dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 ampułkostrzykawek (0,02 G/0,2 ML).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Hreferralspctrackeden 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Clexane, 2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 10 000 j.m. (100 mg)/1 ml, roztwór do wstrzykiwań Enoksaparyna sodowa Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Clexane i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clexane 3. Jak stosować lek Clexane 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Clexane 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clexane i w jakim celu się go stosuje Clexane zawiera substancję czynną o nazwie enoksaparyna sodowa, która jest heparyną drobnocząsteczkową (HDCz). Lek Clexane działa na dwa sposoby: 1) Zapobiega powiększaniu się istniejących zakrzepów krwi.

Lek Clexane można stosować w: • Leczeniu zakrzepów już występujących we krwi pacjenta.

• Zapobieganiu tworzenia się zakrzepów we krwi pacjenta w następujących przypadkach: o Przed oraz po zabiegu chirurgicznym o W przebiegu ostrej choroby, gdy pacjent ma ograniczone możliwości poruszania (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających enoxaparin

W kolejności według dostępności w aptekach.