Oryginalna ulotka dla Injectio Glucosi 5% Et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter
iniekcja

produkt na receptę

Glukoza (glucose)

+

sodium chloride

Opakowanie

250 mililitrów polietylen
w 0% aptek
Produkt w kategorii: krew i układ krwiotwórczy, substytuty osocza i płyny infuzyjne, płyny infuzyjne (kategoria ATC B05BB).

Ulotki Injectio Glucosi 5% Et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter dla opakowania 250 mililitrów polietylen.

Wybrany dokument Injectio Glucosi 5% Et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Injectio Glucosi 5% Et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

Podgląd dokumentu PDF Injectio Glucosi 5% Et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter (25 mg + 4,5 mg)/ml, roztwór do infuzji

Substancje czynne: glukoza, sodu chlorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed podaniem leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

3. Jak będzie podawany lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter i w jakim celu się go

stosuje Roztwór Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter jest izotoniczny w stosunku do krwi.

Oprócz glukozy1 - łatwo dostępnego źródła energii, dostarcza jonów sodu i chloru. Glukoza podawana pozajelitowo wzmacnia skurcze serca, zwłaszcza osłabionego, rozszerza naczynia wieńcowe. Jony sodowy i chlorkowy utrzymują prawidłowe stężenie osmolarne osocza i płynu pozakomórkowego.

Roztwór Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter jest często stosowany w pediatrii ze względu na izoosmolarność z osoczem (293 mOsm/l) i małą zawartość sodu.

Lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter jest stosowany:

 • w odwodnieniu hiper- i izotonicznym
 • w przypadku utraty płynów zawierających elektrolity
 • w stanach hipowolemii, jako środek krótkotrwale zwiększający objętość krwi krążącej
 • w żywieniu pozajelitowym, szczególnie u najmłodszych dzieci, jako płyn częściowo pokrywający dobowe zapotrzebowanie na wodę, kalorie i elektrolity
 • jako rozpuszczalnik niektórych leków podawanych dożylnie, np. związków potasu, magnezu, jeśli występuje zgodność fizyczna i chemiczna.

2. Informacje ważne przed podaniem leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter NIE stosować leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter jeśli u pacjenta występuje którykolwiek ze stanów:

 • uczulenie na lek;
 • zbyt dużo płynu w przestrzeniach wokół komórek organizmu (przewodnienie zewnątrzkomórkowe);
 • objętość krwi w naczyniach krwionośnych jest większa niż powinna (hiperwolemia);
 • w organizmie znajduje się więcej płynów i sodu niż normalnie (zatrzymanie płynów i sodu);
 • poważne zaburzenia czynności nerek, w wyniku których wytwarzane jest zbyt mało moczu lub mocz w ogóle nie jest wytwarzany (oliguria lub anuria);
 • niewyrównana niewydolność serca. Jest to niewydolność serca, która nie jest odpowiednio leczona i wywołuje objawy takie jak:
 • duszność;
 • obrzęk okolicy kostek;
 • stężenie sodu we krwi mniejsze niż prawidłowe (hiponatremia);
 • stężenie chlorków we krwi mniejsze niż prawidłowe (hipochloremia);
 • nagromadzenie płynu pod skórą we wszystkich okolicach ciała (obrzęki ogólne);
 • choroba wątroby powodująca nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (marskość wątroby z wodobrzuszem);
 • cukrzyca nieodpowiednio leczona, ze stężeniem cukru we krwi powyżej normy (cukrzyca niewyrównana);
 • inne stany nietolerancji glukozy, na przykład:
 • stres metaboliczny (kiedy przemiana materii w organizmie nie przebiega prawidłowo, np. z powodu ciężkiej choroby);
 • śpiączka hiperosmolarna (stan nieświadomości). Jest to rodzaj śpiączki, który może wystąpić u pacjentów z cukrzycą, nieotrzymujących odpowiedniej ilości leków;
 • bardzo wysokie stężenie cukru we krwi (znacząca hiperglikemia);
 • większe niż prawidłowe stężenie mleczanów we krwi (hiperlaktatemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta występuje lub występował któryś z poniższych stanów:

 • stany związane z zatrzymywaniem sodu, przewodnieniem i obrzękiem, takie jak:
 • aldosteronizm (choroba powodująca wysokie stężenie hormonu zwanego aldosteronem) związany:
 • ze zwiększonym ciśnieniem krwi (nadciśnieniem);
 • z niewydolnością serca;
 • z zaburzeniem czynności wątroby lub chorobą wątroby, które powoduje nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (marskość wątroby z wodobrzuszem);
 • z zaburzeniem czynności nerek;
 • zwiększone ciśnienie krwi w okresie ciąży (stan przedrzucawkowy);
 • przyjmowanie innych leków, patrz poniżej „Lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter a inne leki”;
 • zaburzenie, w wyniku którego krew staje się zbyt zasadowa (zasadowica metaboliczna);
 • osłabienie mięśni i porażenie okresowe ze względu na niską aktywność tarczycy (tyreotoksyczne porażenie okresowe);
 • szybka utrata wody z organizmu, np. na skutek wymiotów lub biegunki;
 • dieta niskopotasowa przez długi okres;
 • uczulenie, w szczególności na kukurydzę (Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter zawiera cukier pochodzący z kukurydzy).

Infuzja może powodować:

 • mniejsze niż prawidłowe stężenia sodu we krwi (hiponatremia). Hiponatremia może powodować ból głowy, nudności, drgawki, senność, śpiączkę, obrzęk mózgu oraz śmierć. Ostra encefalopatia z hiponatremią jest poważnym powikłaniem. U niektórych pacjentów występuje większe ryzyko wystąpienia hiponatremii. Na ogół są to:
 • pacjenci młodzi i w podeszłym wieku;
 • kobiety;
 • pacjenci ze stanami takimi jak niska zawartość tlenu we krwi (hipoksemia);
 • pacjenci przyjmujący duże ilości płynów ze względu na suchość w ustach (polidypsja psychogenna);
 • pacjenci po niedawno przebytej operacji;
 • zmiany w stężeniach substancji chemicznych we krwi (zaburzenia elektrolitowe);
 • gromadzenie się płynu pod skórą, w całym ciele (obrzęk uogólniony), wokół kostek (obrzęk miejscowy) lub w płucach (obrzęk płuc).

Podczas podawania tej infuzji, lekarz będzie pobierał próbki krwi i moczu, aby zbadać:

 • ilość substancji chemicznych, takich jak sód i chlorki we krwi (elektrolity w osoczu);
 • ilość cukru (glukozy).

Ponieważ lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter zawiera cukier (glukozę), może powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemię). W takiej sytuacji lekarz może:

 • dostosować szybkość infuzji;
 • podać insulinę w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

Jest to szczególnie ważne:

 • w przypadku chorych na cukrzycę;
 • w przypadku pacjentów niedożywionych lub pijących duże ilości alkoholu przez dłuższy czas;
 • jeśli pacjent ostatnio przebył udar (ostry udar niedokrwienny). Duże stężenie cukru we krwi może pogorszyć skutki udaru i zaburzyć proces zdrowienia;
 • w przypadku urazu głowy w ciągu ostatnich 24 godzin.

Lekarz uwzględni stosowanie odżywiania pozajelitowego (odżywianie podawane w formie wlewu dożylnego). Podczas długotrwałej terapii lekiem Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter może być konieczne zastosowanie dodatkowego odżywiania. Lekarz powinien także monitorować stężenie potasu we krwi, aby zapobiec jego zmniejszeniu poniżej normy (hipokaliemia).

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność stosując ten roztwór u dzieci, niemowląt i noworodków (szczególnie u dzieci urodzonych przed terminem lub z niską urodzeniową masą ciała). Organizm dzieci, niemowląt i noworodków może nie być zdolny do poradzenia sobie z substancjami zawartymi w roztworze.

Młodsze dzieci są bardziej narażone na wystąpienie zbyt małego lub zbyt dużego stężenia cukru we krwi i dlatego należy je szczególnie monitorować w trakcie leczenia celem zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia cukru. Małe stężenie cukru u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Duże stężenie cukru we krwi wiąże się z krwawieniami do mózgu, wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, uszkodzeniem wzroku (retinopatia wcześniacza), zakażeniami przewodu pokarmowego, zaburzeniami płuc, przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

U dzieci występuje większe ryzyko wystąpienia niskiego stężenia sodu we krwi (hiponatremia).

Hiponatremia może powodować ból głowy, nudności, drgawki, senność, śpiączkę, obrzęk mózgu oraz śmierć. Ostra encefalopatia z hiponatremią jest poważnym powikłaniem, szczególnie u dzieci.

Lekarz wie o tym i będzie kontrolował ilość substancji chemicznych, takich jak glukoza (cukier), sód i chlorki we krwi dziecka (elektrolity w osoczu).

Lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

 • kortykosteroidów (leki przeciwzapalne)

Te leki mogą powodować nagromadzenie w organizmie sodu i wody, prowadzące:

 • do opuchnięcia tkanki z powodu nagromadzenia płynu pod skórą (obrzęk);
 • do zwiększonego ciśnienia krwi (nadciśnienia).

Inne leki, które mogą wpływać lub na które może wpływać lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter:

 • lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych);
 • insulina (stosowana w leczeniu cukrzycy);
 • tabletki moczopędne (diuretyki);
 • leki beta-adrenolityczne (stosowane w chorobach serca).

Stosowanie leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy zapytać lekarza, co pacjent może jeść lub pić.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter może być stosowany w czasie karmienia piersią.

Przed dodaniem jakiegokolwiek leku do roztworu do infuzji stosowanego w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy:

 • skonsultować się z lekarzem;
 • przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania leku, który ma być dodany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak będzie podawany lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter Lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku zastosować i kiedy podać lek. Zależy to od wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta oraz przyczyny leczenia. Ilość podanego leku może również zależeć od innych leków stosowanych przez pacjenta.

NIE WOLNO podawać leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter, jeśli zawiera on widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Roztwór do infuzji Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter zwykle podaje się przez plastikową rurkę podłączoną do igły umieszczonej w żyle. Zazwyczaj roztwór ten podaje się do żyły w ramieniu. Lekarz może jednak zastosować inną metodę podania leku pacjentowi.

Pozostały niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. NIE WOLNO podawać leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter z częściowo zużytego opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

W przypadku podania zbyt dużej ilości leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter (przedawkowanie) lub zbyt szybkiego podania, może dojść do wystąpienia następujących objawów:

 • zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia). Objawy obejmują:
 • suchość w ustach w wyniku braku wody w tkankach organizmu (odwodnienie);
 • pragnienie;
 • zmęczenie;
 • częste wydalanie moczu w wyniku zwiększenia ilości wytwarzanego moczu (diureza osmotyczna);
 • niewyraźne widzenie;
 • niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia). Hiponatremia może powodować ból głowy, nudności, drgawki, senność, śpiączkę, obrzęk mózgu oraz śmierć;
 • gromadzenie płynu w organizmie powodujące opuchnięcie (obrzęk).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Infuzja leku zostanie przerwana a lekarz zastosuje leczenie w zależności od objawów.

Jeżeli przed wystąpieniem objawów przedawkowania do leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter został dodany inny lek, również on może być powodem tych objawów. Należy przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku w celu zapoznania się z listą możliwych objawów.

Przerwanie przyjmowania leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

Lekarz zdecyduje, kiedy przerwać infuzję.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą być związane z samym lekiem Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter. Należą do nich:

 • reakcje nadwrażliwości, obejmujące ciężkie reakcje alergiczne zwane anafilaksją (potencjalne objawy u pacjentów z alergią na kukurydzę);
 • duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);
 • małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia).

Działania niepożądane mogą być związane z techniką podawania. Należą do nich:

 • gorączka (reakcja gorączkowa);
 • dreszcze;
 • swędzenie (świąd) lub wysypka;
 • miejscowy ból lub reakcja (ból lub pęcherzyki w miejscu infuzji);
 • podrażnienie i zapalenie żyły, do której jest podawany roztwór. Może to powodować zaczerwienienie, ból, obrzęk lub pęcherzyki wzdłuż przebiegu żyły, do której podawany jest roztwór.

W przypadku, gdy do roztworu do infuzji dodany został inny lek, on także może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Te działania niepożądane będą zależały od dodanego leku. Należy przeczytać Ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku w celu zapoznania się z listą możliwych objawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego infuzja musi zostać przerwana.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Nie stosować leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub pojemnik uszkodzony.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

1 l roztworu zawiera: Substancja Stężenie

g/l]

Jony mEq/l mmol/l

Glukoza 25,0   

Sodu chlorek 4,5 Na

Cl

 • 77,0 77,0 77,0 77,0

Woda do wstrzykiwań do 1000,0 ml 100 ml roztworu dostarcza 10 kcal (41,8 kJ).

Osmolarność płynu wynosi 293 mOsm/l.

Jak wygląda lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe 250 ml, 500 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa mailto:ndl@urpl.gov.pl

Wytwórca: Baxter Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 42 B 20-704 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.04.2016 r.

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc.

((kod kreskowy ulotki))

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób postępowania i przygotowanie

Stosować tylko, jeśli roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek i pojemnik nie jest uszkodzony. Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z zastosowaniem zasad aseptyki.

Zestaw do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Dodatkowe leki można wprowadzać do roztworu przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania. Dokładnie wymieszać. Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Gdy stosuje się inny lek, należy potwierdzić toniczność przed podaniem pozajelitowym.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych opakowań.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.