Oryginalna ulotka dla Aphtin
płyn

produkt dostępny bez recepty

Tetraboran sodowy (sodium tetraborate)

Dawka:

20%

Opakowanie:

10 gramów
w 28% aptek, od 0.90 zł do 5.59
Aphtin to płyn do stosowania miejscowego przeznaczony do leczenia pleśniawek w jamie ustnej. Produkt zawiera tetraboran sodu o działaniu przeciwgrzybiczym, odkażającym i ściągającym. Substancją czynną jest tetraboran sodu, który osusza stan zapalny w jamie ustnej i redukuje towarzyszący temu ból.

Ulotki Aphtin dla opakowania 10 gramów (20%).

Wybrany dokument Aphtin :
Dokument z 2021-06-25
PDF
dokument PDF dla Aphtin

Podgląd dokumentu PDF Aphtin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla użytkownika APHTIN, 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest APHTIN i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APHTIN

3. Jak stosować APHTIN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać APHTIN

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest APHTIN i w jakim celu się go stosuje

APHTIN jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśniawek – zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APHTIN

Kiedy nie stosować leku APHTIN

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na substancję pomocniczą, lub na kwas borowy;
  • na rozległe rany i skaleczenia;
  • u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APHTIN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

APHTIN a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn APHTIN nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować APHTIN

Zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w miejsca zakażone.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APHTIN

Długotrwałe wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splatanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku APHTIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku APHTIN

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane należy zglaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@urpl.gov.pl dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać APHTIN

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku APHTIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera APHTIN

  • Substancją czynną leku jest boraks.
  • Pozostały składnik leku to glicerol 85%.

Jak wygląda APHTIN i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym zawierają 10 g lub 20 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.