Oryginalna ulotka dla Diazidan
tabletki

produkt na receptę

Gliklazyd (gliclazide)

Dawka

80 mg

Opakowanie

60 tabletek
w 23% aptek, refundowany
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki stosowane w cukrzycy, doustne leki przeciwcukrzycowe (z wyjątkiem insuliny) (kategoria ATC A10BB).

Ulotki Diazidan dla opakowania 60 tabletek (80 mg).

Wybrany dokument Diazidan:
Dokument z 2021-01-30
PDF
dokument PDF dla Diazidan

Podgląd dokumentu PDF Diazidan

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Diazidan, 80 mg, tabletki

Gliclazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Diazidan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diazidan

3. Jak stosować Diazidan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Diazidan

6. Inne informacje

1. CO TO JEST DIAZIDAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Diazidan jest lekiem przeciwcukrzycowym z grupy pochodnych sulfonylomocznika, który u osób z cukrzycą niezależną od insuliny2 zmniejsza stężenie glukozy1 we krwi.

Diazidan stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 (niezależnej od insuliny), u pacjentów, u których dieta nie wystarcza do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIAZIDAN

Kiedy nie stosować leku Diazidan

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gliklazyd, inne pochodne sulfonylomocznika lub którykolwiek z pozostałych składników leku Diazidan;
 • jeśli u pacjenta występują powikłania cukrzycy, takie jak stan przedśpiączkowy, śpiączka cukrzycowa, ketonuria (obecność tzw. ciał ketonowych w moczu), kwasica (zwiększenie kwasowości krwi);
 • jeśli pacjent ma znacznie zwiększone zapotrzebowanie na insulinę (wysoka gorączka, ciężkie zakażenie, uraz lub gdy będzie miał przeprowadzony zabieg chirurgiczny);
 • jeśli pacjent ma cukrzycę typu 1 (insulinozależna, cukrzyca typu młodzieńczego);
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby;
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Diazidan

jeśli występuje niewydolność nerek lub wątroby oraz wówczas, gdy lek stosowany jest przez osobę w podeszłym wieku (patrz punkt 3. Jak stosować Diazidan),

gdy następuje zmiana diety, gdyż wraz z nią może zajść potrzeba modyfikacji dawki gliklazydu.

Stosowanie gliklazydu nie zwalnia z konieczności zachowania diety, systematycznych ćwiczeń fizycznych i kontroli lekarskiej.

W przypadku, gdy się zbyt mało je w trakcie stosowania leku Diazidan, dojść może do zmniejszenia stężenia glukozy we krwi. Objawami tego są m.in.: nadmierne pocenie się, zblednięcie skóry, złe samopoczucie i skurcze głodowe żołądka. Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy zjeść coś zawierającego dużo glukozy (cukierki, cukier, miód) lub wypić słodzony sok, posłodzoną wodę lub herbatę oraz skontaktować się z lekarzem.

Diazidan nie jest skuteczny w leczeniu cukrzycy typu 1 (insulinozależnej).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Gliklazyd może oddziaływać z wieloma różnymi lekami. Należą do nich między innymi: asparaginaza, kortykosteroidy, tiazydowe leki moczopędne (hydrochlorotiazyd i in.), lit, guanetydyna, inhibitory MAO (selegilina, fenelzyna, tranylcypromina, moklobemid), chinina, chinidyna, salicylany, leki przeciwzakrzepowe, barbiturany (tiopental, cyklobarbital, fenobarbital i in.), leki blokujące receptory ­adrenergiczne (metoprolol, atenolol3 i in.), cymetydyna, ranitydyna, ryfabutyna, ryfampicyna, chloramfenikol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, klofibrat, probenecyd, sulfonamidy, sulfinpirazon, insulina, steroidy anaboliczne, bromokryptyna4, dyzopiramid, pirydoksyna, tetracykliny, teofilina, leki blokujące kanał wapniowy (werapamil i in.), klonidyna, danazol, estrogeny i estrogenowo-progesteronowe środki antykoncepcyjne, diazoksyd, furosemid, glukagon, hormon wzrostu, izoniazyd, kwas nikotynowy, hormony tarczycy, morfina, pochodne fenotiazyny (takie, jak chloropromazyna5), sympatykomimetyki, leki przeciwgrzybicze (mikonazol).

Stosowanie leku Diazidan z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować razem z posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Diazidan nie należy stosować w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aż do czasu unormowania stężenia glukozy we krwi nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, gdyż zarówno zbyt duże, jak i zbyt małe stężenie glukozy we krwi powoduje ograniczenie sprawności psychofizycznej.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Diazidan

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ DIAZIDAN

Diazidan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Diazidan to:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: doustnie, od 40 do 320 mg na dobę. Dawka dobowa do 160 mg może być podawana jednorazowo, natomiast większe dawki należy stosować w 2 dawkach podzielonych. Leczenie świeżo rozpoznanej cukrzycy rozpoczyna się zwykle od dawki 80 mg na dobę. Dawka ta jest zwiększana o 40 do 80 mg na dobę co kilka dni (zwykle co tydzień), aż do unormowania stężenia glukozy we krwi. Dawka maksymalna wynosi 320 mg na dobę. Lek należy przyjmować razem z posiłkami.

Stosowanie u dzieci: Leku Diazidan nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie leku Diazidan u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u osób w podeszłym wieku:

W przypadku niewydolności nerek lub wątroby oraz u osób w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od małych dawek, a kontrolę stężenia glukozy we krwi w trakcie terapii prowadzić szczególnie uważnie; w przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, leku nie należy stosować (patrz punkt 2. „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diazidan”).

Tabletki można dzielić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diazidan

W wyniku przyjęcia leku Diazidan w dawce większej niż zalecana, mogą pojawić się objawy niskiego stężenia cukru we krwi, tj. niepokój, trudności w koncentracji uwagi, senność, bóle głowy, nudności, niewyraźna mowa, zmiany zachowania podobne do obserwowanych po nadużyciu alkoholu, niewyraźne widzenie, szybkie bicie serca, głód, bladość i chłód skóry, zmęczenie, osłabienie, a w skrajnych przypadkach drgawki i śpiączka.

Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy zjeść coś zawierającego dużo glukozy (cukierki, cukier, miód) lub wypić słodzony sok, posłodzoną wodę lub herbatę oraz skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Diazidan

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Diazidan

Przerwanie stosowania leku Diazidan może doprowadzić do zwiększenia stężenia glukozy we krwi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diazidan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na

100 osób):

 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia) – występuje u ok. 5% pacjentów leczonych gliklazydem; zwykle jest ono łagodne i ustępuje po zmniejszeniu dawki, choć opisywano przypadki, w których w celu jego opanowania konieczne było odstawienie leku;
 • zwiększenie masy ciała – szczególnie częste u osób przyjmujących równocześnie gliklazyd i insulinę;
 • objawy żołądkowo-jelitowe: pojawiają się u ok. 1,7% pacjentów i obejmują: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę, zaburzenia smaku.

Niezbyt często występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • reakcje skórne: pojawiają się u ok. 0,7% pacjentów i obejmują wysypki skórne, świąd, zaczerwienienie skóry.

Rzadko występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zawroty głowy, bóle głowy, senność;
 • spadek stężenia sodu we krwi oraz zatrzymanie w organizmie wody, zaburzenia hematologiczne (nie mający znaczenia klinicznego spadek liczby erytrocytów i leukocytów), wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy, zmniejszenie masy ciała.

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić z częstością mniejszą niż 1 na 10

000 osób):

 • znaczne zmniejszenie stężenia cukru we krwi prowadzące do śpiączki, zapalenie wątroby, uczulenie na światło.

Reakcje skórne i zaburzenia hematologiczne pojawiają się zwykle w trakcie pierwszych 6 tygodni leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ DIAZIDAN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Diazidan po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Diazidan

Substancją czynną leku jest gliklazyd.

Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną (E 460), powidon, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian (E 572).

Jak wygląda Diazidan i co zawiera opakowanie

Tabletki białe lub lekko kremowe, okrągłe, obustronnie płaskie, ze ściętym obrzeżem. Tabletki leku Diazidan pakowane są w blistry z folii Aluminium/PVC. Każdy blister zawiera 20 tabletek.

Tekturowe pudełko zawiera 3 blistry wraz z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlandia

Wytwórca: Bausch Health Poland sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Data zatwierdzenia ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/atenolol

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/bromokryptyna

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/chloropromazyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.