najlepiej w określonym przez lekarza dniu.

Zalecana dawka początkowa to 7,5 mg na tydzień. W zależności od aktywności choroby i tolerancji chorego na lek dawkę tę można stopniowo zwiększać. Nie należy przekraczać dawki 25 mg tygodniowo.

Jeżeli pacjent odczuwa mdłości, tygodniową dawkę można podzielić na 3 części i podać w ciągu 24 godzin.

Odpowiedzi na leczenie można oczekiwać w ciągu 2-6 tygodni (w przypadku łuszczycy) lub 4-8 tygodni (w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów).

Po uzyskaniu pożądanego efektu leczniczego, dawkę należy stopniowo zmniejszyć do możliwie najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej.

Dawkowanie należy odpowiednio dostosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby i u osób starszych.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Metotab?

W trakcie leczenia (co najmniej raz w miesiącu przez pierwsze pół roku, a następnie co trzy miesiące), należy wykonać następujące badania:

 • badanie jamy ustnej i gardła w celu wykrycia zmian w obrębie błon śluzowych,
 • pełną morfologię krwi,
 • parametry czynnościowe wątroby,
 • parametry czynnościowe nerek,
 • czynność układu oddechowego, w celu ewentualnego wykrycia śródmiąższowego zapalenia płuc.

Podczas terapii lekiem Metotab i 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, pacjenci w wieku rozrodczym (kobiety i mężczyźni) powinni stosować skuteczną antykoncepcję.

Czy mogę łączyć Metotab z innymi lekami?

Ryzyko działania hepatotoksycznego metotreksatu zwiększa się w przypadku regularnego stosowania alkoholu lub leków uszkadzających wątrobę, np. retinoidów (acytretyny, etretynatu). Ze szczególną uwagą powinni być również monitorowani pacjenci, którzy jednocześnie stosują leki działające toksycznie na szpik kostny, np. leflunomid.

Antybiotyki, takie jak penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, ciprofloksacyna i cefalotyna mogą zwiększać stężenie metotreksatu we krwi i prowadzić do działania toksycznego na układ krwiotwórczy i przewód pokarmowy.

Probenecyd, słabe kwasy organiczne (np. pętlowe leki moczopędne), pochodne pirazolu (fenylobutazon) mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu, zwiększać jego stężenie we krwi, a tym samym prowadzić do jego toksyczności hematologicznej. Podobna reakcja może zajść w wyniku jednoczesnego stosowania metotreksatu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Leki zaburzające czynność szpiku kostnego (np. sulfonamidy, trimetoprim i sulfametoksazol, chloramfenikol, prymetamina) stosowane łącznie z metotreksatem, zwiększają ryzyko zaburzeń układu krwiotwórczego.

Równoczesne podawanie leków zmniejszających stężenie kwasu foliowego (sulfonamidów, trimetoprimu i sulfametoksazolu) może nasilać działania niepożądane leku Metotab.

W rzadkich przypadkach podczas jednoczesnego stosowania sulfasalazyny i metotreksatu dochodzi do nasilenia działania i skutków ubocznych metotreksatu.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej (np. omeprazolu, pantoprazolu) może prowadzić do opóźnienia lub zahamowania wydalania metabolitu metotreksatu przez nerki, a tym samym do jego kumulacji we krwi. Mogą towarzyszyć temu bóle mięśniowe i dreszcze.

Podczas leczenia metotreksatem należy unikać spożywania produktów bogatych w kofeinę i teofilinę (kawy, herbaty, napojów zawierających kofeinę).

Czy mogę łączyć Metotab z alkoholem?

Ze względu na zwiększenie ryzyka hepatotoksyczności, należy unikać stosowania alkoholu podczas terapii Metotabem.

Czy po zastosowaniu Metotab mogę prowadzić pojazdy?

Podczas leczenia metotreksatem mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Metotreksat wywiera umiarkowany lub znikomy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.

Czy mogę stosować Metotab będąc w ciąży?

Metotab jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Lek ten wykazuje działanie teratogenne, zwiększa on częstość (1:14) występowania wad wrodzonych czaszki, układu sercowo-naczyniowego i kończyn oraz ryzyko poronienia.

Czy po zastosowaniu Metotab mogę karmić piersią?

Metotreksat przenika do mleka matki w ilościach zagrażających niemowlęciu. W trakcie  stosowania Metotabu konieczne jest przerwanie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Metotab?

Do najczęściej opisywanych działań niepożądanych leku Metotab zaliczono, m.in.

 • zapalenie i owrzodzenia jamy ustnej oraz gardła,
 • niestrawność, nudności, wymioty (w tym krwawe wymioty), utratę łaknienia, biegunkę, zapalenie i owrzodzenie przewodu pokarmowego, toksyczne rozszerzenie okrężnicy,
 • reakcje skórne (np. wysypkę, rumień, świąd),
 • fotouczulenie,
 • bóle i zawroty głowy,senność, zaburzenia widzenia,
 • zaburzenia smaku,
 • ból i drżenie mięśni,
 • retinopatie, zaburzenia widzenia,
 • uszkodzenia wątroby,
 • nadciśnienie,
 • zaburzenia miesiączkowania, niepłodność.

Skład Metotab

 • substancja czynna: 2,5 mg; 7,5 mg lub 10 mg metotreksatu w postaci metotreksatu disodowego,
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

Jak przechowywać Metotab?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Źródła

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Metotab

 • substancja czynna: 2,5 mg; 7,5 mg lub 10 mg metotreksatu w postaci metotreksatu disodowego,
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

Kto może wystawić receptę na Metotab?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Metotab

2021-07-29

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej lek Metotab nie może być już pakowany w buteleczki, konieczne jest pakowanie leku w blistry. W związku z powyższym producent nie zdecydował się na zmianę formy opakowania i dalszą produkcję tego leku, gdyż wiązałoby się to również z tym, iż lek nie byłby już refundowany. Konsekwencją tych decyzji jest zakończenie produkcji leku Metotab, nie będzie on już dłużej dostępny na polskim rynku.

2021-06-02

Jak informuje producent, w przyszłym tygodniu do aptek ma trafić niewielka partia leku Metotab w dawce 7,5 mg. Dostawy pozostałych dawek nie są jeszcze potwierdzone, być może również pojawią się jeszcze w czerwcu.

2021-03-24

Jak informuje producent, dostawy leku Metotab są czasowo wstrzymane, co potrwa najprawdopodobniej do maja br.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Metotab

Dostępność Metotab w aptekach

Wszystkie opakowania Metotabw 0% aptek
10 tabletekw 0% aptek

Ulotka produktu Metotab

Metotab
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Metotab (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy