---OMNi-BiOTiC 10 AAD Kids - ZF

Oryginalna ulotka dla Calcium Hasco o smaku truskawkowym

produkt dostępny bez recepty, syrop,

Glubionian wapnia (calcium glubionate)

,

Laktobionian wapnia (calcium lactobionate)

, Hasco-Lek, 5,0 ★

Opakowanie:

150 mililitrów
w 11% aptek, od 12,90 zł do 15,59 zł
Od 12,90 zł
15% taniej online (12,90 zł) niż stacjonarnie (15,24 zł).

Ulotki Calcium Hasco o smaku truskawkowym dla opakowania 150 mililitrów.

Wybrany dokument Calcium Hasco o smaku truskawkowym:
Dokument z 2024-06-01
PDF
dokument PDF dla Calcium Hasco o smaku truskawkowym

Podgląd dokumentu PDF Calcium Hasco o smaku truskawkowym

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-06-01

Ulotki innych produktów zawierających calcium glubionate+calcium lactobionate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CALCIUM HASCO 115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop

Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus

Syrop o smaku truskawkowym

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Calcium Hasco i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco

3. Jak stosować lek Calcium Hasco

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium Hasco

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Hasco i w jakim celu się go stosuje

Calcium1 Hasco to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią.

Wskazania do stosowania:

 • profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią,
 • leczenie osteoporozy,
 • wspomagające leczenie objawów alergii.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco

Kiedy nie stosować leku Calcium Hasco

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (sole wapnia) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D);
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria);
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub kamica nerkowa;
 • jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Hasco należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Hasco:

 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek;
 • jeśli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.

Lek Calcium Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca.

Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin5) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny3, bisfosfonianów, chloropromazyny2, penicylaminy4, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium Hasco oraz wymienionych leków wynosił około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Hasco zawiera sacharozę, sodu benzoesan (E 211), glikol propylenowy (E 1520), alkohol benzylowy oraz sód

Sacharoza

Lek zawiera 1,5 g sacharozy w każdych 5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Glikol propylenowy (E 1520)

Lek zawiera około 3,99 mg glikolu propylenowego w każdych 5 ml syropu. Przed podaniem leku dziecku w wieku poniżej 4 tygodni należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza gdy dziecko przyjmuje inne leki zawierające glikol propylenowy lub alkohol.

Sodu benzoesan (E 211)

Lek zawiera 10 mg sodu benzoesanu w każdych 5 ml syropu. Sodu benzoesan może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

Alkohol benzylowy

Lek zawiera 0,095 mg alkoholu benzylowego w każdych 5 ml syropu. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Podawanie alkoholu benzylowego małym dzieciom wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych w tym zaburzeń oddychania (tzw. ”gasping syndrome”).

Nie podawać noworodkom (do 4 tygodnia życia) bez zalecenia lekarza. Nie podawać małym dzieciom (w wieku poniżej 3 lat) dłużej niż przez tydzień bez zalecenia lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 5 ml syropu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Calcium Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę, od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Lek należy odmierzać za pomocą załączonej miarki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Calcium Hasco jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Hasco

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Calcium Hasco. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cacium Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka),
 • u osób z zaburzeniami czynności nerek, podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: nudności, bóle brzucha, bóle kości i osłabienie mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu – 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Hasco

Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (wapnia glukonolaktobionian bezwodny oraz wapnia laktobionian dwuwodny) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat truskawkowy (zawiera glikol propylenowy (E 1520) i alkohol benzylowy), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Hasco i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu o barwie żółtawej.

Jedno opakowanie leku (butelka ze szkła brunatnego) zawiera 150 ml roztworu.

Butelka wraz z miarką do podawania leku umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel.: (22) 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/calcium

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/chloropromazyna

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/nitrofurantoina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/penicylamina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina