Oryginalna ulotka dla Gemiderma
maść

produkt dostępny bez recepty

Kwas borowy (boric acid)

Dawka

0,5%
brak ofert

Opakowanie

20 gramów pudełko
w 0% aptek
Produkt w kategorii: dermatologia, środki antyseptyczne i dezynfekujące, środki antyseptyczne i dezynfekujące (kategoria ATC D08AD).

Ulotki Gemiderma dla opakowania 20 gramów pudełko (0,5%).

Wybrany dokument Gemiderma:
Dokument z 2019-02-06

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta GEMIDERMA

5 mg/g, maść

Acidum boricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek GEMIDERMA i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku GEMIDERMA

3 . Jak stosować lek GEMIDERMA

4 . Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek GEMIDERMA

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek GEMIDERMA i w jakim celu się go stosuje

Lek GEMIDERMA zawiera jako substancję czynną kwas borowy1, który wykazuje słabe działanie bakteriostatyczne i grzybostatyczne. Lek ten lekko zakwasza powierzchnię skóry, działa na nią ściągająco, wysuszająco i słabo antyseptycznie (przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo).

Wskazania do stosowania

Pomocniczo w stanach zapalnych skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku GEMIDERMA

Kiedy nie stosować leku GEMIDERMA

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (kwas borowy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);
 • na rozległe rany;
 • na błony śluzowe, do oczu;
 • na dużą powierzchnię skóry;
 • na uszkodzoną skórę,
 • u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować wyłącznie na skórę.

Stosować przez jak najkrótszy czas. Jeśli objawy choroby nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

GEMIDERMA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie na zalecenie lekarza.

W razie stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią należy uważać, aby produkt leczniczy nie wszedł w kontakt ze skórą piersi, należy bowiem unikać przypadkowego spożycia produktu przez niemowlę i/lub unikać przypadkowego kontaktu leku ze skórą niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

GEMIDERMA zawiera lanolinę bezwodną, dlatego może powodować miejscowe reakcje skórne (np.

kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek GEMIDERMA

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. Stosować raz do 2 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku GEMIDERMA

Brak danych.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku GEMIDERMA

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku GEMIDERMA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Długotrwałe stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może powodować kumulacje kwasu borowego w organizmie, co może doprowadzić do zatrucia kwasem borowym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek GEMIDERMA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 1 rok.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek GEMIDERMA

 • Substancją czynną maści jest kwas borowy.

1 g leku zawiera 5 mg kwasu borowego.

 • Pozostałe składniki to: lanolina bezwodna, wazelina żółta, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek GEMIDERMA i co zawiera opakowanie GEMIDERMA to maść barwy jasnożółtej o słabym zapachu lanoliny.

Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. +48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.10.2014 r mailto:gemi@gemi.pl mailto:ndl@urpl.gov.pl GEMIDERMA

Acidum boricum

3. Jak stosować lek Gemiderma

4. Możliwe działania niepożądane


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_borowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.