---

Clexane, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Enoksaparyna (enoxaparin)

, Sanofi-Aventis

Dawka:

40 mg/0,4 ml

Opakowanie:

10 ampułkostrzykawek
w 99% aptek, refundowany

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Clexane na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 120,78 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 39,70 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Clexane

  Clexane to lek na receptę mający postać roztworu do wstrzykiwań preparat zawierający enoksaparynę. Substancja ta należy do grupy heparyn drobnocząsteczkowych i działa silnie przeciwzakrzepowo. Preparat stosuje się w zapobieganiu chorobie zakrzepowo-zatorowej, zwłaszcza u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym i onkologicznym.

  więcej: Stosowanie Clexane, skutki uboczne i interakcje Clexane

  Jak działa Clexane?

  Substancja czynna Clexane to enoksaparyna, drobnocząsteczkowa heparyna, która hamuje działanie odpowiednich czynników krzepnięcia krwi. Powoduje silny i długotrwały efekt przeciwzakrzepowy. Lek Clexane stosowany jest:

  • w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych i ich leczeniu  (po zabiegach chirurgicznych, onkologicznych, u osób unieruchomionych),
  • w leczeniu zakrzepicy żył głębokich powikłanej bądź niepowikłanej zatorowością płucną,
  • w leczeniu niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca (w odpowiednich przypadkach),
  • przy hemodializach (zapobieganie tworzeniu się skrzepów w krążeniu pozaustrojowym)
  Wieloośrodkowe badanie wykazało, że łączne stosowanie kwasu acetylosalicylowego (ASA) w dawce 100mg-325mg z enoksaparyna znacząco zmniejsza częstość nawrotów choroby niedokrwiennej serca, zawałów serca i śmierci, w porównaniu do łącznego stosowania ASA i klasycznej heparyny. Zmniejszenie ryzyka wyżej wymienionych powikłań o 16,2% w 14. dniu leczenia utrzymuje się do 30 dnia. 
  Różne produkty lecznicze heparyn drobnocząsteczkowych (LMWH) nie muszą być równoważne z powodu różnej aktywności biologicznej każdego z produktów. Należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzne instrukcje dotyczące dawkowania dla każdej heparyny drobnocząsteczkowej.

  Nie używaj Clexane, jeśli:

  • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
  • występują u Ciebie ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi,
  • występuje u Ciebie ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia,
  • występują u Ciebie duże krwawienia,
  • występuje u Ciebie niedobór płytek krwi,
  • masz chorobę wrzodową żołądka lub/i dwunastnicy lub krwotoki z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego,
  • niedawno przeszedłeś wylew krwi do mózgu

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Clexane?

  U pacjentów powyżej 80 roku życia oraz u osób o małej masie ciała istnieje zwiększone ryzyko krwawień, dlatego wymagają oni szczególnej obserwacji.

  Jak stosować Clexane?

  Leku Clexane nie należy podawać domięśniowo, gdyż może to powodować powstanie rozległych krwiaków. Najczęściej podaje się go w fałd skórny brzuszny, przytrzymując go kciukiem i palcem wskazującym. Ampułkostrzykawkę należy wprowadzić pionowo w fałd skóry. W dawkach 20 mg i 40 mg nie należy usuwać pęcherzyka powietrza ze strzykawki ponieważ może to spowodować zmniejszenie podanej dawki.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Clexane?

  Podczas stosowania leku Clexane należy wykonywać regularnie badania krwi, w szczególności kontrolować liczbę płytek krwi, ponieważ zdarza się, że dochodzi do wystąpienia małopłytkowości (niedobór płytek krwi). W takim przypadku lekarz zaleci inny lek przeciwzakrzepowy. Może zwiększyć się też poziom potasu we krwi (szczególnie u osób z cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek). Występuje ryzyko powstania krwiaka śródrdzeniowego przy jednoczesnym podawaniu leku Clexane i wykonaniu znieczulenia rdzeniowo-nadtwardówkowego. Po podskórnym podaniu enoksaparyny w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból, krwiak i łagodnepodrażnienie miejscowe. Rzadko obserwowano twarde zapalne guzki w miejscu wstrzyknięcia. Jednak objawy przemijają po kilku dniach i nie powodują koniecznościodstawienia produktu leczniczego.

  Czy mogę łączyć Clexane z innymi lekami?

  Należy poinformować lekarza o wszystkichych stosowanych lekach. Przed leczeniem należy odstawić niektóre leki: m. in. salicylany, kwas acetylosalicylowy, NLPZ (np. ibuprofen, naproxen)

  Czy po zastosowaniu Clexane mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Clexane nie wypływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania narzędzi lub maszyn.

  Czy mogę stosować Clexane będąc w ciąży?

  Badania u ludzi nie wykazały, czy enoksaparyna przenika przez łożysko. Przyjmuje się, że heparyny drobnocząsteczkowe nie przenikają przez łożysko. Jeżeli u kobiety w ciąży istnieją wskazania do antykoagulacji, w przypadku zdecydowanej konieczności można stosować heparynę drobnocząsteczkową.

  Czy po zastosowaniu Clexane mogę karmić piersią?

  Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku karmienia piersią. Nie ma danych, które mówiłyby w jakim stopniu enoksaparyna przenika do mleka matki. Zaleca się unikania stosowania leku Clexane podczas karmienia piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Clexane?

  Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są krwawienia o różnym stopniu nasilenia a także:

  • małopłytkowość,
  • immunologiczna małopłytkowość z zakrzepicą,
  • ból, krwiak, łagodne podrażnienie w miejscu podania leku.
  • guzki zapalne,


   Rzadziej pojawiają się m.in:

  • martwica w miejscu podania,
  • przypadki alergicznego zapalenia naczyń skóry,
  • reakcje anafilaktyczne

  Skład Clexane

  Substancja czynna: enoksaparyna sodowa w stężeniach:

  • 20mg/02ml
  • 40mg/04ml
  • 60mg/0,6ml
  • 80mg/0,8ml
  • 100mg/1ml

  Substancje dodatkowe: woda do wstrzykiwań

  Jak przechowywać Clexane?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  Nie wolno stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Za termin ważności uważany jest ostatni dzień miesiąca, który został podany na opakowaniu.
  Leków nie zależy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Clexane

  Kto może wystawić receptę na Clexane?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Clexane

  2021-12-30

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od producenta, iż kolejna dostawa Clexane 40 i 60 ma być dostarczona do aptek na początku stycznia 2022 r. (I-II tydzień miesiąca).

  2021-11-25

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od producenta, iż kolejna dostawa Clexane 40 i 60 do hurtowni ma być realizowana jeszcze w tym lub na początku przyszłego tygodnia.

  2021-10-21

  Jak podaje producent, kolejne dostawy Clexane 40 i 60 mają trafić do aptek między 25-29 października br.; Clexane 20,80,100 - między 8-12 listopada br. Poprzednie dostawy do aptek Clexane 40 i 60 realizowane były między 11-15 października br., jednak z uwagi na duże zainteresowanie produktem, zostały one szybko rozdysponowane między apteki i aktualnie produkt nie jest już dostępny w hurtowniach lub pozostały pojedyncze opakowania.

  2021-06-02

  Z informacji uzyskanej od producenta wynika, iż nowe dostawy do aptek leku Clexane w ampułkach 0,4 ml; 0,6 ml i 0,8 ml planowane są na II połowę czerwca br. Na ten moment leku brakuje w hurtowniach, obserwujemy spadek dostępności tego produktu w aptekach połączonych z portalem.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Clexane

  Ceny po refundacji, 10 ampułkostrzykawek, 40 mg/0,4 ml

  Odpłatność 100%
  120,78 zł
  Limit
  84,28 zł
  Ryczałt
  39,70 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Clexane aptekach

  Wszystkie opakowania Clexanew 99% aptek
  10 ampułkostrzykawekw 99% aptek

  Ulotka produktu Clexane

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Clexane (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy

  Ciasteczka

  Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.