Jak przeżyć praktyki w aptece szpitalnej po 4 roku farmacji?

Praktyki wakacyjne po 4 roku farmacji są świetną okazją na zapoznanie się z tym, jak wygląda praca w aptece szpitalnej i jakie obowiązki mają farmaceuci pracujący w zakładach przemysłowych, laboratoriach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Aby ułatwić Ci przygotowanie się do tego okresu podpowiadamy, jak bezproblemowo zorganizować praktyki po 4 roku farmacji, w jakich instytucjach możesz znaleźć zatrudnienie w tym okresie oraz jak w 100% wykorzystać ten czas do zdobycia wiedzy i umiejętności.

Ile trwa i kiedy rozpoczyna się praktyka wakacyjna po 4 roku farmacji?

W trakcie praktyki wakacyjnej po 4 roku farmacji będziesz zobowiązany do przepracowania 160 h lekcyjnych – trwających 45 min. Nauka rozdzielona będzie na 20 dni powszednich (z wyłączeniem świąt i dyżurów nocnych), co oznacza, że dziennie spędzisz 8 godzin lekcyjnych w miejscu praktyk (czyli 6 godzin zegarowych). Regulaminy praktyk obowiązujące na większości uczelni nie określają daty, od której najwcześniej możesz rozpocząć praktyki (najczęściej realizuje się je w miesiącach wakacyjnej przerwy międzysemestralnej). W niektórych ośrodkach akademickich, w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Dziekana, możliwe jest rozpoczęcie praktyk w trakcie roku akademickiego. Jednak najważniejsze jest to, byś wypracował wymagane regulaminem godziny przed wyznaczonym terminem zaliczenia praktyk wakacyjnych (które zazwyczaj odbywa się we wrześniu).

W jakich miejscach mogę realizować praktyki wakacyjne po 4 roku farmacji?

Podstawowym miejscem odbywania praktyki wakacyjnej po 4 roku farmacji jest apteka szpitalna. Jeśli czujesz, że miesiąc to za dużo, by zagłębiać się w pracę farmaceuty szpitalnego, pamiętaj, że możesz rozdzielić praktyki i 2 tygodnie spędzić pracując w zakładach przemysłu farmaceutycznego lub kosmetycznego, laboratorium kontroli leków bądź stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z możliwości rozdzielenia praktyk, zgłoś ten fakt w dziekanacie tak, by możliwe było przygotowanie dwóch umów, z których jedną dostarczysz do apteki szpitalnej, a drugą do innego miejsca, w którym planujesz odbyć praktyki.

Dla osób zastanawiających się nad tym, czy możliwe jest odbycie tych praktyk za granicą, mam świetną wiadomość - jest to możliwe, jednak konieczne będzie uzyskanie zgody Dziekana. W tej kwestii chciałabym podkreślić, że niezależnie od miejsca, w którym znajduje się apteka, konieczne jest zrealizowanie wszystkich zadań zawartych w udostępnionym przez uczelnie programie dydaktycznym. Więcej informacji na temat procedury organizowania praktyk za granicą uzyskasz u akademickiego koordynatora praktyk po 4 roku farmacji.

Ponadto, jeśli poszukujesz możliwości zdobycia zagranicznego doświadczenia, polecam odwiedzić strony projektu Student Exchange Programme (SEP) oraz programu Erasmus+ (wyjazdy w ramach programu Erasmus+ muszą trwać min. 2 miesiące).

Jak wybrać miejsce do odbycia praktyki?

W trakcie poszukiwania apteki szpitalnej, w której odbędziesz praktykę po 4 roku farmacji, warto wziąć pod uwagę kilka czynników, m.in. lokalizację szpitala, jego wielkość, liczbę pracowników oraz poziom receptury. Cennym źródłem informacji mogą być również opinie osób, które wcześniej współpracowały z daną placówką. Jeśli chciałbyś odbyć praktykę w firmie farmaceutycznej bądź laboratorium, powinieneś na bieżąco śledzić strony internetowe tych miejsc, ponieważ większość znanych przedsiębiorstw informuje za ich pośrednictwem o rozpoczynających się programach praktyk oraz sposobie rekrutacji. W przypadku lokalnych, mniejszych laboratoriów i stacji sanitarno-epidemiologicznych polecam bezpośrednio skontaktować się z osobą odpowiedzialną za organizowanie praktyk studenckich w celu uzyskania dokładnych informacji na temat procedury aplikowania i warunków, jakie musisz spełnić.

Jak wygląda proces organizowania praktyki wakacyjnej na farmacji?

Żeby uzyskać możliwość odbywania praktyk w konkretnym miejscu, tj. aptece szpitalnej bądź zakładzie produkcyjnym, będziesz musiał złożyć podanie do dyrektora placówki z prośbą o udzielenie pozwolenia. Kiedy podejmiesz decyzję dotyczącą miejsca, w którym chcesz odbyć praktyki, postaraj się złożyć wymagane dokumenty odpowiednio wcześnie, tak by zmieścić się w ramach czasowych narzuconych przez dziekanat. Proces wymiany dokumentów pomiędzy uczelnią a miejscem praktyk wygląda podobnie do tego, który znasz z poprzedniego roku (więcej: Jak przeżyć praktyki w aptece po 3 roku farmacji?). Aby uzyskać druk porozumienia, będziesz musiał wykazać dokumenty potwierdzające status ubezpieczeniowy oraz przedstawić aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Jak odpowiednio przygotować się do praktyki?

Przed rozpoczęciem praktyki możesz przypomnieć sobie informacje dotyczące metod sporządzania leków recepturowych, z uwzględnieniem preparatów do żywienia pozajelitowego oraz cytostatyków. Ponadto, w przypadku praktyk w zakładzie przemysłowym bądź laboratorium, przydatna może być wiedza dotycząca analitycznych metod badania próbek. Najważniejsze, byś aktywnie uczestniczył w praktykach i sumiennie wykonywał swoje obowiązki, ponieważ pozwoli Ci to w 100% wykorzystać czas na zdobycie wiedzy i umiejętności.

Co będzie należało do moich obowiązków w trakcie praktyk w aptece szpitalnej lub przemyśle?

W aptece szpitalnej będziesz zajmował się głównie sprawdzaniem, rozpakowywaniem dostaw oraz kompletowaniem zamówień składanych przez poszczególne oddziały. Dodatkowo będziesz przygotowywał leki recepturowe i zapoznasz się z czynnościami administracyjnymi, takimi jak m.in. ewidencjonowanie leków, składanie zamówień na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Poznasz zasady funkcjonowania receptariusza szpitalnego i rolę farmaceuty w komitetach interdyscyplinarnych szpitala.

Decydując się na odbycie części praktyki wakacyjnej w zakładach przemysłowych, zapoznasz się m.in. z poszczególnymi elementami procesu produkcji leków, wyrobów medycznych lub kosmetyków. Ponadto, poznasz proces opracowywania testów sprawdzających jakość i bezpieczeństwo tych produktów.

Wszystkie ośrodki akademickie opracowują szczegółowy wykaz czynności, które będą należały do Twoich obowiązków w trakcie praktyk wakacyjnych. Dokument ten powinien zostać Ci udostępniony przed rozpoczęciem praktyk.

Ile mogę mieć nieobecności podczas praktyk?

Do pomyślnego zaliczenia praktyk po 4 roku farmacji konieczne jest przepracowanie 160 godzin. Regulamin nie przewiduje możliwości opuszczenia zajęć bez usprawiedliwienia, co oznacza, że każdą nieobecność będziesz musiał usprawiedliwić np. zaświadczeniem lekarskim i odpracować. Chciałabym również zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie opuszczone godziny będziesz musiał odrobić przed zakończeniem praktyki i złożeniem dokumentów w dziekanacie. Pamiętaj, by za każdym razem informować opiekuna praktyk o planowanej nieobecności.

Jak wygląda proces zakończenia praktyki wakacyjnej?

W ostatni dzień praktyki warto wygospodarować czas na podziękowanie osobom, z którymi współpracowałeś przez ostatni miesiąc. Ponadto, opiekun praktyk powinien wystawić Ci opinię podsumowującą Twoją naukę pod jego okiem (jeśli odbywałeś praktyki w dwóch miejscach, konieczne będzie uzyskanie takiego dokumentu od dwóch opiekunów). Opinia i uzupełniony zeszyt praktyk są niezbędne do pomyślnego zaliczenia praktyk wakacyjnych.

Jeśli poszukujesz dodatkowych wiadomości dotyczących tego, jak m.in. radzić sobie ze złym traktowaniem w aptece lub jak postąpić, gdy popełnisz błąd podczas praktyk, zachęcam do zapoznania się z innym wpisem na blogu: Jak przeżyć praktyki w aptece po 3 roku farmacji?.

Mam nadzieje, że z pomocą tych informacji z łatwością przejdziesz przez proces organizowania praktyk wakacyjnych po 4 roku farmacji, wykorzystasz je do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności. Do zobaczenia w aptece!

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Jak skutecznie uczyć się na farmacji?

W ciągu kilku lat studiów farmaceutycznych przechodziłam różne etapy popełniając przy tym wiele błędów. W końcu udało mi się wypracować swój własny sposób na to, jak uczyć się na farmacji, by nie tylko zdawać egzaminy, ale też po prostu zdobywać potrzebną wiedzę dla siebie. Postanowiłam napisać dla Was, przyszłych farmaceutów, dokładnie taki artykuł, który sama chciałabym przeczytać na początku studiów.

Praca na uczelni i doktorat po farmacji

Wielu studentów farmacji po otrzymaniu dyplomu zastanawia się nad tym, jak ukierunkować swoją dalszą przyszłość zawodową. Studia farmaceutyczne otwierają drzwi do wielu ścieżek kariery. Jedną z nich są studia doktoranckie oraz praca na uczelni. O tym, kiedy powstała myśl, aby podjąć studia doktoranckie, jak wygląda proces kształcenia doktorantów oraz jak można to łączyć z pracą w aptece opowiada mgr farm. Jacek Dulęba, który obecnie realizuje swój doktorat w Katedrze Chemii Leków na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Jak przygotować się na 1 rok farmacji?

Dostałeś się na farmację, a po fali radości zaczynają dopadać Cię myśli, jak to będzie wyglądało, czy sobie poradzisz i jak się do tego dobrze przygotować? Nie jesteś z tym sam - myślę, że takie refleksje towarzyszą każdemu przyszłemu studentowi. Mam w pamięci wszystkie te obawy i wątpliwości, a na ich podstawie stworzyłam krótki poradnik, który pozwoli Ci odważnie i z pełną świadomością rozpocząć studia.

Praktyki i wyjazdy zagraniczne na farmacji

Studia farmaceutyczne to bez wątpienia czas intensywnej nauki oraz zdobywania doświadczeń podczas wakacyjnych praktyk. Aktywności te można urozmaicić, studiując lub odbywając praktyki w różnych zakątkach świata. Brzmi ciekawie, prawda? O tym jakie kroki należy podjąć, aby zakwalifikować się do programów SEP oraz Erasmus, jak wygląda studiowanie farmacji oraz praktyki za granicą, a także jakie korzyści dają wyjazdy zagraniczne opowiada absolwentka farmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy - Zuzanna Langowska, która studiowała w Portugalii oraz odbywała praktyki w Słowenii.