Jakich leków może zabraknąć w Polsce (grudzień 2020)?

30 listopada ukazała się kolejna ministerialna lista produktów zagrożonych brakiem dostępności. Od 1 grudnia wykaz uzupełniły pozycje odnoszące się do 5 substancji czynnych stosowanych w szpitalach w anestezjologii, intensywnej terapii i stanach nagłych. Czy to oznacza, że lecznice mogą mieć problem z zaopatrzeniem pacjentów w leki?

Jakie pozycje dodano do wykazu?

W porównaniu do poprzedniej listy (czytaj więcej: Jakich leków może zabraknąć w Polsce (listopad 2020)?), wykaz obowiązujący od początku grudnia jest dłuższy o 64 pozycje i liczy ich w sumie 389. Czy nowa lista ma związek z epidemią COVID-19? Wygląda na to, że tak, ponieważ uwzględnione na niej „nowości” to produkty stosowane u pacjentów hospitalizowanych, w tym znajdujących się pod respiratorami.

Lek potrzebny do intubacji objęty dodatkowym monitorowaniem

Dodatkowym monitorowaniem oraz zakazem wywozu objęto między innymi leki zawierające cisatrakurium (Cisatracurium Accord, Cisatracurium Kabi, Cisatracurium Kalceks, Cisatracurium Noriderm, Nimbex).

Cisatrakurium to substancja zwiotczająca mięśnie. Stosowana jest podczas zabiegów chirurgicznych, u pacjentów na Oddziałach Intensywnej Terapii, ale także w celu ułatwienia wprowadzenia do tchawicy specjalnej rurki w przypadku konieczności rozpoczęcia procedury wspomaganego oddychania.

Przeciwbólowy fentanyl w iniekcjach z zakazem wywozu

Na wykazie znalazły się także postaci parenteralne (w zastrzykach) produktów leczniczych z fentanylem (Fentanyl Kalceks, Fentanyl WZF). Fentanyl to silny, opioidowy lek przeciwbólowy. Stosuje się go w celu zniesienia bólu o dużym nasileniu czy podczas zabiegów chirurgicznych.

Znajduje szczególne zastosowanie w anestezjologii - w połączeniu z innymi lekami może posłużyć do przeprowadzenia tak zwanej analgosedacji, wykorzystywanej u pacjentów poddawanych respiratoterapii oraz znieczulenia określanego jako neuroleptanalgezja. Wykorzystywany jest także w dużych dawkach jako środek przeciwbólowy i hamujący oddychanie u pacjentów wymagających zastosowania wspomaganego oddechu.

Przy okazji wymienionych preparatów warto zwrócić uwagę, że Fentanyl WZF można podawać domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo. Dokumentacji leku Fentanyl Kalceks dopuszcza jedynie podanie do żyły lub do mięśnia.

Leki z midazolamem i propofolem na liście zagrożonych brakiem dostępności

Midazolam to benzodiazepina - związek wykorzystywany do wywoływania w układzie nerwowym efektu sedacji. Jest to działanie za pomocą leków, które ma spowodować wyciszenie, uspokojenie, zmniejszenie reakcji na bodźce i redukcję lęku, ale także może zmniejszać świadomość (aż do stanu zbliżonego do znieczulenia ogólnego) oraz wywoływać niepamięć.

Lek jest wykorzystywany na salach operacyjnych, ale także na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Na liście leków zagrożonych brakiem dostępności znalazły się preparaty pod nazwami handlowymi Midanium, Midazolam Accord, Midazolam Kalceks i Midazolam Sandoz.

Propofol należy do grupy leków zwanych lekami znieczulenia ogólnego. Substancja stosowania jest w celu wprowadzenia w sen i utrzymania w stanie bez świadomości pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii, w tym korzystającym z respiratorów. Za jego pomocą można także uzyskać wspomnianą sedację. Lek wykorzystywany jest także podczas zabiegów operacyjnych.

Leki z propofolem, jakie znalazły się na ministerialnej liście, to Diprivan, Plofed 1%, Propofol 1% Fresenius, Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, Propofol Baxter, Provive, Propofol Sandoz, Propofol-Lipuro, Propofol-Lipuro 2%.

Wykaz leków zagrożonych od grudnia uwzględnia produkty z noradrenaliną

Noradrenalina (norepinefryna) podnosi ciśnienie oraz pobudza czynność serca. Stosuje się ją w stanach zagrożenia życia, kiedy dochodzi do gwałtownie rozwijającego się niedociśnienia oraz do resuscytacji w przypadku zatrzymania krążenia. Może być także zastosowana u chorych niewydolnych krążeniowo, w celu utrzymania perfuzji narządowej, czyli wystarczającego do prawidłowego funkcjonowania organizmu przepływu krwi przez tkanki i narządy.

Na liście preparatów zagrożonych brakiem dostępności znalazły się dwa produkty z noradrenaliną - Levonor i Sinora.

Na czym polega terapia pod respiratorem?

Respiratoterapia to leczenie, podczas którego całkowicie lub częściowo czynność oddechową za człowieka wykonuje maszyna. Aby połączyć człowieka i aparaturę konieczne jest wytworzenie dostępu do dróg oddechowych - najczęściej poprzez założenie rurki intubacyjnej, która wprowadzona do tchawicy zapewnia szczelne i bezpieczne zespolenie z respiratorem.

Procedura jest inwazyjna, trudna dla lekarza i bardzo nieprzyjemna dla pacjenta. Aby bezpiecznie wsunąć rurkę intubacyjną, konieczne jest podanie leków anestetycznych (znieczulających) oraz zwiotczających mięśnie szkieletowe.

Pacjenci już podłączeni do respiratora na ogół wymagają także wprowadzenia w rodzaj śpiączki farmakologicznej (fachowo zwany analgosedacją), co ułatwia kontrolę nad przebiegiem oddechu zastępczego. Własna aktywność oddechowa pacjenta może być wręcz dla niego niebezpieczna, ponieważ fizjologicznym odruchem jest niejako "walka" z maszyną. W analgosedacji stosowane są leki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe omówione powyżej.

Dla pacjentów ten rodzaj znieczulenia jest korzystny, ponieważ podłączenie do respiratora jest ciężkim przeżyciem psychicznym i fizycznym. Pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonać właściwie żadnej czynności, jest unieruchomiony i zdany całkowicie na pomoc innych, podłączony do aparatury.

Czy w szpitalach zabraknie leków dla pacjentów z COVID-19?

Według informacji z hurtowni farmaceutycznych największy problem jest aktualnie z preparatami zwiotczającymi z cisatrakurium. Przewidywany termin dostawy to dopiero styczeń 2021 roku.

W przypadku noradrenaliny Ministerstwo Zdrowia właśnie udzieliło zgodny na zakupy interwencyjne preparatu Noradrenaline Tartrate Monico 2mg/ml – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (czytaj więcej: Import interwencyjny - jakie leki sprowadzane są z zagranicy?).

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Jakich leków może zabraknąć w Polsce (styczeń 2021)?

19 stycznia ukazało się kolejne obwieszczenie w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski. Obowiązuje ono od 21 stycznia 2021 roku. Sprawdzamy, jakie leki w opinii Ministerstwa Zdrowia mogą być deficytowe i należy chronić je przed wywozem oraz które produkty straciły taki status.

Jakich leków może zabraknąć w Polsce (listopad 2020)?

Ukazało się kolejne obwieszczenie informujące o tym, jakie leki zostały uznane przez Ministerstwo Zdrowia za zagrożone brakiem dostępności. Lista z 7 września liczyła 306 pozycji. Najnowszy wykaz z 6 listopada ma ich 325, co oznacza wydłużenie się listy o 19 pozycji. Sprawdzamy, jakie produkty zniknęły z wykazu, a jakie do niego dołączyły.

Jakich leków może zabraknąć w Polsce (czerwiec 2020)?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie nowego wykazu produktów, które są zagrożone brakiem dostępności. Obowiązuje on od 15 czerwca 2020 roku. Aktualny wykaz liczy 298 pozycji i jest o 14 pozycji krótszy od listy, którą analizowaliśmy w połowie kwietnia. Dodano do niego 24 pozycje, a usunięto 38. Co się zmieniło?

Koronawirus - kiedy będzie lek i szczepionka?

Mimo że choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCoV) ma ciężki przebieg tylko u 15-20% zarażonych, a jej śmiertelność wynosi niecałe 3%, w walkę z nią zaangażowanych jest wiele firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych, które niestrudzenie pracują nad wynalezieniem skutecznego leku i szczepionki na COVID-19.