dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 14 tabletek (0,02 G), 28 tabletek (0,02 G), 56 tabletek (0,02 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...XX 1 Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Citabax 10, 10 mg, tabletki powlekane Citabax 20, 20 mg, tabletki powlekane Citabax 40, 40 mg, tabletki powlekane Citalopramum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest Citabax i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citabax 3. Jak stosować Citabax 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Citabax 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Citabax i w jakim celu się go stosuje Jak działa lek Citabax Cytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang.

W jakich przypadkach stosowany jest lek Citabax Citabax zawiera cytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji, a gdy pacjent poczuje się lepiej, w zapobieganiu nawrotom jej objawów.

Citabax jest również stosowany długofalowo, aby zapobiec nowym epizodom depresji, jeżeli u pacjenta występują zaburzenia depresyjne nawracające.

Citabax również wpływa korzystnie na łagodzenie objawów, gdy u pacjenta występują napady lęku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citabax Kiedy nie stosować leku Citabax  jeśli pacjent ma uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających citalopram

W kolejności według dostępności w aptekach.