Oryginalna ulotka dla Soligardin
proszek (do wytworzenia płynu)

produkt dostępny bez recepty

gargarin

Opakowanie

30 gramów
w 2% aptek, od 5.99 zł do 8.99
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki stosowane w chorobach gardła, leki stosowane w chorobach gardła (kategoria ATC R02AA).

Ulotki Soligardin dla opakowania 30 gramów.

Wybrany dokument Soligardin:
Dokument z 2021-02-13
PDF
dokument PDF dla Soligardin

Podgląd dokumentu PDF Soligardin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-13

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

NIE STOSOWAĆ U KOBIET W CIĄŻY

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Soligardin proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Soligardin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Soligardin

3. Jak stosować lek Soligardin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Soligardin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Soligardin i w jakim celu się go stosuje

Soligardin to proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła.

Lek ma działanie odkażające, ściągające, przeciwzapalne i miejscowo przeciwbólowe.

Działa hamująco na rozwój infekcji wirusowych i przeciwgrzybiczo.

Wskazania do stosowania

Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych, anginy, infekcji wirusowych i zakażeń grzybiczych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Soligardin

Kiedy nie należy stosować leku Soligardin

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Soligardin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas płukania gardła należy uważać aby nie połykać leku. Przy zastosowaniu leku na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych istnieje możliwość kumulowania związków boru w organizmie, zwłaszcza u małych dzieci.

Lek Soligardin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki powodujące przekrwienie błon śluzowych mogą zwiększać prawdopodobieństwo wchłaniania składników leku do krążenia ogólnego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Soligardin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować zewnętrznie, podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Zalecana dawka to:

Należy dodać ½ łyżeczki (lub 1 saszetka) do1 łyżeczki (lub 2 saszetki) do ½ szklanki ciepłej wody, roztworem płukać jamę ustną i gardło 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Soligardin

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Soligardin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, kolejną należy zastosować jak najszybciej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

 • brak łaknienia, wymioty, biegunka, śluzowo-krwawe wymioty;
 • bezmocz;
 • wysypka skórna, wyłysienie;
 • niedokrwistość;
 • gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Soligardin

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu słoika - 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Soligardin

 • Substancjami czynnymi leku są boraks, sodu wodorowęglan, sodu chlorek, sodu benzoesan, mentol.
 • 100 g proszku zawiera: 34,8 g boraksu, 34,8 g sodu wodorowęglanu, 14,9 g sodu chlorku, 14,9 g sodu benzoesanu, 0,5 g mentolu.

Jak wygląda Soligardin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła.

Opakowanie leku to:

 • słoik ze szkła brunatnego zawierający 30 g leku, w tekturowym pudełku;
 • lub 12 saszetek zawierających po 2,5 g leku, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.