Oryginalna ulotka dla Latanost
krople do oczu

produkt na receptę

latanoprost

Dawka

0,005%
brak ofert

Opakowanie

1 butelka 2,5 mililitra
w 0% aptek
Produkt w kategorii: narządy wzroku i słuchu, leki oftalmologiczne, leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę (kategoria ATC S01EE).

Ulotki Latanost dla opakowania 1 butelka 2,5 mililitra (0,005%).

Wybrany dokument Latanost:
Dokument z 2020-04-19
PDF
dokument PDF dla Latanost

Podgląd dokumentu PDF Latanost

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-04-19

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Latanost 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Latanost i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latanost

3. Jak stosować lek Latanost

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Latanost

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Latanost i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Latanost – latanoprost, należy do grupy leków znanych jako prostaglandyny.

Lek Latanost obniża ciśnienie w gałce ocznej poprzez zwiększenie naturalnego odpływu cieczy wodnistej z oka do krwioobiegu.

Lek Latanost jest stosowany w leczeniu jaskry określanej jako jaskra otwartego kąta oraz leczeniu stanu określanego jako nadciśnienie wewnątrzgałkowe u dorosłych. Obydwa stany związane są z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i mogą wpływać na jakość widzenia.

Lek Latanost może być również stosowany u dzieci w każdym wieku w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego oraz jaskry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latanost

Lek Latanost można stosować u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat. Stosowania leku zawierającego latanoprost nie badano u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży).

Kiedy nie stosować leku Latanost

 • jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
 • w czasie ciąży lub w okresie podejmowania prób zajścia w ciążę
 • w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Latanost należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występuje jaskra przewlekła zamkniętego kąta, jaskra neowaskularna lub jaskra wrodzona
 • pacjent przebył operację oczu (w tym operację zaćmy) lub jest ona zaplanowana
 • u pacjenta brak jest soczewki w oku lub jest ona częściowo lub całkowicie nieprzezroczysta
 • u pacjenta występuje retinopatia cukrzycowa lub zamknięcie żyły siatkówki
 • pacjent ma problemy z oczami (jak: ból oczu, zapalenie lub podrażnienie oczu, nieostre widzenie)
 • pacjent ma suchość oczu lub był leczony z powodu chorób oczu, takich jak zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka
 • pacjent ma ciężką lub niekontrolowaną astmę
 • pacjent stosuje soczewki kontaktowe. Można wówczas stosować lek Latanost, ale należy postępować zgodnie z instrukcją dla osób używających soczewek kontaktowych (patrz punkt 3)
 • pacjent miał w przeszłości lub ma obecnie infekcję wirusową oczu wywołaną przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV, ang. Herpes Simplex Virus) n

Pacjenci, u których tęczówki są mieszanego koloru, np. niebiesko-brązowe, szaro-brązowe, zielono-brązowe, żółto-brązowe, mogą zauważyć powolne, ale pogłębiające się brązowe zabarwienie tęczówki. U pacjentów mających jednolicie niebieskie, zielone lub brązowe oczy taka zmiana koloru występuje rzadko. Jeżeli leczeniu podlega tylko jedno oko stosowanie leku Latanost może spowodować różnicę w kolorze obu tęczówek. Zmiana zabarwienia oka nie jest szkodliwa, ale może być trwała.

W przypadku, gdy pacjent ma tęczówki mieszanego koloru, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania leku u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną (ang. Primary Congenital Glaucoma) leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania leku u dzieci.

Lek Latanost a inne leki Lek Latanost może oddziaływać z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Latanost z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy skonsultować się z lekarzem na temat możliwości spożywania alkoholu lub stosowania innych leków w trakcie leczenia lekiem Latanost.

Ciąża i karmienie piersią Leku Latanost nie należy stosować w okresie ciąży.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Latanost nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Karmienie piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, bezpośrednio po zakropleniu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. W takim przypadku należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn do momentu ustąpienia zaburzeń widzenia.

Lek Latanost zawiera benzalkoniowy chlorek, substancję stosowaną powszechnie w lekach okulistycznych jako środek konserwujący, który może powodować podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka oraz zmianę koloru soczewek kontaktowych. Dlatego, przed podaniem leku Latanost, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być nałożone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Latanost. Instrukcja dla osób noszących soczewki kontaktowe, patrz punkt 3.

3. Jak stosować lek Latanost

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) oraz dzieci to 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie zaleca się stosowania leku Latanost częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Latanost należy zawsze stosować tak długo, jak zaleci osobie dorosłej lub dziecku lekarz prowadzący.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Przed podaniem do oka leku Latanost należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być założone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Latanost.

Sposób podawania leku

 • Bezpośrednio przed pierwszym użyciem zapisać datę otwarcia pojemnika w przeznaczonym do tego miejscu na pojemniku oraz na tekturowym pudełku.
 • Umyć ręce.
 • Odkręcić zakrętkę.
 • Odchylić głowę do tyłu.
 • Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, aż do utworzenia niewielkiej kieszonki.
 • Przybliżyć końcówkę zakraplacza do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.
 • Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. Dotykanie może doprowadzić do zakażenia kropli.
 • Lekko nacisnąć dno pojemnika, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku do oka wymagającego leczenia.
 • Puścić dolną powiekę i zamknąć oko.
 • Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu ograniczenia wchłaniania latanoprostu do krwi, należy ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu kropli.
 • W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w stosunku do drugiego oka.
 • Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić pojemnik.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Latanost z innymi kroplami do oczu

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki do oczu należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie od podania leku Latanost.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latanost

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Latanost może wystąpić umiarkowane podrażnienie oka z zaczerwienieniem i łzawieniem. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

W przypadku przypadkowego połknięcia leku Latanost należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Latanost

W przypadku pominięcia jednej dawki należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Latanost

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i(lub) gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Latanost i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • stopniowa zmiana koloru oczu wskutek zwiększenia ilości brązowego barwnika w tęczówce, zaczerwienienie oczu;
 • podrażnienie oka (uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia lub wrażenie obecności ciała obcego w oku). W przypadku wystąpienia podrażnienia oka na tyle poważnego, że powoduje nadmierne łzawienie oczu lub chęć przerwania stosowania leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Konieczne może być zweryfikowanie leczenia w celu zapewnienia pacjentowi właściwego leczenia;
 • stopniowa zmiana w wyglądzie rzęs oraz włosków wokół leczonego oka występująca w szczególności u osób pochodzenia japońskiego. Zmiany te obejmują m.in. zmianę koloru (ciemnienie), pogrubienie, wydłużenie i zwiększenie liczby rzęs.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • podrażnienie lub ubytki na powierzchni oka, zapalenie brzegów powiek;
 • ból oka;
 • nadwrażliwość na światło (światłowstręt).

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • obrzęk powiek, suchość oka, zakażenia lub podrażnienia powierzchni oka (zapalenie rogówki), niewyraźne widzenie oraz zapalenie spojówek;
 • wysypka.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

 • zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka;
 • obrzęk plamki żółtej;
 • objawowy obrzęk i ubytki rogówki;
 • obrzęk okołooczodołowy;
 • miejscowe reakcje skórne na powiekach;
 • zaczerwienione, bolące i wrażliwe oczy;
 • ciemnienie skóry powiek;
 • zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka;
 • pojawienie się podwójnego rzędu rzęs;
 • astma;
 • zaostrzenie astmy;
 • duszność.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • wrażenie zapadniętych oczu;
 • zaostrzenie dławicy piersiowej u pacjentów z tą chorobą w wywiadzie;
 • ból w klatce piersiowej

U pacjentów zaobserwowano również następujące działania niepożądane: tworzenie się w tęczówce miejsc wypełnionych płynem (torbiele tęczówki), ból głowy, zawroty głowy, uczucie kołatania serca, ból mięśni, ból stawów oraz infekcje wirusowe oczu spowodowane wirusem opryszczki pospolitej (HSV).

Lek Latanost może powodować zmianę koloru oczu. Zmiana zachodzi powoli. Tęczówka może stać się bardziej brązowa i wyglądać na ciemniejszą.

Niektórzy pacjenci zgłaszali zaburzenia widzenia występujące nie tylko bezpośrednio po zastosowaniu kropli. W związku z tymi zaburzeniami czytanie i widzenie szczegółów mogą być utrudnione.

Dodatkowo może pojawić się niewyraźne widzenie, zaczerwienienie, podrażnienie lub ból oczu.

Chociaż wystąpienie takich objawów jest mało prawdopodobne, w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku Latanost i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów ze znacząco zniszczonymi rogówkami (przezroczysta błona pokrywająca przednią część gałki ocznej) w bardzo rzadkich przypadkach w trakcie leczenia wystąpiły plamy na rogówce w wyniku odkładania się wapnia.

Działania niepożądane występujące częściej w populacji dzieci i młodzieży niż w populacji osób dorosłych to katar oraz gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Latanost

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu pojemnika lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia pojemnika lek należy usunąć.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Latanost

 • Substancją czynną leku jest latanoprost (Latanoprostum).
 • Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu wodorotlenek lub/i kwas solny 0,1 N - do ustalenia właściwego pH, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Latanost i co zawiera opakowanie Lek Latanost jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem w plastikowym pojemniku.

Pojemnik z kroplomierzem i zakrętką zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu i pakowany jest w tekturowe pudełko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

pharma arzneimittel gmbh

Hafnerstraße 211

8054 Graz

Austria

Wytwórca RAFARM SA Thesi Pousi – Xatzi Agiou Louka Paiania Attiki TK 19002, TӨ 37

Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.