Oryginalna ulotka dla Aphtin

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Tetraboran sodowy (sodium tetraborate)

, Microfarm

Dawka:

20%

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Aphtin dla opakowania 10 gramów (20%).

Wybrany dokument Aphtin :
Dokument z 2024-04-26
PDF
dokument PDF dla Aphtin

Podgląd dokumentu PDF Aphtin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-04-26

Ulotki innych produktów zawierających sodium tetraborate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika APHTIN, 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest APHTIN i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APHTIN

3. Jak stosować APHTIN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać APHTIN

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest APHTIN i w jakim celu się go stosuje

APHTIN jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśniawek – zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APHTIN

Kiedy nie stosować leku APHTIN

  • jeśli pacjent ma uczulenie na boraks lub kórykolwiek z pozostałych skladników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
  • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas borowy;
  • na rozległe rany i skaleczenia;
  • u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APHTIN należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

APHTIN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn APHTIN nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować APHTIN

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w miejsca zakażone.

Stosowanie u dzieci

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia nie dłużej niż przez 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APHTIN

Długotrwałe wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splątanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku APHTIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku APHTIN

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dodatkowe działania niepożadane u dzieci

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać APHTIN

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera APHTIN

  • Substancją czynną leku jest boraks.
  • Pozostały składnik to: glicerol 85%.

Jak wygląda APHTIN i co zawiera opakowanie

Pudełka tekturowe zawierające butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z 10 g lub 20 g roztworu w postaci bezbarwnej, lekko opalizującej, gęstej cieczy bez zapachu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki: https://smz.ezdrowie.gov.pl/