dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 60 tabletek (0,004 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ACENOCUMAROL WZF, 4 mg, tabletki Acenocoumarolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pcjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Acenocumarol WZF i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acenocumarol WZF 3. Jak stosować lek Acenocumarol WZF 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Acenocumarol WZF 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Acenocumarol WZF i w jakim celu się go stosuje Acenocumarol WZF należy do grupy leków przeciwzakrzepowych.

Lek Acenocumarol WZF stosuje się w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych i ich leczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acenocumarol WZF Kiedy nie stosować leku Acenocumarol WZF - jeśli pacjent ma uczulenie na acenokumarol lub inne leki „rozrzedzające krew”, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); - jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią”); - jeśli pacjent jest niezdolny do wykonywania zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leku (np. osoby z chorobą alkoholową, z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby w podeszłym wieku bez opieki i nadzoru); - jeśli pacjent ma skazę krwotoczną wrodzoną (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających acenocoumarol