dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 1 kilogram (3%), 100 gramów (3%), 200 gramów (3%), 250 gramów (3%), 5 kilogramów (3%), 50 gramów (3%), 500 gramów (3%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika BORASOL, 30 mg/g, roztwór na skórę (Acidum boricum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Borasol i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Borasol 3. Jak stosować lek Borasol 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Borasol 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Borasol i w jakim celu się go stosuje Lek Borasol ma postać roztworu do stosowania na skórę.

Borasol zawiera substancję czynną kwas borowy o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Borasol Kiedy nie stosować leku Borasol: - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, - doustnie, - do oczu, - na rozległe rany i otwarte skaleczenia, - na duże powierzchnie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem przyjmowania Borasolu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Borasol a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Borasol z lekami zawierającymi metenaminę, taninę, węglany, wodorotlenki zasadowe, (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających boric acid

Opakowania Borasol

1 kilogram

3% Prolab

dostępny w 9% aptek

gdzie kupić od 19,99 do 24,99 zł

100 gramów

3% Prolab

dostępny w 76% aptek

gdzie kupić od 4,90 do 6,99 zł

200 gramów

3% Prolab

dostępny w 81% aptek

gdzie kupić od 6,95 do 9,99 zł

250 gramów

3% Prolab

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 17,90 do 18,80 zł

500 gramów

3% Prolab

dostępny w 51% aptek

gdzie kupić od 12,99 do 19,50 zł