---

Oryginalna ulotka dla Calcium Polfarmex

produkt dostępny bez recepty, syrop,

Laktobionian wapnia (calcium lactobionate)

,

Glubionian wapnia (calcium glubionate)

, Polfarmex

Opakowanie:

150 mililitrów
w 13% aptek, od 7,19 zł do 13,67 zł

Koszyk:

Ulotki Calcium Polfarmex dla opakowania 150 mililitrów.

Wybrany dokument Calcium Polfarmex:
Dokument z 2023-09-26
PDF
dokument PDF dla Calcium Polfarmex

Podgląd dokumentu PDF Calcium Polfarmex

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-26

Ulotki innych produktów zawierających calcium glubionate+calcium lactobionate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika CALCIUM POLFARMEX, 115 mg jonów wapnia/5 ml, syrop

Calcii glubionas + Calcii lactobionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Calcium Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Polfarmex

3. Jak stosować lek Calcium Polfarmex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium Polfarmex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Lek Calcium1 Polfarmex, zawierający wapń w postaci łatwo przyswajalnych soli organicznych: glubionianu i laktobionianu, uzupełnia niedobory wapnia w organizmie.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.

Lek Calcium Polfarmex wskazany jest do stosowania w profilaktyce i leczeniu następstw niedoborów wapnia w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Calcium Polfarmex:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na glubionian wapnia lub laktobionian wapnia, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma hiperkalcemię;
 • jeśli pacjent ma hiperkalciurię;
 • jeśli pacjent ma niewydolność nerek znacznego stopnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Polfarmex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Calcium Polfarmex u pacjentów:

 • z cukrzycą;
 • z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania;
 • z nietolerancją fruktozy;
 • z niedoborem sacharazy-izomaltazy;
 • z nadczynnością tarczycy;
 • z chorobami serca;
 • z sarkoidozą;
 • z zaburzoną czynnością nerek;
 • z kamicą nerkową.

Należy poradzić się lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek Calcium Polfarmex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Calcium Polfarmex może nasilać działanie sulfonamidów i glikozydów naparstnicy oraz zaburzać wchłanianie tetracyklin2 i związków fluoru. Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia. Witamina D3 zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Calcium Polfarmex można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Polfarmex zawiera sacharozę, benzoesan sodu4, etanol (składnik aromatu pomarańczowego) i sód

Sacharoza

Lek zawiera 1,5 g sacharozy w 5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Benzoesan sodu (E 211)

Lek zawiera 10 mg benzoesanu sodu (E 211) w każdych 5 ml syropu.

Etanol (składnik aromatu pomarańczowego)

Lek zawiera 7,3 mg alkoholu (etanolu) w każdych 5 ml syropu. Ilość alkoholu w 5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina.

Sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 5 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Calcium Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Doustnie

Dzieci w wieku od 2 do 11 lat – od 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dobę

Dzieci w wieku od 12 do 17 lat – od 5 ml do 10 ml dwa do trzech razy na dobę

Dorośli – 15 ml dwa do trzech razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Polfarmex

Przedawkowanie może powodować zaburzenia układu pokarmowego: nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia.

W przypadku przedawkowania należy podawać siarczan magnezu5.

Pominięcie przyjęcia leku Calcium Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże dawki leku mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia). Długotrwałe stosowanie leku może być przyczyną hiperkalcemii lub hiperkalciurii.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: 22 49-21-301

Faks: 22 49-21-309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Po pierwszym otwarciu opakowania syrop należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po:

EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Polfarmex

 • Substancjami czynnymi leku są wapnia glubionian i wapnia laktobionian. 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu i 6,4 g wapnia laktobionianu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa płynna (zawierająca etanol), benzoesan sodu (E 211), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9 99-300 Kutno

Tel.: (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/calcium

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/witamina_d

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/benzoesan_sodu

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.