Oryginalna ulotka dla Maść borna
maść

produkt dostępny bez recepty

Kwas borowy (boric acid)

Dawka

10%

Opakowanie

30 gramów
w 20% aptek, od 2.59 zł do 6.59
Maść borna stosowana jest przy stanach zapalanych skóry, oparzeniach, bądź niewielkich uszkodzeniach naskórka. Zawiera kwas borowy o działaniu ściągającym, wysuszającym i antyseptycznym.

Ulotki Maść borna dla opakowania 30 gramów (10%).

Wybrany dokument Maść borna:
Dokument z 2021-02-08
PDF
dokument PDF dla Maść borna

Podgląd dokumentu PDF Maść borna

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-08

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Maść borna, maść, 100 mg/g (10 %) Unguentum Acidi Borici

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Maść borna i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść borna

3. Jak stosować lek Maść borna

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść borna

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść borna i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Maść borna jest kwas borowy1.

Lek Maść borna wywołuje łagodne działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Zawarty w maści kwas borny łatwo wchłania się z błon śluzowych i przez uszkodzoną skórę. Wydala się bardzo powoli z moczem. Może się kumulować, zwłaszcza u dzieci.

Lek Maść borna stosowany jest na skórę w miejscowych stanach zapalnych skóry z możliwością nadkażenia, jako łagodny antyseptyk o działaniu miejscowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść borna

Kiedy nie stosować leku Maść borna

  • jeśli pacjent ma uczulenie kwas borowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • u dzieci do 11 lat,
  • na otwarte rany, błony śluzowe, rozległe zmiany zapalne, zmiany sączące.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na brak danych, nie należy stosować leku u dzieci do 11 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem leku w chorobach skóry, w tym ropnych zmianach chorobowych, zaleca się konsultację z lekarzem..

Lek Maść borna a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie odnotowano interakcji leku Maść borna z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Maść borna podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Maść borna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Maść borna

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego.

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież powyżej 11 lat: Niewielką ilością maści smarować 2 – 3 razy na dobę chorobowo zmienione miejsca na skórze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść borna

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Maść borna

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy jednak pominąć zapominaną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób) mogą wystąpić objawy uczulenia lub miejscowe podrażnienia skóry.

Kwas borny jest związkiem o dużej toksyczności. Stosowany długotrwale, zwłaszcza na duże powierzchnie ciała, a także u dzieci, kumuluje się i wywiera działanie toksyczne, uszkadzając nerki, OUN i wątrobę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść borna

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°0 C.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść borna

  • Substancją czynną leku jest kwas borowy. 10 g maści zawiera 1 g kwasu borowego.
  • Pozostałe składniki leku to: wazelina biała.

Jak wygląda lek Maść borna i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białej przeświecającej maści.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 30 g maści w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44 30-721 Kraków

Wytwórca Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42 86-031 Osielsko

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_borowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.