Oryginalna ulotka dla Lextril
tabletki

produkt na receptę

Peryndopryl (perindopril)

Dawka

4 mg
brak ofert

Opakowanie

14 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki działające na układ renina-angiotensyna, inhibitory konwertazy angiotensyny (kategoria ATC C09AA).

Ulotki Lextril dla opakowania 14 tabletek (4 mg).

Wybrany dokument Lextril:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Lextril

Podgląd dokumentu PDF Lextril

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lextril, 4 mg, tabletki

Lextril, 8 mg, tabletki tert-Butylamini perindoprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Lextril i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lextril

3. Jak stosować lek Lextril

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lextril

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lextril i w jakim celu się go stosuje

Lek Lextril jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorem ACE). Działanie jego polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co powoduje, że serce łatwiej pompuje przez nie krew.

Lek Lextril o mocy 4 mg stosuje się w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze)
 • leczeniu niewydolności serca (choroba, w której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej dla potrzeb organizmu)
 • celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (choroba, w której dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub zablokowany) oraz u pacjentów po przebytym zawale serca i (lub) po zabiegu poszerzenia naczyń krwionośnych, którymi krew jest dostarczana do serca, aby poprawić ukrwienie serca.

Lek Lextril o mocy 8 mg stosuje się w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze)
 • celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (choroba, w której dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub zablokowany) oraz u pacjentów po przebytym zawale serca i (lub) po zabiegu poszerzenia naczyń krwionośnych, którymi krew jest dostarczana do serca, aby poprawić ukrwienie serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lextril

Kiedy nie stosować leku Lextril

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na którykolwiek inny inhibitor ACE.
 • Jeśli podczas wcześniejszego stosowania inhibitora ACE u pacjenta występowały objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, nasilone swędzenie lub ciężka wysypka, lub jeśli takie objawy występowały u kogoś z członków rodziny w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym).
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (lepiej także unikać stosowania peryndoprilu we wczesnym okresie ciąży – patrz punkt „Ciąża”).
 • Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i lekarz przepisał lek obniżający ciśnienie krwi zawierający aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lextril należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

 • u pacjenta występuje stenoza zastawki aortalnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) albo zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki,
 • u pacjenta występują jakiekolwiek inne choroby serca,
 • u pacjenta występują choroby wątroby,
 • u pacjenta występują choroby nerek lub jeśli pacjent jest poddawany dializie,
 • u pacjenta występuje kolagenoza (choroba tkanki łącznej), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina,
 • u pacjenta występuje cukrzyca,
 • pacjent stosuje dietę z małą ilością soli lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas,
 • u pacjenta ma być przeprowadzany zabieg ze znieczuleniem i (lub) zabieg aferezy LDL (mechanicznego usuwania cholesterolu z krwi),
 • u pacjenta planowane jest leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji alergicznej na użądlenia pszczół lub os,
 • u pacjenta ostatnio występowała biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony,
 • pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów,
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi o antagonistę receptora angiotensyny II (określanego również jak lek z grupy sartanów – np. walsartan, telmisartan, irbesartan), szczególnie jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

o aliskiren

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Lextril”.

 • pacjent przyjmuje jeden z następujących leków, występuje podwyższone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (szybko postępujący obrzęk skóry w okolicy takiej jak gardło): o racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki) o syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy leków będących inhibitorami mTOR (stosowanych aby zapobiegać odrzuceniu przeszczepionych narządów);
 • pacjent jest rasy czarnej, ponieważ ryzyko obrzęku naczynioruchowego może być większe a lek ten może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi niż u pacjentów innych ras.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym leczonych lekiem Lextril, zgłaszano występowanie obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła z trudnościami w przełykaniu lub oddychaniu). Reakcja ta może wystąpić w każdej chwili podczas leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy przerwać przyjmowanie leku Lextril i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem. Patrz także punkt 4.

Pacjentka musi powiedzieć lekarzowi, jeśli myśli, że jest (lub może być) w ciąży. Lek Lextril nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować, jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej

3 miesięcy, ponieważ lek może powodować poważne uszkodzenia u dziecka, jeśli był stosowany w tym stanie (patrz ,,Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Stosowanie peryndoprylu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane.

Lextril a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie innych leków może mieć wpływ na leczenie lekiem Lextril. Do leków tych należą:

 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, w tym aliskiren
 • suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas, leki moczopędne (leki zwiększające ilość wydalanego moczu, w szczególności te tak zwane oszczędzające potas), inne leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu w organizmie (takie jak heparyna i kotrimoksazol zwany też trimetoprymem/sulfametoksazolem)
 • leki oszczędzające potas stosowane w leczeniu niewydolności serca: eplerenon i spironolakton w dawkach od 12,5 mg do 50 mg na dobę
 • lit stosowany w leczeniu manii lub depresji
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, takie jak ibuprofen), kwas acetylosalicylowy w wyższych dawkach przeciwbólowych
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina lub metformia)
 • baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni i chorobach takich jak stwardnienie rozsiane)
 • leki stosowane w chorobach psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia lub inne psychozy (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne)
 • leki immunosupresyjne (leki obniżające mechanizmy obronne organizmu) stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub podawanych po przeszczepieniu narządu (np.

cyklosporyna, takrolimus1), trimetoprim (stosowane w leczeniu zakażeń)

 • estramustyna (stosowana w leczeniu nowotworów)
 • allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • leki rozszerzające naczynia krwionośne, w tym azotany (nitraty)
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina)
 • sole złota, szczególnie podawane dożylnie (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • leki, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl)
 • leki, które stosuje się najczęściej w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR).

Patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Lekarz prowadzący może zlecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

 • Jeśli pacjent stosuje antagonistę receptora angiotensyny II lub aliskiren (należy zapoznać się również z informacją zawartą w punktach „Kiedy nie stosować leku Lextril” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lextril z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Lextril przed posiłkiem,

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Pacjentka musi poinformować lekarza, jeśli przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę).

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Lextril przed zajściem w ciążę lub gdy tylko pacjentka dowie się, że jest w ciąży, oraz zaleci inny lek zamiast leku Lextril. Nie zaleca się stosowania leku Lextril we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesięcy, ponieważ lek może powodować poważne uszkodzenia u dziecka, jeśli był stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Lextril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku, jeśli pacjentka planuje karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Lextril zwykle nie wpływa na czujność, ale u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia związane z niskim ciśnieniem tętniczym. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lextril zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Lextril

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody, najlepiej codziennie o tej samej porze, rano przed posiłkiem. Dawkę odpowiednią dla pacjenta ustala lekarz.

Zalecana dawka leku to:

Wysokie ciśnienie tętnicze:

 • dawka początkowa wynosi 4 mg leku Lextril na dobę
 • po miesiącu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg na dobę.

Maksymalna zwykle stosowana dawka to 8 mg na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku z wysokim ciśnieniem tętniczym zwykle stosowana dawka dobowa to:

 • 2 mg na dobę
 • po miesiącu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę.

Maksymalna zwykle stosowana dawka to 8 mg na dobę.

Lek Lextril o mocy 4 mg i 8 mg należy przyjmować z innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie należą do grupy inhibitorów ACE.

Jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki):

 • lekarz może zalecić przerwanie stosowania leków moczopędnych 2 do 3 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Lextril. Takie postępowanie zapobiega nagłemu obniżeniu się ciśnienia tętniczego u pacjenta.
 • jeśli jest to konieczne, leki moczopędne można ponownie przyjmować po rozpoczęciu stosowania leku Lextril.
 • jeśli nie można przerwać stosowania leków moczopędnych, to stosowanie leku Lextril należy rozpocząć od dawki 2 mg.

Lekarz lub farmaceuta przekażą pacjentowi dokładne zalecenia dotyczące stosowania.

Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od dawki 2 mg leku Lextril, jeśli:

 • pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie tętnicze
 • pacjent jest odwodniony
 • u pacjenta stwierdzono małe stężenie elektrolitów (soli) we krwi
 • pacjent ma zaburzenia serca, które powodują trudności w pompowaniu krwi do narządów (niewydolność serca)
 • pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze z powodu zablokowania naczyń krwionośnych w nerkach (zwężenie tętnic nerkowych)
 • u pacjenta występuje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej.

Niewydolność serca: Lek Lextril o mocy 8 mg nie jest właściwy do stosowania w tym wskazaniu.

 • dawka początkowa wynosi 2 mg leku Lextril na dobę
 • po dwóch tygodniach leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę.

Stabilna choroba wieńcowa:

 • zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 4 mg leku Lextril raz na dobę
 • po dwóch tygodniach leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku ze stabilną chorobą wieńcową zwykle stosowana dawka dobowa to:

 • 2 mg na dobę
 • po tygodniu leczenia lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg na dobę
 • po upływie kolejnego tygodnia leczenia lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do dawki 8 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lextril

Jeśli pacjent zastosuje zbyt wiele tabletek, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego dyżurującego szpitala. Najczęściej występującym objawem w sytuacji przedawkowania jest niskie ciśnienie tętnicze krwi, które może spowodować objawy takie jak zawroty głowy lub omdlenia. Jeśli wystąpią te objawy pomóc może położenie się z uniesionym nogami.

Pominięcie zastosowania leku Lextril

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć jedną lub kilka dawek leku, nie powinien przyjmować tabletek, których zapomniał. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Lextril

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lekiem Lextril jest zazwyczaj długotrwałe, dlatego przed przerwaniem stosowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie tego leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, ponieważ objawy te mogą być poważne:

 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy; patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) (niezbyt często - może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów),
 • silne zawroty głowy lub omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym (często - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów),
 • niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zawał serca (bardzo rzadko - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów),
 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli) (niezbyt często - może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów),
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie (bardzo rzadko - może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów),
 • zażółcenie skory lub oczu (żółtaczka), co może być objawem zapalenia wątroby (bardzo rzadko - może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów),
 • wysypka, która często rozpoczyna się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach (rumień wielopostaciowy) (bardzo rzadko - może wystąpić u mniej niż

1 na 10 000 pacjentów),

 • osłabienie siły mięśni rąk lub nóg, lub trudności z mówieniem, co może być objawem udaru (bardzo rzadko - może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bole głowy
 • zawroty głowy
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • uczucie mrowienia
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie słyszenia dźwięków w uszach)
 • kaszel
 • duszność
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bol brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub trudności z trawieniem, biegunka, zaparcie)
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd)
 • kurcze mięśni
 • uczucie osłabienia.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • suchość w ustach
 • nasilone swędzenie lub ciężkie wysypki
 • tworzenie się skupisk pęcherzy na skórze
 • zaburzenia czynności nerek
 • impotencja
 • pocenie się
 • zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych)
 • senność
 • omdlenie
 • kołatanie serca
 • częstoskurcz
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • reakcja nadwrażliwości na światło (zwiększona wrażliwość skory na słońce)
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • ból w klatce piersiowej
 • złe samopoczucie
 • obrzęk obwodowy
 • gorączka
 • upadki
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi, przemijające po przerwaniu leczenia, małe stężenie sodu, hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi) w przypadku pacjentów z cukrzycą, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, duże stężenie bilirubiny w surowicy
 • nasilenie łuszczycy.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • dezorientacja
 • eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki typ zapalenia płuc)
 • zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk lub wyciek z nosa)
 • ostra niewydolność nerek
 • zmiany morfologii krwi, takie jak zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi
 • niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lextril

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:

Termin ważności (EXP) lub na blistrze po skrócie: EXP. Pierwsze dwie cyfry określają miesiąc, a ostatnie cyfry określają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę koloru tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lextril

Substancją czynną jest:

Peryndopryl z tert-butyloaminą.

Lek Lextril, 4 mg tabletki zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu.

Lek Lextril, 8 mg tabletki zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 6,676 mg peryndoprylu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

Krzemionka hydrofobowa koloidalna, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Lextril i co zawiera opakowanie Lek Lextril, 4 mg to białe, podłużne tabletki, z linią podziału po obu stronach, z wytłoczonym oznaczeniem „PP” po jednej stronie i liczbą „4” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Lextril, 8 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym oznaczeniem „PP” po jednej stronie i liczbą „8” po drugiej stronie.

Każda moc tabletek jest dostępna w opakowaniach zawierających po 14, 20, 28, 30, 56 lub 60 tabletek w blistrach z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praga 4 Republika Czeska Tillomed Laboratories Ltd

3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots Cambridgeshire, PE19 3ET Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2018 r.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/takrolimus

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.