Oryginalna ulotka dla Alfabax
tabletki

produkt na receptę

Alfuzosyna (alfuzosin)

Dawka:

10 mg

Opakowanie:

30 tabletek
w 42% aptek, refundowany
Afabax to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu stosowany w przypadku objawów wynikających z łagodnego rozrostu prostaty. Zawiera alfuzosynę, która powoduje rozkurcz mięśni dróg moczowych, co przyczynia się do ułatwienia opróżniania pęcherza moczowego. Ponadto lek jest stosowany u zacewnikowanych pacjentów u których wystąpiło ostre zatrzymanie moczu wywołane łagodnym powiększeniem prostaty.

Ulotki Alfabax dla opakowania 30 tabletek (10 mg).

Wybrany dokument Alfabax:
Dokument z 2021-06-27
PDF
dokument PDF dla Alfabax

Podgląd dokumentu PDF Alfabax

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-27

Ulotki innych produktów zawierających alfuzosin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alfabax, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Alfuzosini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Alfabax i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alfabax

3. Jak stosować lek Alfabax

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Alfabax

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alfabax i w jakim celu się go stosuje

Alfabax to lek w postaci tabletki, którą należy przyjmować doustnie.

Alfuzosyna należy do grupy leków stosowanych w chorobach gruczołu krokowego, zwanych alfa-1 adrenolitykami. Powoduje rozluźnienie mięśni w gruczole krokowym i cewce moczowej ułatwiając odpływ moczu z pęcherza moczowego.

Alfuzosynę stosuje się w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Gruczoł krokowy znajduje się poniżej pęcherza moczowego. Cewka moczowa przechodzi przez gruczoł krokowy i uchodzi na zewnątrz organizmu. Oprócz tkanki gruczołowej (wytwarzającej płyn nasienny) w gruczole krokowym znajduje się również tkanka mięśniowa. Tkanka mięśniowa występuje także w cewce moczowej. W łagodnym rozroście gruczołu krokowego zwiększa się napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej, powodując zwężenie cewki. W wyniku tego odpływ moczu z pęcherza moczowego jest utrudniony i występują dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alfabax

Kiedy nie stosować leku Alfabax

 • jeśli pacjent jest uczulony na alfuzosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występowały spadki ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała na siedzącą lub stojącą;
 • jeśli pacjent przyjmuje inny lek alfa-1-adrenolityczny;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby;
 • jeśli pacjent jest w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alfabax należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują zmiany w tętnicach wieńcowych. Należy kontynuować leczenie stosowane z powodu zmniejszenia zaopatrzenia mięśnia sercowego w krew.
 • jeśli nawróci lub nasili się ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa). Stosowanie leku Alfabax należy przerwać.
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, jeśli występuje u niego zwiększona wrażliwość na alfa-1- adrenolityki lub jest leczony z powodu wysokiego ciśnienia krwi;
 • jeśli w ciągu kilku pierwszych godzin po przyjęciu tabletki nastąpi spadek ciśnienia krwi po zmianie pozycji ciała na siedzącą lub stojącą. Spadkowi temu mogą towarzyszyć takie objawy, jak: zawroty głowy, zmęczenie lub poty. W takiej sytuacji pacjent powinien się położyć i leżeć do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Objawy te zazwyczaj są przemijające i mogą występować na początku leczenia. Z reguły leczenie można kontynuować;
 • jeśli u pacjenta zaplanowano operację zaćmy (usunięcie zmętniałej soczewki), przed zabiegiem powinien powiedzieć okuliście o stosowaniu leku Alfabax obecnie lub w przeszłości. To dlatego, że ten lek może spowodować komplikacje podczas operacji, a lekarz okulista może im zapobiec, gdy przed zabiegiem pacjent przekaże mu tę informację;
 • jeśli u pacjenta występuje długotrwała erekcja bez podniecenia seksualnego. Jest to poważne zaburzenie, które może prowadzić do trwałej niemocy płciowej (impotencji), jeśli nie będzie właściwie leczone.

Należy poradzić się lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli taka sytuacja wydarzyła się w przeszłości.

Dzieci

Alfuzosyna nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci.

Lek Alfabax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotyczy to również leków, które dostępne są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie innych leków lub nie mogą być stosowane w tym samym czasie z innych przyczyn.

 • Należy unikać stosowania w tym samym czasie innych leków alfa-1-adrenolitycznych.
 • W przypadku skojarzenia z lekami stosowanymi w nadciśnieniu krwi konieczna może być modyfikacja dawkowania ze względu na możliwość spadku ciśnienia krwi.
 • Jeśli u pacjenta zaplanowano operację, powinien powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku

Alfabax.

 • W przypadku skojarzenia z azotanami (lekami łagodzącymi ból w klatce piersiowej) konieczna może być modyfikacja dawkowania ze względu na możliwość spadku ciśnienia krwi.
 • W przypadku stosowania jednocześnie z lekami hamującymi aktywność enzymu wątrobowego CYP3A4, takimi jak ketokonazol, itrakonazol i rytonawir, konieczna może być modyfikacja dawki.

Stosowanie leku Alfabax z jedzeniem i piciem

 • Lek Alfabax należy przyjmować bezpośrednio po posiłku.
 • Picie alkoholu może nasilać działania niepożądane leku. Podczas stosowania leku Alfabax mogą wystąpić zawroty głowy oraz uczucie osłabienia. Jeżeli objawy te wystąpią nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy. Lek Alfabax przepisywany jest wyłącznie mężczyznom.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu tego leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić takie dolegliwości, jak zawroty głowy lub ogólne osłabienie.

Należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Alfabax zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Alfabax

Podanie doustne.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono skuteczności leku Alfabax u dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Dlatego lek Alfabax nie jest wskazany u dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do 16 lat).

Tabletki należy połykać w całości.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Alfabax po wieczornym posiłku. Tabletkę należy popić dużą ilością płynu (na przykład szklanką wody). Tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie należy miażdżyć, żuć ani dzielić.

Najlepszy skutek można uzyskać przyjmując tabletkę codziennie o tej samej porze dnia. To pomaga również pamiętać o przyjęciu tabletki.

Leku Alfabax w tabletkach nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Jednak w zaburzeniach czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego można stosować inne produkty zawierające alfuzosynę w małej dawce, według odpowiedniego schematu dawkowania.

Lekarz poinformuje o tym pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alfabax

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki tego leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Alfabax

Może się zdarzyć, że pacjent zapomni przyjąć lek. W takim wypadku nie ma konieczności przyjmowania pominiętej tabletki. Można przyjąć przepisaną dawkę leku następnego dnia.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pomiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Alfabax

Nie należy przerywać ani zaprzestawać stosowania leku Alfabax bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem. Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami oraz tak długo, jak zalecił lekarz. Nie należy zaprzestawać ich przyjmowania nawet, gdy pacjent poczuje się lepiej, ponieważ objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Jeżeli wystąpią poniższe działania niepożądane należy zaprzestać stosowania leku Alfabax i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

 • Nagłe wystąpienie obrzęku powiek, twarzy, warg, jamy ustnej i języka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, wysypka, pokrzywka i swędzenie. Są to objawy bardzo ciężkiej reakcji alergicznej. (Terminem medycznym określającym te objawy jest obrzęk naczynioruchowy).
 • Uczucie ucisku, ciężkości, dyskomfortu lub miażdżącego bólu odczuwanego w okolicy zamostkowej, który może promieniować do ramion, karku i żuchwy. (Mogą to być objawy dławicy piersiowej). Zazwyczaj zdarza się to jedynie w przypadku występowania dławicy piersiowej w przeszłości.

Inne działania niepożądane:

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • ból głowy;
 • uczucie mdłości (nudności);
 • ból brzucha;
 • suchość w ustach;
 • uczucie osłabienia lub zmęczenia;
 • złe samopoczucie (uczucie rozbicia);
 • osłabienie całego organizmu.

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

 • przyspieszone bicie serca (tachykardia), uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca (kołatanie);
 • nagła utrata przytomności;
 • omdlenie;
 • ból w klatce piersiowej;
 • ospałość;
 • wysypka;
 • swędzenie;
 • uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy);
 • zatrzymanie wody w organizmie (może powodować obrzęk rąk lub nóg);
 • zaburzenia widzenia;
 • katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy (zapalenie błony śluzowej nosa);
 • luźne stolce (biegunka);
 • uczucie wirowania lub kręcenia się pomimo pozostawania bez ruchu (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego);
 • uczucie zawrotów głowy lub oszołomienia przy szybkim wstawaniu lub siadaniu (niedociśnienie ortostatyczne).

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

 • uszkodzenie wątroby spowodowane działaniem leku lub substancji chemicznej (hepatotoksyczność);
 • swędząca, grudkowata wysypka zwana również pokrzywką.

Nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

 • niedobór białych krwinek (neutropenia), który może objawiać się częstymi infekcjami z objawami, takimi jak: wysoka gorączka, silne dreszcze, ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej;
 • podwyższone ryzyko krwawienia (włącznie z krwawieniem z nosa i (lub) z dziąseł) oraz występowania siniaków. Może to być zaburzenie krwi zwane małopłytkowością, objawiające się zmniejszeniem liczby płytek krwi.
 • wymioty;
 • utrata łaknienia, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białkówek oczu, jasno zabarwiony stolec, ciemno zabarwiony mocz (może to być spowodowane zaburzeniami wątroby);
 • nieregularne i często szybkie bicie serca (migotanie przedsionków);
 • utrzymująca się i bolesna erekcja, niezwiązana z aktywnością seksualną (może to być spowodowane stanem zwanym priapizmem);
 • jeśli pacjent ma usuwaną zaćmę (zmętnienie soczewki oka) oraz przyjmuje bądź przyjmował lek

Alfabax, podczas operacji może wystąpić zespół wiotkiej tęczówki oraz nieprawidłowe rozszerzanie się źrenicy (zabarwionej części oka). Zdarza się to tylko podczas operacji. Istotne jest, aby okulista przeprowadzający zabieg był poinformowany o przyjmowaniu leku, może wówczas inaczej przeprowadzić operację (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Alfabax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze wymienionego po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alfabax

Substancją czynną leku jest alfuzosyny chlorowodorek.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Inne składniki leku to: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, talk, magnezu stearynian, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza.

Tabletka ma przedłużone działanie, co oznacza, że po przyjęciu substancja czynna nie jest uwalniania natychmiast, ale stopniowo i dlatego lek działa dłużej.

Jak wygląda lek Alfabax i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Alfabax są barwy białej do białawej, okrągłe, niepowlekane, dwuwypukłe, z wygładzonymi krawędziami, oznaczone 'RY 10' na jednej stronie.

Lek Alfabax jest dostępny w opakowaniach po 30 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

Wytwórca: Sun Pharmaceutical Industries Europe BV

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandia Terapia S.A.

Str. Fabricii Nr. 124

Cluj-Napoca 400 632

Rumunia

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji na temat niniejszego produktu leczniczego lub ulotki w innym formacie, należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Francja: Alfuzosine SUN LP 10 mg, comprimé à libération prolongée Grecja: Alfudex 10 mg, tablets prolonged release Włochy: Alfuzosina SUN Holandia: Alfuzosine HC1 SUN 10 mg tabletten, tabletten met verlengde afgifte Wielka Brytania: Vasran XL 10 mg Prolonged-release Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 26.06.2020 r.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.