dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 1 butelka 2,5 mililitra (0,005%), 3 butelki 2,5 mililitra (0,005%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Xalatan, 50 μg/ml, krople do oczu, roztwór Latanoprostum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Xalatan i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xalatan 3. Jak stosować lek Xalatan 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Xalatan 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Xalatan i w jakim celu się go stosuje Lek Xalatan należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyny.

Lek Xalatan działa poprzez zwiększenie naturalnego odpływu cieczy wodnistej z oka do krwioobiegu.

Lek Xalatan jest stosowany w leczeniu jaskry otwartego kąta oraz w leczeniu nadciśnienia wewnątrzgałkowego.

Lek Xalatan może być również stosowany u dzieci w każdym wieku w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego oraz jaskry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xalatan Lek Xalatan można stosować u dorosłych kobiet i mężczyzn (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat.

Nie badano stosowania leku Xalatan u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży). (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających latanoprost

W kolejności według dostępności w aptekach.