---

Finlepsin 200 Retard, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki o przedłużonym uwalnianiu,

Karbamazepina (carbamazepine)

, Teva

Dawka:

200 mg

Opakowanie:

50 tabletek
w 76% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Finlepsin 200 Retard na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 19,29 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 7,95 zł - Bezpłatny
 • 11,15 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Finlepsin 200 Retard

  Finlepsin 200 Retard to lek dostępny na receptę w postaci tabletek, wskazany w terapii zaburzeń układu nerwowego. Substancją czynna preparatu jest karbamazepina. Lek stosowany jest m.in. w leczeniu objawów padaczki, nerwobólu i w zapobieganiu napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym u pacjentów hospitalizowanych.

  więcej: Stosowanie Finlepsin 200 Retard, skutki uboczne i interakcje Finlepsin 200 Retard

  Jak działa Finlepsin 200 Retard?

  • Dokładny mechanizm działania karbamazepiny nie jest znany.
  • Blokuje przewodnictwo synaptyczne zmniejszając przewodzenie wyładowań drgawkowych.
  • W większych dawkach zmniejsza poskurczowe nasilenie reakcji na bodziec.
  • Działanie ograniczające ból w neuralgiach wynika prawdopodobnie z zahamowania przewodzenia impulsów nerwowych w jądrach rdzeniowych nerwu trójdzielnego.

  Nie używaj Finlepsin 200 Retard, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na składniki preparatu lub leki o podobnej budowie chemicznej (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
  • chorujesz na zaburzenia czynności szpiku kostnego lub supresję czynności szpiku kostnego,
  • stwierdzono u Ciebie blok przedsionkowo-komorowy lub ostrą porfirię przerywaną.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Finlepsin 200 Retard?

  • W przypadku pacjentów pochodzenia tajskiego lub chińskiego zaleca się przed rozpoczęciem leczenia zbadanie obecności allelu HLA-B*1502, który znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona (ang. SJS - Stevens-Johnosn-Syndrome) podczas stosowania leku Finlepsin.
  • W przypadku pacjentów pochodzenia europejskiego oraz japońskiego można określić obecność allelu HLA-A*3101. Obecność allelu HLA-A*3101 zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji skórnych.
  • Jeżeli jest to możliwe, zaleca się stosowanie leku w monoterapii. 
  • W przypadku konieczności zakończenia terapii, dawka powinna być zmniejszana stopniowo oraz pod ścisłą kontrolą lekarską. Jeżeli wystąpi konieczność nagłego zakończenia terapii zaleca się dodatkowe stosowanie innych leków (np. diazepamu we wlewkach doodbytniczych).
  • Karbamazepina może powodować lub nasilać napady padaczkowe typu absences. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z tego typu padaczką, a w przypadku występowania u pacjenta napadów mieszanych (z typowymi lub nietypowymi napadami utraty świadomości) należy zachować szczególną ostrożność.
  • Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z istniejącymi lub przebytymi chorobami hematologicznymi (w tym z rekcjami polekowymi), z zaburzonym metabolizmem sodu, z zaburzeniami serca, wątroby lub nerek oraz ze stwierdzoną dystrofią miotoniczną.

  Jak stosować Finlepsin 200 Retard?

  Stosowanie preparatu powinno zostać określone indywidualnie przez lekarza prowadzącego. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od zażywania małych dawek . Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej. Dawkę leczniczą wynoszącą od 400-1200 mg karbamazepiny zazwyczaj podaje się w 1 lub 2 dawkach pojedynczych. Tabletki są podzielne, można je także rozpuścić w wodzie, w przypadku trudności z połknięciem leku.

  Zaleca się dostosowanie dawki na podstawie określenia stężenia karbamazepiny we krwi. Stężenie terapeutyczne dla karbamazepiny zawiera się pomiędzy 4 a 12 µg/ml.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Finlepsin 200 Retard?

  • W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka, ból gardła, odczyny alergiczne, wysypki z powiększeniem węzłów chłonnych lub objawów grypopodobnych zaleca się konsultację lekarską. 
  • Podczas stosowania leku należy obserwować stan skóry w kierunku wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona (SJS) albo toksycznej nekrolizy naskórka (TEN). W przypadku wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych SJS lub TEN (np. postępująca wysypka skórna) zaleca się zaprzestanie stosowania leku.
  • Łagodne reakcje skórne zwykle mijają z czasem trwania terapii lub po zmniejszeniu dawkowania. W przypadku wystąpienia reakcji skórnych zaleca się kontrolę lekarską.
  • W trakcie kuracji lekiem Finlepsin 200 Retard zaleca się unikania ekspozycji na słońce, ze względu na możliwość wystąpienia fotowrażliwości.
  • Przyjmując Finlepsin należy regularnie wykonywać kontrolne badania krwi, czynności nerek i wątroby, u pacjentów z jaskrą zaleca się kontrolę ciśnienia śródgałkowego.
  • Karbamazepina zwiększa ryzyko wystąpienia myśli i zachowań samobójczych.
  • Podczas stosowania leku Finlepsin 200 Retard zwiększa się ryzyko uaktywnienia objawów psychotycznych a także, u starszych pacjentów, dezorientacji lub pobudzenia.
  • Finlepsin 200 Retard we wskazaniu "zapobieganie napadów drgawkowych w alkoholowym zespole abstynencyjnym" powinien być stosowany wyłącznie w leczeniu szpitalnym.
  • U chorych zażywających leki hormonalnej w niedoczynności tarczycy (lewotyroksynę) należy kontrolować stężenia hormonów tarczycowych zwłaszcza na początku i po zakończeniu terapii karbamazepiną.

  Czy mogę łączyć Finlepsin 200 Retard z innymi lekami?

  • Karbamazepina zmniejsza skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych.
  • Worykonazol zaburza działanie karbamazepiny.
  • Nie należy stosować karbamazepiny łącznie z inhibitorami MAO oraz 14 dni po zakończeniu terapii.
  • Łączne stosowanie leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. fluoksetyną może spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego.
  • Aromatyczne leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, fenobarbital) mogę powodować krzyżowe reakcje alergiczne z karbamazepiną.
  • Łączne stosowanie karbamazepiny z lekami przeciwarytmicznymi (np. werapamilem), cyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptyliną) lub erytromycyną zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego.
  • Łączne stosowanie preparatu Finlepsin 200 Retard, m.in. z antybiotykami (np. erytromycyną), lekami przeciwbólowymi (np. ibuprofenem), lekami przeciwdepresyjnymi (np. dezypraminą), lekami przeciwpadaczkowymi (np. wigabatryną), lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazolem), lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyną), lekami przeciwpsychotycznymi (np. kwetiapiną), lekami przeciwwirusowymi (np. rytonawirem), izoniazydem, danazolem, acetazolamidem, diltiazemem, werapamilem, cymetydyną, omeprazolem, oksybutyniną, dantrolenen, tyklopidyną, sokiem grejpfrutowym oraz nikotynamidem (w dużych dawkach) zwiększa stężenie karbamazepiny we krwi i może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku (m.in. zawrotów głowy, senności).
  • Łączne stosowanie preparatu Finlepsin 200 Retard, m.in. z lekami przeciwpadaczkowymi (np. fenytoiną), cisplatyną, doksorubicyną, ryfampicyną, teofiliną, aminofiliną, izotretynoiną, wyciągiem z ziela dziurawca może obniżać stężenie karbamazepiny we krwi i osłabiać działanie leku.
  • Karbamazepina może osłabiać działanie leków takich, jak m.in. leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. paracetamol, tramadol), antybiotyki (np. doksycyklina), doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), leki przeciwdepresyjne (np. bupropion), leki przeciwpadaczkowe (np. kwas walproinowy), itrakonazol, prazykwantel, imatynib, leki przeciwpsychotyczne (np. kwetiapina), leki przeciwwirusowe (np. rytonawir), leki przeciwlękowe (np. alprazolam), teofilina, leki sercowo naczyniowe (np. digoksyna), kortykosteroidy (np. prednizolon), leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna), lewotyroksyna.

  Czy mogę łączyć Finlepsin 200 Retard z alkoholem?

  Nie należy spożywać alkoholu podczas kuracji preparatem Finlepsin 200 Retard. Karbamazepina może zmniejszać tolerancję na alkohol.

  Czy po zastosowaniu Finlepsin 200 Retard mogę prowadzić pojazdy?

  Zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych. Karbamazepina może zmniejszać zdolność szybkiego reagowania.

  Czy mogę stosować Finlepsin 200 Retard będąc w ciąży?

  Lek może być stosowany w okresie ciąży po dokładnym rozważeniu korzyści stosowania leku wobec ryzyka. W celu zminimalizowania ryzyka wad wrodzonych (np. dysmorfii twarzowo-czaszkowej) zaleca się w ciągu pierwszych trzech miesięcy ciąży (zwłaszcza pomiędzy 20 a 40 dniem) stosowanie możliwie jak najmniejszej dawki (dla uzyskania stężenia terapeutycznego we krwi pomiędzy 3 a 7 µg/ml). Ze względu na ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych mogących okaleczyć płód, nie zaleca się przerywania leczenia bez konsultacji z lekarzem. Karbamazepina powoduje niedobór kwasu foliowego. W okresie planowania ciąży i w ciąży kobieta powinna uzupełniać niedobór kwasu foliowego.

  Czy po zastosowaniu Finlepsin 200 Retard mogę karmić piersią?

  Lek może być bezpiecznie stosowany w okresie ciąży. Karbamazepina przenika w niewielkich ilościach do mleka matki karmiącej. Ewentualne przerwanie karmienia piersią może być związane z nieprawidłowym przyrostem wagi dziecka lub jego nadmiernym uspokojeniem.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Finlepsin 200 Retard?

  Do najczęściej występujących działań niepożądanych leku należą:

  • leukopenia, eozynofilia, trombocytopenia,
  • hiponatremia, zwiększenie masy ciała,
  • zawroty i bóle głowy,
  • ataksja,
  • senność,
  • złe samopoczucie,
  • podwójne lub nieostre widzenie,
  • wymioty,
  • zaburzenia apetytu,
  • suchość błon śluzowych jamy ustnej,
  • alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka,
  • zwiększenie aktywności gamma-glutamylotranspeptydazy, fosfatazy zasadowej.

  Pełen opis działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, opisano w ulotce dołączonej do opakowania.

  Objawy ze strony układu nerwowego mogą świadczyć o przedawkowaniu leku lub znacznych wahaniach stężenia leku w surowicy krwi. Zaleca się monitorowanie stężenia leku we krwi.

  Skład Finlepsin 200 Retard

  • substancja czynna: 200 mg karbamazepiny,
  • substancje pomocnicze: Eudragit RS 30 D (kopolimer metakrylanu amonu typu B), triacetyna, talk, Eudragit L 30 D-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1)), celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krospowidon, bezwodna krzemionka koloidalna.

  Jak przechowywać Finlepsin 200 Retard?

  Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

  Źródła

  • Ulotka
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Finlepsin 200 Retard

  • substancja czynna: 200 mg karbamazepiny,
  • substancje pomocnicze: Eudragit RS 30 D (kopolimer metakrylanu amonu typu B), triacetyna, talk, Eudragit L 30 D-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1)), celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krospowidon, bezwodna krzemionka koloidalna.

  Kto może wystawić receptę na Finlepsin 200 Retard?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Finlepsin 200 Retard

  2023-06-15

  Jak pokazują nasze statystyki, Finlepsin 200 Retard jest ponownie dostępny w hurtowniach.

  2023-05-04

  Od producenta mamy informację, iż kolejna dostawa do aptek leku Finlepsin 200 Retard ma być realizowana w drugim tygodniu czerwca br.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Finlepsin 200 Retard

  Ceny po refundacji, 50 tabletek, 200 mg

  Odpłatność 100%
  19,29 zł
  Limit
  11,34 zł
  Ryczałt
  11,15 zł
  Bezpłatny
  7,95 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Finlepsin 200 Retard aptekach

  Wszystkie opakowania Finlepsin 200 Retardw 76% aptek

  Ulotka produktu Finlepsin 200 Retard

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Finlepsin 200 Retard (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy

  ;