Jak przeżyć staż w aptece na farmacji?

udostępnij:

6-miesięczny staż zawodowy w aptece jest nieodłącznym elementem studiów na kierunku farmacja. Jest to możliwość na zdobycie praktycznych umiejętności, które będą przydatne w dalszym życiu zawodowym. Jak przygotować się do stażu? Na co zwrócić uwagę wybierając aptekę? Jak maksymalnie wykorzystać ten czas?

Spis treści

Aktualizacja 8 marca 2021 – staż w aptece podczas pandemii koronawirusa

Ile czasu trwa staż na farmacji i kiedy najwcześniej mogę go rozpocząć?

Gdzie mogę odbyć staż na farmacji?

Jak wybrać aptekę na 6-miesięczny staż na farmacji?

Jak wygląda organizacja stażu w aptece od strony formalnej?

Czy za swoją pracę w aptece podczas stażu dostanę wynagrodzenie?

Czy podczas stażu na farmacji posiadam status studenta?

Czy mogę wydłużyć dzienny czas pracy w aptece tak, by zakończyć staż szybciej?

Czym będę zajmował się w trakcie stażu w aptece?

Jak zorganizować naukę na stażu w aptece?

Czy będę musiał usprawiedliwiać każdą nieobecność na stażu?

Czy mogę zmienić aptekę w trakcie 6-miesięcznego stażu?

Jak wygląda zakończenie stażu w aptece i co należy zrobić później?

Aktualizacja 8 marca 2021 – staż w aptece podczas pandemii koronawirusa

Sześciomiesięczny staż w aptece z pewnością może budzić wiele niepewności, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa. Ze zgromadzonych przez nas informacji wiemy, że organizacja stażu przewidziana jest w standardowej formie. Oznacza to, że będziesz mógł rozpocząć staż z początkiem semestru, tj. 1 października, lub w wakacje po obronie pracy magisterskiej. Dokładne warunki dotyczące odbywania stażu ustala uczelnia, więc warto śledzić przekazywane informacje. Zdarzają się placówki, które przyjmują na staż osoby zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa.

Podczas rozmowy z kierownikiem placówki należy dopytać o takie kwestie. W trakcie odbywania stażu będziesz musiał dostosować się do rzeczywistości aptecznej w czasie pandemii, co oznacza, że wszelkie czynności trzeba będzie wykonywać w większym rygorze sanitarnym, a obsługa pacjentów będzie odbywała się przez zamontowane szyby. Niezmiennie przysługuje Ci możliwość opuszczenia 14 dni roboczych bez konieczności odrabiania ich. Zaliczają się do tego sytuacje losowe związane z chorobą lub koniecznością odbywania kwarantanny.

Ile czasu trwa staż na farmacji i kiedy najwcześniej mogę go rozpocząć?

6-miesięczny staż w aptece stanowi jedenasty semestr studiów magisterskich na kierunku farmacja. W trakcie tego okresu będziesz musiał przepracować 960 godzin lekcyjnych (trwających 45 minut), które rozdzielone będą na dni powszednie, z wyłączeniem dyżurów nocnych i świątecznych. Zgodnie z prawem, staż powinieneś rozpocząć po obronie pracy magisterskiej, na początku ostatniego semestru studiów, tj. 1 października.

Jeśli zależy Ci na jak najszybszym uzyskaniu uprawnień to istnieje również możliwość rozpoczęcia stażu w aptece w wakacje (np. od początku lipca). Na niektórych uczelniach będziesz musiał złożyć dodatkowe podanie o zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia stażu. Gdy zdecydujesz się na takie rozwiązanie, będziesz mógł odpowiednio wcześniej zakończyć studia (w grudniu) i wnioskować o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) (najczęściej taka możliwość pojawia się dopiero w marcu).

Gdzie mogę odbyć staż na farmacji?

Niestety nie możesz odbyć części stażu pracując w aptece za granicą, bądź w firmie farmaceutycznej. Jednak nie oznacza to, że musisz spędzić cały ten czas w aptece ogólnodostępnej. Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na „rozdzielenie” stażu. Oznacza to, że co najmniej 3 miesiące poznają pracę farmaceuty w aptece ogólnodostępnej, a resztę czasu spędzają w aptece szpitalnej lub zakładowej. Chęć rozdzielenia stażu należy zgłosić jak najszybciej w dziekanacie, tak by możliwe było opracowanie dwóch egzemplarzy umów, z których jeden dostarczysz do apteki ogólnodostępnej, a drugi do apteki szpitalnej lub zakładowej.

Jak wybrać aptekę na 6-miesięczny staż na farmacji?

Zazwyczaj uczelnie udostępniają studentom V roku farmacji listę aptek, które uzyskały pozytywne opinie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej. Z tego zbioru należy wybrać aptekę, w której odbędziesz swój staż. Przy wyborze odpowiedniego miejsca warto kierować się opiniami osób, które współpracowały z daną placówką. Wybierając aptekę ogólnodostępną należy zwrócić uwagę na to, aby wytwarzała leki recepturowe, prowadziła obrót środkami narkotycznymi i zatrudniała co najmniej dwóch magistrów farmacji w pełnym wymiarze godzin. Ponadto, warto wziąć pod uwagę lokalizację placówki, fakt czy jest to apteka sieciowa oraz liczbę pacjentów. W przypadku aptek szpitalnych i zakładowych należy zwrócić uwagę na ich wielkość, liczbę pracowników, poziom receptury oraz lokalizację placówki.

Niezależnie od rodzaju apteki, w której chciałbyś odbywać staż, przy zapisach zwykle obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”, dlatego jeśli znajdziesz miejsce spełniające wszystkie Twoje oczekiwania - jak najszybciej skontaktuj się z kierownikiem placówki i zgłoś swoją chęć podjęcia współpracy.

Jak wygląda organizacja stażu w aptece od strony formalnej?

Podobnie, jak w przypadku praktyk wakacyjnych, zorganizowanie stażu będzie wiązało się z kilkoma wizytami w aptece, które pozwolą na załatwienie kwestii formalnych. Ważne, byś podczas jednej z pierwszych wizyt ustalił dokładną datę rozpoczęcia stażu, poznał swojego opiekuna stażu i przyjrzał się kulturze pracy panującej w danym miejscu. Ponadto, powinieneś dowiedzieć się, jakie rzeczy będą Ci potrzebne w trakcie praktyki. Następnie będziesz musiał zadbać o podpisanie porozumienia pomiędzy apteką i uczelnią, które będzie dokumentem potwierdzającym Twój status praktykanta w danej placówce. Gdy zdecydujesz się na rozdzielenie stażu, będziesz zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do obydwu aptek.

Jeśli myślisz o odbyciu stażu w aptece znajdującej się w innym województwie niż Twoja uczelnia, możliwe że będziesz musiał uzyskać dodatkową zgodę Dziekana. Więcej informacji na temat tej procedury powinien udzielić Ci akademicki koordynator stażu.

Czy za swoją pracę w aptece podczas stażu dostanę wynagrodzenie?

6-miesięczny staż jest nieodłącznym elementem naszych studiów, dlatego zgodnie z prawem nie powinniśmy otrzymywać wynagrodzenia za swoją pracę w tym okresie. Jest jednak kilka sposobów, które pozwalają rozwiązać ten problem. Niektóre apteki sieciowe oferują płatne programy stażowe, dzięki którym możliwe jest otrzymywanie wynagrodzenia za pracę podczas stażu. Ponadto, zdarzają się apteki, w których stażystom oferuje się możliwość pracy „po godzinach” np. na stanowisku pomocy aptecznej.

Czy podczas stażu na farmacji posiadam status studenta?

Tak, w trakcie trwania stażu posiadasz status studenta i możesz przedłużyć ważność legitymacji studenckiej. Dodatkowo masz prawo do korzystania ze zniżek studenckich, świadczeń socjalnych i naukowych. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że staż stanowi integralną część studiów, co oznacza, że w momencie jego odbywania nie możemy tytułować się stopniem magistra farmacji. Tytuł oraz uprawnienia do pracy za pierwszym stołem możemy otrzymać dopiero po ukończeniu studiów.

Czy mogę wydłużyć dzienny czas pracy w aptece tak, by zakończyć staż szybciej?

Jest to kwestia, która nieco inaczej wygląda na każdej z uczelni i jeżeli jesteś zainteresowany tematem - polecam kontakt z akademickim koordynatorem stażu. Niestety w większości ośrodków akademickich zastosowanie takiej taktyki nie przyspiesza zakończenia studiów. Studenci, którzy przepracują określoną regulaminem liczbę godzin przed upływem 6 miesięcy, będą musieli czekać na resztę osób, które rozpoczęły staż w tym samym terminie, by oficjalnie zaliczyć staż i otrzymać odpis dyplomu ukończenia studiów. Oznacza to, że jeśli rozpoczniesz staż w wakacje np. w sierpniu i będziesz pracował po 12 godzin dziennie, dzięki czemu przepracujesz 960 godzin szybciej niż pozostałe osoby, które rozpoczynały staż z Tobą, to odpis dyplomu uzyskasz i tak po upływie regulaminowych 6 miesięcy od rozpoczęcia stażu, tj. w styczniu.

Czym będę zajmował się w trakcie stażu w aptece?

Obowiązki stażysty w aptece ogólnodostępnej nieco różnią się od czynności, które wykonuje się podczas stażu w aptece szpitalnej lub zakładowej. Niezależnie od miejsca stażu, jednym z Twoich podstawowych obowiązków będzie sprawdzanie dostaw towaru i rozkładanie go. W aptece otwartej z czasem zaczniesz uczyć się obsługi programu komputerowego - przyjmowania dostaw, wystawiania faktur, realizowania recept (w tym recept na leki zawierające substancje silnie działające i psychotropowe), sposobu wydawania preparatów OTC i suplementów diety. Ponadto będziesz uczył się rozmowy z pacjentem i wykonywał leki recepturowe. Natomiast w aptece szpitalnej będziesz pomagał w kompletowaniu zamówień składanych przez oddziały oraz sporządzał leki zgodnie z zasadami zgromadzonymi w receptariuszu. Dodatkowo będziesz mógł przyjrzeć się pracy farmaceuty w komitetach interdyscyplinarnych szpitala, m.in. komitecie ds. antybiotykoterapii.

Szczegółowy wykaz czynności, które będą należały do Twoich obowiązków, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece.

Jak zorganizować naukę na stażu w aptece?

Przed rozpoczęciem stażu warto przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia z farmakologii, zasady realizowania recept oraz metody sporządzania leków recepturowych. Ponadto w trakcie trwania praktyki warto zapoznać się z prawem farmaceutycznym i Kodeksem Etyki Aptekarza RP. Praca w aptece wymaga ciągłego doszkalania, dlatego aby pozostać na bieżąco, polecam przeglądać czasopisma branżowe i strony internetowe o tematyce farmaceutycznej.

Czy będę musiał usprawiedliwiać każdą nieobecność na stażu?

Regulamin stażu przewiduje możliwość opuszczenia 14 dni roboczych bez konieczności odpracowywania. Jeśli przekroczysz wspomniany wcześniej limit, będziesz musiał odrobić brakujące godziny przed oficjalnym zakończeniem stażu i złożeniem dokumentów w dziekanacie. Dodatkowo, będąc stażystą nadal możesz uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz innych wydarzeniach, których tematyka związana jest z farmacją bądź medycyną (nawet jeśli odbywają się w dni powszednie). Każda obecność na tego typu wydarzeniu (odnotowana w dzienniku praktyk) traktowana jest jako nieobecność usprawiedliwiona, której nie musisz odrabiać i nie zalicza się ona do wspomnianej wcześniej dopuszczalnej liczby nieobecności. Regulamin stażu zakłada, że maksymalna liczba godzin lekcyjnych, jaką możesz spędzić na doszkalaniu w ten sposób, to 30.

Chciałabym również podkreślić, że niezależnie od powodu nieobecności, trzeba skontaktować się z kierownikiem apteki bądź opiekunem stażu i poinformować o absencji.

Czy mogę zmienić aptekę w trakcie 6-miesięcznego stażu?

W uzasadnionych przypadkach, np. kiedy jesteś źle traktowany przez personel lub pomimo interwencji opiekun stażu odmawia realizowania zadań znajdujących się w planie praktyk, możliwe jest wnioskowanie o zmianę miejsca odbywania stażu. W tym celu będziesz musiał skontaktować się z dziekanatem swojej uczelni lub akademickim koordynatorem stażu oraz znaleźć nową aptekę, gotową na przyjęcie stażysty. Pamiętaj, że w trakcie stażu posiadasz akademickiego opiekuna, który czuwa nad Twoim bezpieczeństwem i możesz zwrócić się do niego o pomoc. Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek zmiany upewnij się, że spróbowałeś wszystkich możliwości naprawy sytuacji.

Jak wygląda zakończenie stażu w aptece i co należy zrobić później?

W ostatni dzień stażu wiele osób decyduje się na przygotowanie poczęstunku dla pracowników apteki, w której odbywali staż. To forma podziękowania za poświęcony czas, udzieloną pomoc i przekazaną wiedzę. Ponadto, apteczny opiekun stażu powinien wypełnić odpowiednie pola w dzienniku praktyk oraz wystawić Ci opinię podsumowującą pracę w aptece. W sytuacji, gdy zmieniałeś aptekę w trakcie stażu, w dzienniku praktyk powinna znaleźć się opinia wystawiona przez opiekuna z placówki, w której ukończyłeś praktykę. Następnie będziesz musiał skompletować wymagane przez uczelnię dokumenty oraz złożyć je w dziekanacie swojego wydziału (dokładna lista dokumentów zostanie Ci udostępniona przez uczelnię). Na podstawie złożonych materiałów otrzymasz odpis dyplomu ukończenia studiów, który będzie jednym z koniecznych do uzyskania PWZ dokumentów. Resztę formalności związanych z procesem będziesz załatwiał w Okręgowej Izbie Aptekarskiej właściwej dla miejsca, w którym planujesz rozpocząć pracę.

Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą Ci bezproblemowo przejść przez proces organizowania stażu i przyczynią się do 100% wykorzystania tych 6-miesięcy. Do zobaczenia w aptece!

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

;