Oryginalna ulotka dla Gastal O Smaku Miętowym
tabletki do ssania/gryzienia/żucia

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

24 tabletki
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego, leki stosowane w nadkwaśności (kategoria ATC A02AD).

Ulotki Gastal O Smaku Miętowym dla opakowania 24 tabletki.

Wybrany dokument Gastal O Smaku Miętowym:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Gastal O Smaku Miętowym

Podgląd dokumentu PDF Gastal O Smaku Miętowym

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GASTAL (o smaku miętowym) 450 mg + 300 mg tabletki do ssania

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożadane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gastal i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastal

3. Jak stosować lek Gastal

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Gastal

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK GASTAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Gastal są lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym, działającym ochronnie na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Lek usuwa dolegliwości związane z nadkwaśnością (zgaga, zarzucanie wsteczne treści żołądkowej do przełyku).

Gastal charakteryzuje się szybkim początkiem działania, a jego aktywność lecznicza utrzymuje się do 2 godzin.

Wskazaniami do stosowania leku są:

  • objawowe leczenie zaburzeń związanych z nadkwaśnością (zgaga, niestrawność), bez choroby organicznej przewodu pokarmowego;
  • objawowe leczenie zaburzeń związanych z nadkwaśnością w przebiegu następujących chorób:

nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka);

choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;

zarzucanie wsteczne treści żołądkowej do przełyku (choroba refluksowa);

przepuklina rozworu przełykowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GASTAL

Kiedy nie stosować leku Gastal

Nie należy stosować leku Gastal:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na sole glinu, magnezu1 lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (zawartość laktozy i sorbitolu2).

Zaleca się konsultację lekarską podczas stosowania leku przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub poddawanych hemodializie.

Dzieci

Nie jest wskazane stosowanie leku u dzieci poniżej 6 lat.

U małych dzieci stosowanie wodorotlenku magnezu może powodować hipermagnezemię (podniesione stężenie magnezu we krwi), zwłaszcza jeśli występują u nich zaburzenia czynności nerek lub odwodnienie.

Lek Gastal a inne leki Gastal nasila działanie lewodopy i kwasu nalidyksowego. Osłabia działanie antybiotyków tetracyklinowych, cyprofloksacyny i ofloksacyny, salicylanów, izoniazydu, naproksenu4, preparatów żelaza3, glikozydów nasercowych. Leki te należy podawać co najmniej dwie godziny po lub jedną godzinę przed przyjęciem leku Gastal.

Wodorotlenek magnezu może wpływać na działanie niektórych leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje salicylany.

Gastal z jedzeniem i piciem

Lek zaleca się stosować około 1 godziny po posiłku. Jeżeli konieczne, po zakończeniu ssania tabletki można popić mlekiem lub wodą.

W przypadku zgagi lek stosuje się niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gastal może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GASTAL

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się następująco:

Dorośli:

zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego: zgaga, niestrawność - 1 do 2 tabletek doraźnie;

zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, choroba refluksowa, przepuklina rozworu przełykowego - 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę, około 1 godziny po posiłku i przed snem.

Nie należy zażywać więcej niż 8 tabletek na dobę. Nie zaleca się stosować leku dłużej niż 2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci od 6 do 12 lat:

Należy stosować połowę dawki zalecanej u dorosłych.

Tabletki należy ssać. Umożliwia to szybkie rozpoczęcie działania leku i zwiększa skuteczność.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gastal

Brak doniesień o przypadkach przedawkowania leku. W przypadku ewentualnego przedawkowania, lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Gastal

Lek należy zastosować możliwie szybko. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gastal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania określono następująco: rzadko (1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki):

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, biegunka, zaparcia

Częstość nieznana: ból brzucha

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (pojedyncze przypadki): reakcje alergiczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: Hipermagnezemia (podniesione stężenie magnezu we krwi). Obserwowano po długotrwałym podawaniu wodorotlenku magnezu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GASTAL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Gastal

Substancjami czynnymi leku są: glinu wodorotlenek z magnezu węglanem, żel wysuszony (450 mg) i magnezu wodorotlenek (300 mg).

Pozostałe składniki to: mannitol, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, laktoza jednowodna, sorbitol, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, aromat miętowy.

Jak wygląda Gastal i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Gastal są barwy białej do kremowej, okrągłe, o gładkiej powierzchni, ze ściętymi krawędziami.

Opakowanie zawiera 24, 48 lub 60 tabletek.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel. (22) 234 93 00

Wytwórca Teva Operations Poland Sp z o.o.

ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/naproxen

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.