dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 20 tabletek (0,004 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sintrom, 4 mg, tabletki (Acenocoumarolum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Sintrom i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sintrom 3. Jak stosować lek Sintrom 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Sintrom 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Sintrom i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Sintrom Sintrom zawiera substancję czynną acenokumarol.

W jakim celu się stosuje lek Sintrom Lek Sintrom wskazany jest w leczeniu i zapobieganiu chorobom zakrzepowo - zatorowym.

Jak działa lek Sintrom Lek Sintrom działa poprzez hamowanie powstawania zakrzepów krwi.

Badania kontrolne podczas przyjmowania leku Sintrom W czasie leczenia lekiem Sintrom lekarz zleci regularne wykonywanie badań krwi i odpowiednio dostosuje dawkę leku.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Sintrom lub powodów, dla których lek ten został przepisany.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sintrom Lek Sintrom można przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Lek Sintrom nie jest odpowiedni dla każdego pacjenta.

Kiedy nie stosować leku (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających acenocoumarol