Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (CHAD) występują u ok. 2% ludzi na całym świecie. Nawracające epizody podwyższonego (mania) i obniżonego nastroju (depresja) są głównym objawem schorzenia. Choroba najczęściej zaczyna się w okresie wczesnej dorosłości i wymaga regularnego, trwającego wiele lat leczenia.

Objawy choroby afektywnej dwubiegunowej

Choroba afektywna dwubiegunowa przebiega rzutami epizodów depresji i manii. Spadek nastroju w fazie depresji ulega ciągłemu nasileniu. Z kolei epizod maniakalny charakteryzuje się przesadnym odczuwaniem radości, pobudzeniem, wielomównością, brakiem zmęczenia i skłonnością do podejmowania irracjonalnych działań. Długość trwania epizodów chorobowych jest różna, zazwyczaj 60-90 dni. Pomiędzy nimi występują okresy wyrównania nastroju.

Zasadniczo wyróżnia się dwa typy choroby:

  • Typ I - epizody depresji i umiarkowane lub ciężko nasilone epizody manii,
  • Typ II - epizody depresji i łagodne zespoły maniakalne, czyli hipomania.

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

Leczenie można rozpocząć w każdej fazie choroby. Oprócz łagodzenia objawów i poprawy aktualnego stanu zdrowia, leki zażywane są profilaktycznie w okresie remisji choroby.

W leczeniu stosuje się między innymi leki przeciwdepresyjne, neuroleptyczne, przeciwlękowe i nasenne. Jednak najważniejszą grupą są leki normotymiczne, czyli stabilizatory nastroju. Są skuteczne zarówno w epizodzie depresji, jak i manii. Nie mają działania uzależniającego. Dzielimy je na:

Działanie przeciwmaniakalne lub przeciwdepresyjne leku normotymicznego rozwija się w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Terapia musi trwać wiele lat lub – w przypadku kolejnych nawrotów choroby – całe życie.

Oprócz zażywania leków, bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne (terapia behawioralno-poznawcza), a także unikanie stresu, regularny tryb życia, zdrowa dieta i unikanie używek.

Produkt na receptę

Lamotrigine Farmax tabletki

Lamotrigine Farmax to tabletki, które wskazane są w leczeniu padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Zawarta w preparacie lamotrygina hamuje impulsy w mózgu, które odpowiadają za wywoływanie ataków padaczkowych.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Lamotrix tabletki

Lamotrix to tabletki, które stosuje się pojedynczo lub w terapii skojarzonej w leczeniu padaczki. Zawarta w preparacie lamotrygina zmniejsza liczbę ataków padaczkowych oraz zapobiega epizodom depresji u pacjentów, u których występują zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Dostępny w 75% aptek.

Produkt na receptę

Lithium Carbonicum GSK tabletki

Lithium carbonicum GSK to tabletki wykorzystywane w leczeniu epizodów maniakalnych i depresyjnych występujących w przebiegu chorób psychicznych, w szczególności zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Substancją czynną leku jest węglan litu. Preparat nie powinien być stosowany u osób poniżej 12.roku życia.

Dostępny w 58% aptek.

Produkt na receptę

Neurotop Retard 300 tabletki

Neurotop Retard 300 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają karbamazepinę. Substancja czynna wykazuje efekt przeciwdrgawkowy oraz łagodzi emocje przy różnych formach padaczki. Lek wskazany jest w leczeniu napadów padaczki, zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz nerwobóli nerwu trójdzielnego.

Dostępny w 83% aptek.

Produkt na receptę

Olanzapin Actavis tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapin Actavis to tabletki, które szybko rozpadają się w jamie ustnej i stosowane są w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii. Zawarta w leku olanzapina poprzez blokowanie receptorów dopaminowych i serotoninowych wykazuje działanie stabilizujące nastrój i zapobiega występowaniu epizodów maniakalnych. Preparat dedykowany wyłącznie osobom dorosłym.

Dostępny w 2% aptek.

Produkt na receptę

Olanzaran tabletki

Olanzaran to tabletki zawierające olanzapinę, czyli substancję o działaniu przeciwpsychotycznym. Preparat wykorzystywany jest w leczeniu schizofrenii i epizodów manii. Zapobiega nawrotom zaburzeń dwubiegunowych, a dodatkowo wykazuje działanie stabilizujące nastrój. Produkt nie jest zalecany osobom poniżej 18. roku życia.

Dostępny w 5% aptek.

Produkt na receptę

Olanzin tabletki powlekane

Olanzin to tabletki powlekane wykorzystywane w leczeniu schizofrenii i umiarkowanych oraz ciężkich epizodów manii. Substancją czynną leku jest olanzapina, która poprzez swój mechanizm blokowania receptorów dopaminowych i serotoninowych zapobiega występowaniu epizodów maniakalnych i stabilizuje nastrój. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Dostępny w 28% aptek.

Produkt na receptę

Olazax tabletki

Olazax to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii schizofrenii i epizodów manii. Substancją czynną leku jest olanzapina, która poprzez swój mechanizm blokowania receptorów dopaminowych i serotoninowych wykazuje działanie przeciwpsychotyczne, przeciwmaniakalne i stabilizujące nastrój. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób poniżej 18. roku życia.

Dostępny w 4% aptek.

Produkt na receptę

Olazax Disperzi tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olazax Disperzi to tabletki rozpadające się w jamie ustnej, przeznaczone do stosowania w terapii schizofrenii i epizodów manii. Substancją czynną leku jest olanzapina, która wykazuje działanie przeciwpsychotyczne, przeciwmaniakalne i stabilizujące nastrój. Dodatkowo zapobiega nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Dostępny w 4% aptek.

Produkt na receptę

Olpinat tabletki powlekane

Olpinat to tabletki powlekane, które są wykorzystywane w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii o średnim i dużym nasileniu. Zawierają olanzapinę, czyli substancję o działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwmaniakalnym i stabilizującym nastrój. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Dostępny w 13% aptek.

Produkt na receptę

Olzapin tabletki powlekane

Olzapin to tabletki powlekane zawierające olanzapinę, substancję zaliczaną do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych. Preparat wykorzystuje się w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii, które charakteryzują się nadpobudliwością i zwiększoną aktywnością psychiczną. Nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Dostępny w 39% aptek.

Produkt na receptę

Orizon płyn

Orizon to roztwór doustny, który zawiera risperidon- substancję o działaniu przeciwpsychotycznym. Preparat wskazany jest do stosowania w terapii schizofrenii, epizodów maniakalnych oraz leczeniu uporczywej agresji występującej m.in. u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego.

Dostępny w 15% aptek.

Produkt na receptę

Orizon tabletki powlekane

Orizon to tabletki powlekane, który zawierają risperidon- substancję o działaniu przeciwpsychotycznym. Preparat wskazany jest do stosowania w terapii schizofrenii, epizodów maniakalnych oraz leczeniu uporczywej agresji występującej m.in. u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Dostępny w 40% aptek.

Produkt na receptę

Pinexet 100 mg tabletki powlekane

Pinexet 100 mg to tabletki powlekane zawierające kwetiapinę, czyli substancję zaliczaną do atypowych leków przeciwpsychotycznych. Lek przeznaczony jest do stosowania w terapii schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Zapobiega nawrotom epizodów maniakalnych i depresyjnych. Preparat jest wskazany do użytku u osób dorosłych.

Dostępny w 8% aptek.

Produkt na receptę

Pinexet 200 mg tabletki powlekane

Pinexet 200 mg to tabletki powlekane zawierające kwetiapinę, czyli substancję zaliczaną do atypowych leków przeciwpsychotycznych. Lek przeznaczony jest do stosowania w terapii schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Zapobiega nawrotom epizodów maniakalnych i depresyjnych. Preparat jest wskazany do użytku u osób dorosłych

Dostępny w 6% aptek.

Produkt na receptę

Pinexet 25 mg tabletki powlekane

Pinexet 25 mg to tabletki powlekane zawierające kwetiapinę, czyli substancję zaliczaną do atypowych leków przeciwpsychotycznych. Lek przeznaczony jest do stosowania w terapii schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Zapobiega nawrotom epizodów maniakalnych i depresyjnych. Preparat jest wskazany do użytku u osób dorosłych

Dostępny w 29% aptek.

Produkt na receptę

Ranofren tabletki

Ranofren to tabletki wykorzystywane w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii o średnim i dużym nasileniu. Substancją czynną leku jest olanzapina, która poprzez blokowanie receptorów dopaminowych i serotoninowych stabilizuje nastrój i zapobiega występowaniu napadów maniakalnych. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Dostępny w 64% aptek.

Produkt na receptę

Risperidon Vipharm tabletki powlekane

Risperidon Vipharm to tabletki powlekane zawierające substancję czynną, jaką jest rysperydon. Preparat jest wskazany w terapii schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, której towarzyszą epizody maniakalne o umiarkowanym i dużym nasileniu. Ponadto może być stosowany w leczeniu objawowym uporczywej agresji.

Dostępny w 18% aptek.

Produkt na receptę

Risperon tabletki powlekane

Risperon to tabletki zawierające w swoim składzie rysperydon- substancję o działaniu przeciwpsychotycznym. Preparat jest przeznaczony do stosowania w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych występujących w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, objawiających się podnieceniem i pobudzeniem oraz w krótkotrwałej terapii uporczywej agresji.

Dostępny w 42% aptek.

Produkt na receptę

Rispolept płyn

Rispolept to płyn doustny zawierający risperidon. Preparat wykorzystywany jest w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto może być stosowany w krótkotrwałej terapii uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu Alzheimerowskiego i u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Dostępny w 37% aptek.

Produkt na receptę

Rispolept tabletki powlekane

Rispolept to tabletki powlekane zawierające risperidon. Preparat wykorzystywany jest w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto może być stosowany w krótkotrwałej terapii uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu Alzheimerowskiego i u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Dostępny w 79% aptek.

Produkt na receptę

Rispolept Consta iniekcja

Rispolept Consta to iniekcja domięśniowa w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu zawierająca risperidon. Stosowana w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u pacjentów leczących się doustnymi lekami przeciwpsychotycznymi. Zmniejsza częstotliwość występowania halucynacji i urojeń.

Dostępny w 21% aptek.

Produkt na receptę

Ryspolit płyn

Ryspolit to roztwór doustny zawierający risperidon, czyli substancję o działaniu przeciwpsychotycznym. Wykorzystywany jest w terapii schizofrenii i zaburzeń maniakalnych występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawowym agresji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i u pacjentów z otępieniem typu Alzheimerowskiego, którzy nie reagują na inne leki.

Dostępny w 3% aptek.

Produkt na receptę

Ryspolit tabletki powlekane

Ryspolit to tabletki powlekane zawierające risperidon, czyli substancję o działaniu przeciwpsychotycznym. Wykorzystywane są w terapii schizofrenii i zaburzeń maniakalnych występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto preparat może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawowym agresji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i u pacjentów z otępieniem typu Alzheimerowskiego, którzy nie reagują na inne leki.

Dostępny w 11% aptek.

Produkt na receptę

Setinin tabletki powlekane

Setinin to lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest kwetiapina. Produkt wskazany jest schizofrenii oraz w depresji, która występuje w przebiegu choroby dwubiegunowej. Preparat można stosować w epizodach manii, która objawia się silnym podeskcytowaniem, pobudzeniem, nadmierną aktywnością.

Dostępny w 16% aptek.

Produkt na receptę

Symcloza tabletki

Symcloza to tabletki wykorzystywane w leczeniu schizofrenii i zaburzeń psychotycznych towarzyszących chorobie Parkinsona u pacjentów, którzy nie reagują na inne leki. Substancją czynną leku jest klozapina. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia.

Dostępny w 3% aptek.

Produkt na receptę

Symla tabletki

Symla to tabletki, które należą do grupy leków przeciwpadaczkowych. Substancja czynna – lamotrygina, blokuje impulsy w mózgu, które powodują napady padaczkowe. Preparat wskazany jest w leczeniu padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Dostępny w 34% aptek.

Produkt na receptę

Symla 25 tabletki

Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwdrgawkowe (kategoria ATC N03AX).

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Symla 50 tabletki

Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwdrgawkowe (kategoria ATC N03AX).

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Tegretol zawiesina

Tegretol to zawiesina doustna, która zawiera karbamazepinę. Substancja czynna reguluje przewodnictwo nerwowe, zapobiegając tym samym gwałtownym wyładowaniom komórek nerwowych, które prowadzą do napadów padaczki. Produkt wskazany jest w leczeniu padaczki, zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz alkoholowego zespołu abstynencji.

Dostępny w 16% aptek.

Produkt na receptę

Tegretol CR 200 tabletki

Tegretol CR 200 to lek z karbamazepiną w formie tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Wskazany, m.in. w leczeniu padaczki, zespołu maniakalnego, zespołu abstynencji alkoholowej oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Tegretol CR 400 tabletki

Tegretol CR 400 to lek z karbamazepiną w formie tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Wskazany, m.in. w leczeniu padaczki, zespołu maniakalnego, zespołu abstynencji alkoholowej oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Dostępny w 77% aptek.

Produkt na receptę

Torendo Q-Tab 1 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Torendo Q-Tab 1 mg to tabletki szybko rozpadające się w jamie ustnej zawierające risperidon, które są stosowane w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Ograniczają występowanie epizodów maniakalnych objawiających się zwiększoną pobudliwością i podnieceniem pacjenta. Ponadto mogą być stosowane w terapii uporczywej agresji u chorych na Alzheimera i u dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną.

Dostępny w 6% aptek.

Produkt na receptę

Torendo Q-Tab 2 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Torendo Q-Tab 2 mg to tabletki szybko rozpadające się w jamie ustnej zawierające risperidon, które są stosowane w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Ograniczają występowanie epizodów maniakalnych objawiających się zwiększoną pobudliwością i podnieceniem pacjenta. Ponadto mogą być stosowane w terapii uporczywej agresji u chorych na Alzheimera i u dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną.

Dostępny w 3% aptek.

Produkt na receptę

Valprolek 300 tabletki

Valprolek 300 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają połączenie substancji o działaniu przeciwpadaczkowym - kwasu walproinowego oraz walproinianu sodu. Lek wskazany jest w leczeniu padaczki i manii.

Dostępny w 16% aptek.

Produkt na receptę

Valprolek 500 tabletki

Valprolek 500 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają połączenie substancji o działaniu przeciwpadaczkowym - kwasu walproinowego oraz walproinianu sodu. Lek wskazany jest w leczeniu padaczki i manii.

Dostępny w 8% aptek.

Produkt na receptę

Zalasta tabletki

Zalasta to lek w postaci tabletek, który wskazany jest w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii. Substancją czynną jest olanzapina, która poprzez blokowanie receptorów dopaminowych i serotoninowych wykazuje działanie stabilizujące nastrój i zapobiega występowaniu epizodów maniakalnych.

Dostępny w 32% aptek.

Produkt na receptę

Zalasta tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Zalasta to tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, które są stosowane w leczeniu schizofrenii i epizodów manii o umiarkowanym i silnym nasileniu. Substancją czynną jest olanzapina, która poprzez oddziaływanie z układem dopaminergicznym i serotoninergicznym wykazuje działanie przeciwpsychotyczne, przeciwmaniakalne i stabilizujące nastrój. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Dostępny w 21% aptek.

Produkt na receptę

Zolafren kapsułki

Zolafren to kapsułki zawierające działającą przeciwpsychotycznie olanzapinę. Lek przeznaczony jest dla pacjentów zmagających się ze schizofrenią, której objawami są m.in. omamy wzrokowe i słuchowe, nadmierna podejrzliwość czy chęć separacji społecznej. Ponadto wykorzystywany jest także w leczeniu epizodów manii o średnim i dużym nasileniu, czyli stanów, w których pacjent jest bardzo pobudzony. Preparat nie powinien być stosowany u osób poniżej 18. roku życia.

Dostępny w 22% aptek.

Produkt na receptę

Zolafren tabletki powlekane

Zolafren to kapsułki dla osób dorosłych zawierające działającą przeciwpsychotycznie olanzapinę. Lek przeznaczony jest dla pacjentów zmagających się ze schizofrenią, której objawami są m.in. omamy wzrokowe i słuchowe, nadmierna podejrzliwość czy chęć separacji społecznej. Ponadto wykorzystywany jest także w leczeniu epizodów manii o średnim i dużym nasileniu, czyli stanów, w których pacjent jest bardzo pobudzony.

Dostępny w 53% aptek.

Produkt na receptę

Zolafren-Swift tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Zolafren-Swift to rozpadające się w jamie ustnej tabletki zawierające działającą przeciwpsychotycznie olanzapinę. Lek przeznaczony jest dla pacjentów zmagających się ze schizofrenią, której objawami są m.in. omamy wzrokowe i słuchowe, nadmierna podejrzliwość czy chęć separacji społecznej. Ponadto wykorzystywany jest także w leczeniu epizodów manii o średnim i dużym nasileniu, czyli stanów, w których pacjent jest bardzo pobudzony. Nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Dostępny w 27% aptek.

Produkt na receptę

Zolaxa tabletki powlekane

Zolaxa to tabletki, których substancją czynną odpowiedzialną za działanie przeciwpsychotyczne jest olanzapina. Produkt stosuje się w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii o średnim lub ciężkim stopniu nasilenia. Preparat zapobiega występowaniu nawrotów objawów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.

Dostępny w 36% aptek.

Produkt na receptę

Zolaxa Rapid tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Zolaxa Rapid to tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, których substancją czynną odpowiedzialną za działanie przeciwpsychotyczne jest olanzapina. Produkt stosuje się w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii o średnim lub ciężkim stopniu nasilenia. Preparat zapobiega występowaniu nawrotów objawów u pacjentów z chorobą dwubiegunową.

Dostępny w 18% aptek.

Produkt na receptę

Zopridoxin tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Zopridoxin to tabletki, które ulegają rozpadowi w jamie ustnej i wskazane są w leczeniu schizofrenii oraz objawów manii, objawiających się podnieceniem i euforią. Mechanizm działania olanzapiny, która jest substancją czynną leku, polega na blokowaniu receptorów zależnych od serotoniny i dopaminy. Skutkiem tego jest zapobieganie występowania epizodów maniakalnych oraz stabilizacja nastroju.

Dostępny w 1% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Zypadhera iniekcja

Zypadhera to lek w postaci zawiesiny do wstrzykiwania, który stosuje się w lecznictwie zamkniętym. Substancją czynną odpowiedzialną za działanie przeciwpsychotyczne jest olanzapina. Produkt stosuje się w leczeniu podtrzymującym dorosłych pacjentów, u których osiągnięto odpowiednie efekty w terapii doustnej.

Dostępny w 7% aptek.

Produkt na receptę

Zyprexa iniekcja

Zyprexa to iniekcja domięśniowa przeznaczona do szybkiego zahamowania napadu maniakalnego i opanowania nadmiernego pobudzenia u chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Zawiera działającą przeciwpsychotycznie olanzapinę. Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni.

Dostępny w 1% aptek.


ostatnia zmiana: 30.04.2020 12:09:29

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy można łączyć leki Symescital i Amizepin?
Biorę ponad rok symescital . W związku z przewlekłym bólem barku(podobno ucisk na nerw od kręgosłupa szyjnego) lekarz przepisał mi amizepin 100mg na n...
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy można łączyć leki Tegretol i Alpragen?
Biorę Tegretol CR400 dwa razy dziennie. Od lekarza internisty dostałam Alpragen 0.5 jeden raz dziennie. (Wizyta u neurologa w czerwcu) Czy można łą...
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Czy można zaszczepić się na COVID-19 przyjmując Abilify?
Czy przyjmując lek abilyfy 15 mg lek na schizofrenia można się zaszczepić na covid 19 ????
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy można łączyć leki Rispolept i Pramolan?
Dzień dobry, czy można stosować Rispolept i Pramolan jednocześnie? Biorę Pramolan 3 razy dziennie. Mam ciężką depresję i zależy mi działaniu rel...
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Czy mogę podzielić tabletkę leku Tegretol CR 400, aby uzyskać dawkę 200?
czy można zamiast tegretol CR200 podawać 1/2 CR400 Brak jest tegretolu cr 200
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Co zrobić, kiedy rozwinęło się uzależnienie od leków nasennych?
Moja żona już 1,5 roku zażywa Nasen (2 tabletki) na dobę, jedną przed snem a druga bardzo wcześnie rano (4-5 rano). Jak można to zmniejszyć lub zastąp...
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie choroba afektywna dwubiegunowa (chad) odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.