---

Oryginalna ulotka dla Aphtin Aflofarm

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Tetraboran sodowy (sodium tetraborate)

, Aflofarm

Dawka:

20%

Opakowanie:

10 gramów
w 20% aptek, od 1,79 zł do 3,16 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Aphtin Aflofarm dla opakowania 10 gramów (20%).

Wybrany dokument Aphtin Aflofarm:
Dokument z 2023-09-24
PDF
dokument PDF dla Aphtin Aflofarm

Podgląd dokumentu PDF Aphtin Aflofarm

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-24

Ulotki innych produktów zawierających sodium tetraborate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Aphtin Aflofarm, 200 mg/g, płyn do stosowania w jamie ustnej

Borax

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Aphtin Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin Aflofarm

3. Jak stosować lek Aphtin Aflofarm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Aphtin Aflofarm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aphtin Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Aphtin Aflofarm zawiera substancję czynną boraks, który wykazuje działanie antyseptyczne, niszczy drobnoustroje i zapobiega ich rozmnażaniu.

Wskazania do stosowania

W leczeniu zakażeń błon śluzowych jamy ustnej, głównie pleśniawek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin Aflofarm

Kiedy nie stosować leku Aphtin Aflofarm

 • jeśli pacjent ma uczulenie na boraks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas borowy;
 • na uszkodzone błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aphtin Aflofarm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Długotrwałe stosowanie leku Aphtin Aflofarm może powodować kumulowanie boraksu (tj.

substancji czynnej) w organizmie. Dlatego nie należy go stosować przez długi okres czasu.

 • Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci

U dzieci w wieku poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Aphtin Aflofarm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki powodujące przekrwienie błon śluzowych zwiększają wchłanianie związków boru do krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Aphtin Aflofarm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia: 4 lub 5 razy na dobę pędzlować miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej.

Nie stosować leku dłużej niż 3 do 5 dni.

Stosowanie u dzieci

U dzieci w wieku poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aphtin Aflofarm

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Aphtin Aflofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • brak łaknienia, wymioty, biegunka;
 • niedokrwistość;
 • stany splątania, drgawki,
 • zaburzenia miesiączkowania;
 • wysypka skórna.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aphtin Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aphtin Aflofarm

 • Substancją czynną leku jest boraks.

1 gram płynu zawiera 200 mg boraksu.

 • Pozostałe składniki to: glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Aphtin Aflofarm i co zawiera opakowanie Lek Aphtin Aflofarm ma postać płynu do stosowania w jamie ustnej.

Opakowanie leku to butelka z polietylenu LDPE z kroplomierzem i zakrętką z mieszanki polietylenów HDPE i LDPE, w tekturowym pudełku z załączoną ulotką.

Opakowanie zawiera 10 g leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Tel.: (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.