---Alopexy - produkty

Oryginalna ulotka dla Viagra Direct

lek na receptę, tabletki powlekane,

sildenafil

, Pfizer

Dawka:

50 mg
brak ofert

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Viagra Direct dla opakowania 2 tabletki (50 mg).

Wybrany dokument Viagra Direct:
Dokument z 2024-05-21
PDF
dokument PDF dla Viagra Direct

Podgląd dokumentu PDF Viagra Direct

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-05-21

Ulotki innych produktów zawierających sildenafil

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka, Viagra Connect Max, Tabletki powlekane, 50 mg

Przed zastosowaniem należy wypełnić listę kontrolną znajdującą się w opakowaniu!

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VIAGRA CONNECT MAX

50 mg, tabletki powlekane syldenafil

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek VIAGRA CONNECT MAX i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku VIAGRA CONNECT MAX

3. Jak przyjmować lek VIAGRA CONNECT MAX

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek VIAGRA CONNECT MAX

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek VIAGRA CONNECT MAX i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek VIAGRA CONNECT MAX

Lek VIAGRA CONNECT MAX zawiera jako substancję czynną syldenafil, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (inhibitorami PDE5). Lek działa poprzez rozkurczanie naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając do niego napływ krwi podczas podniecenia seksualnego i wywołując erekcję. VIAGRA CONNECT MAX pomaga osiągnąć erekcję jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

W jakim celu stosuje się lek VIAGRA CONNECT MAX VIAGRA CONNECT MAX jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn w wieku powyżej 18 lat.

Zaburzenia erekcji (zwane też impotencją) to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji (wzwodu) prącia, która umożliwiałaby satysfakcjonującą aktywność seksualną. Wystąpienie erekcji zależy od wielu różnych czynników, w tym od prawidłowego dopływu krwi do prącia. Zmniejszony dopływ krwi do prącia może wywoływać zaburzenia erekcji. Zaburzenia erekcji u każdego z mężczyzn mogą się objawiać inaczej. Jedni mają problemy z osiągnięciem erekcji. Inni erekcję osiągają, lecz nie jest ona na tyle silna, aby uprawiać seks, lub erekcja ustępuje przed rozpoczęciem albo w trakcie współżycia.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku VIAGRA CONNECT MAX

Kiedy nie przyjmować leku VIAGRA CONNECT MAX:

 • jeśli pacjent nie ma problemów z erekcją, gdyż lek ten nie będzie miał wówczas żadnego korzystnego działania
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zwane azotanami (nitratami) w celu łagodzenia bólu w klatce piersiowej lub w leczeniu niewydolności serca (patrz „Lek VIAGRA CONNECT MAX a inne leki”)
 • jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lub inne leki pobudzające cyklazę guanylową) stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi w płucach (patrz „Lek VIAGRA CONNECT MAX a inne leki”)
 • jeśli pacjent przyjmuje rytonawir stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV (patrz „Lek VIAGRA CONNECT MAX a inne leki”)
 • jeśli lekarz polecił pacjentowi, aby unikać aktywności seksualnej, np. z powodu problemów z sercem lub naczyniami krwionośnymi (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca, taką jak: niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu (przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy), niestabilna dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej) lub ciężka niewydolność serca (zmniejszona zdolność serca do pompowania krwi)
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby
 • jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi (poniżej 90/50 mmHg), co może objawiać się zmęczeniem, zawrotami głowy, uczuciem pustki w głowie, wilgotną skórą, depresją, utratą koncentracji, niewyraźnym widzeniem
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek poważna utrata wzroku z powodu uszkodzenia nerwu wzrokowego, taka jak przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego lub jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzoną chorobę oczu, taką jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)
 • jeśli u pacjenta występuje deformacja anatomiczna prącia
 • w przypadku kobiet
 • jeśli pacjent nie ma skończonych 18 lat
 • jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W pierwszych 6 miesiącach stosowania leku VIAGRA CONNECT MAX pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się na wizytę kontrolną do lekarza, aby można było się upewnić, że problemy z erekcją nie są spowodowane przez inne poważne schorzenie.

Zaburzenia erekcji mogą być wczesnym objawem:

 • choroby sercowo-naczyniowej
 • cukrzycy
 • nadciśnienia tętniczego
 • wysokiego stężenia cholesterolu.

Pacjent powinien omówić te objawy i schorzenia z lekarzem, jeśli wcześniej tego nie zrobił.

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Aktywność seksualna może stanowić dodatkowe obciążenie dla serca (patrz: „Kiedy nie przyjmować leku VIAGRA CONNECT MAX”).

Przed rozpoczęciem stosowania leku VIAGRA CONNECT MAX, pacjent powinien porozmawiać z lekarzem, jeśli:

 • aktywność fizyczna o małej lub umiarkowanej intensywności (np. 20-minutowy spacer szybkim krokiem lub wejście na 2 piętro) wywołuje u pacjenta silną duszność lub ból w klatce piersiowej. Może być wówczas konieczne, aby lekarz sprawdził, czy serce pacjenta jest w stanie znieść dodatkowe obciążenie aktywnością seksualną
 • pacjent ma problem z zastawką serca (wada zastawkowa serca)
 • pacjent cierpi na chorobę, w przebiegu której rozwija się w mięśniu sercowym stan zapalny i mięsień ten przestaje pracować tak dobrze, jak wcześniej (kardiomiopatia)
 • u pacjenta występuje nieregularne bicia serca (arytmia)
 • pacjent przeszedł zabieg operacyjny zwiększający przepływ krwi do serca albo choruje na nadciśnienie tętnicze, które jest prawidłowo leczone
 • pacjent choruje i nie kontroluje nadciśnienia tętniczego

Inne czynniki ryzyka

Przed rozpoczęciem stosowania leku VIAGRA CONNECT MAX, pacjent powinien porozmawiać z lekarzem, jeśli:

 • u pacjenta kiedykolwiek pojawiła się erekcja trwająca dłużej niż 4 godziny (priapizm). Niektóre schorzenia mogą zwiększać prawdopodobieństwo przedłużonej erekcji, tj. anemia sierpowatokrwinkowa (zaburzenie dotyczące krwinek czerwonych), białaczka (nowotwór złośliwy komórek krwi) lub szpiczak mnogi (nowotwór złośliwy szpiku kostnego). Stosowanie leków na zaburzenia erekcji może zwiększać ryzyko wystąpienia priapizmu. Przedłużająca się erekcja może prowadzić do uszkodzenia tkanek prącia i trwałej utraty potencji
 • pacjent cierpi na wrzody żołądka lub skazę krwotoczną (np. hemofilię)
 • u pacjenta zdiagnozowano łagodną lub umiarkowaną chorobę wątroby lub ciężką chorobę nerek. Przed zastosowaniem leku VIAGRA CONNECT MAX należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ lek ten może nie być odpowiedni dla pacjenta. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni stosować dawki syldenafilu wyższej niż 25 mg.

W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia należy przerwać stosowanie leku VIAGRA CONNECT MAX i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zgłaszano przypadki zaburzeń widzenia podczas stosowania syldenafilu.

Dzieci i młodzież

Tego leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek VIAGRA CONNECT MAX a inne leki

Należy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek VIAGRA CONNECT MAX może wpływać na działanie niektórych innych leków, a niektóre inne leki mogą z kolei wpływać na działanie leku VIAGRA CONNECT MAX, co może powodować wystąpienie działań niepożądanych.

Nie stosować leku VIAGRA CONNECT MAX, jeśli pacjent przyjmuje:

 • Leki z grupy azotanów, zwanych też nitratami: Nie stosować leku VIAGRA CONNECT MAX, jeśli przyjmuje się leki z grupy azotanów (np. nitroglicerynę, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu) w celu łagodzenia objawów bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej) lub niewydolności serca, lub jeśli przyjmuje się leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu potocznie zwany „poppersem”, nikorandyl lub nitroprusydek sodu). Jednoczesne ich przyjmowanie wraz z lekiem VIAGRA CONNECT MAX może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
 • Riocyguat: Nie należy przyjmować leku VIAGRA CONNECT MAX, jeśli przyjmuje się riocyguat (lub inne leki z grupy leków pobudzających cyklazę guanylanową). Riocyguat stosowany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi w płucach i może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, jeśli przyjmuje się go razem z lekiem VIAGRA CONNECT MAX.
 • Leki stosowanie w leczeniu zakażeń wirusem HIV: Rytonawir jest lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Nie należy stosować leku VIAGRA CONNECT MAX, jeśli pacjent przyjmuje rytonawir, ponieważ jednoczesne przyjmowanie tych leków może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Przed przyjęciem leku VIAGRA CONNECT MAX należy poinformować farmaceutę lub lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych oraz antybiotyki: Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak itrakonazol lub ketokonazol oraz antybiotyki, takie jak erytromycyna zwiększają stężenie leku VIAGRA CONNECT MAX w organizmie, co może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Przed zastosowaniem leku VIAGRA CONNECT MAX należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje te leki.
 • Leki stosowane w leczeniu zgagi: Lek stosowany w leczeniu zgagi zwany cymetydyną zwiększa stężenie leku VIAGRA CONNECT MAX w organizmie, co może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku VIAGRA CONNECT MAX.
 • Inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji: Bezpieczeństwo i skuteczność leku VIAGRA CONNECT MAX w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji nie były badane, dlatego też jednoczesne ich stosowanie nie jest zalecane.
 • Alfa-adrenolityki stosowane w leczeniu problemów z układem moczowym lub nadciśnieniem tętniczym: Alfa-adrenolityki stosowane w leczeniu problemów z układem moczowym spowodowanych powiększoną prostatą (takie jak: alfuzosyna, doksazosyna lub tamsulosyna) mogą prowadzić do zawrotów głowy, uczucia pustki w głowie, nudności, zmęczenia, utraty koncentracji lub niewyraźnego widzenia spowodowanego niskim ciśnieniem krwi (objawowe niedociśnienie tętnicze). W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku VIAGRA CONNECT MAX. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha, krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania.
 • Leki zawierające sakubitryl z walsartanem, stosowane w leczeniu niewydolności serca. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed przyjęciem leku VIAGRA CONNECT MAX.

VIAGRA CONNECT MAX z jedzeniem i piciem Lek VIAGRA CONNECT MAX można przyjmować niezależnie od posiłku. Przyjmowanie tego leku po tłustym posiłku może opóźnić początek działania leku.

Nie należy jeść grejpfrutów i pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku VIAGRA CONNECT MAX, gdyż może to mieć wpływ na działanie tego leku.

Spożywanie nadmiernych ilości alkoholu może przejściowo zaburzać zdolność uzyskania erekcji. Aby odnieść korzyści ze stosowania tego leku, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed aktywnością seksualną.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek ten nie powinien być stosowany przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn VIAGRA CONNECT MAX może powodować zawroty głowy i wpływać na widzenie. Jeśli po przyjęciu tego leku pacjent odczuwa powyższe objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

VIAGRA CONNECT MAX zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

VIAGRA CONNECT MAX zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować lek VIAGRA CONNECT MAX

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie według zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub jak to opisano w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.

 • Należy przyjmować 1 tabletkę, zależnie od potrzeb, około godziny przed aktywnością seksualną.
 • Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.
 • Nie należy przyjmować w ciągu doby więcej niż 1 tabletkę.

VIAGRA CONNECT MAX pomaga osiągnąć erekcję jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Właściwą aktywność seksualną powinna poprzedzać gra wstępna dokładnie taka sama, jakby pacjent nie przyjmował leku na zaburzenia erekcji.

Czas, po którym lek zaczyna działać, różni się w zależności od osoby, ale zwykle jest to od 30 do 60 minut. Lek można przyjmować do 4 godzin przed planowaną aktywnością seksualną.

Należy pamiętać o tym, żeby rozluźnić się i być cierpliwym. Jeśli VIAGRA CONNECT MAX nie pomoże pacjentowi przy pierwszej próbie, należy podejmować kolejne próby, pamiętając o tym, że można przyjąć tylko 1 tabletkę w ciągu doby, chyba że lekarz zaleci inaczej. U większości mężczyzn VIAGRA CONNECT MAX działa za pierwszym lub drugim razem. Jeśli minęło trochę czasu od momentu, kiedy pacjent był w stanie uzyskać i utrzymać erekcję, może być koniecznie podjęcie kilku prób, zanim pacjent uzyska pożądany efekt. Jeśli pacjent przyjął lek VIAGRA CONNECT MAX, lecz nadal nie występuje lub nie utrzymuje się u niego erekcja, powinien wówczas porozmawiać o tym z lekarzem.

Jeśli pacjent będzie miał wrażenie, że lek VIAGRA CONNECT MAX działa zbyt silnie, powinien wówczas porozmawiać o tym z farmaceutą lub lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku VIAGRA CONNECT MAX

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem. Przyjęcie większej dawki leku niż zalecana może powodować działania niepożądane i (lub) prowadzić do ich nasilenia. Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych cechuje się nasileniem od łagodnego do umiarkowanego i ustępuje po krótkim czasie.

Należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych wymienionych poniżej:

 • bóle w klatce piersiowej: występują niezbyt często. Jeśli wystąpią przed stosunkiem, w czasie lub po stosunku: należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować rozluźnić się. W celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej NIE przyjmować azotanów;
 • przedłużona i czasem bolesna erekcja trwająca ponad 4 godziny: występuje rzadko;
 • nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku: występują rzadko;
 • reakcja alergiczna: występuje niezbyt często. Objawy obejmują: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła;
 • ciężkie reakcje skórne, np. zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka: występują rzadko. Objawy mogą obejmować: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu oraz gorączkę;
 • napady drgawek: występują rzadko.

Pozostałe działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności, niestrawność, zatkany nos, zawroty głowy
 • nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (nagłe uczucie gorąca w górnej części ciała)
 • widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • wymioty, ból w nadbrzuszu, refluks (włączając zgagę)
 • wysypka skórna, ból kończyn górnych lub dolnych, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia
 • podrażnienie oka, zaczerwienienie oczu, ból gałek ocznych, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, nadwrażliwość na światło, łzawienie
 • kołatanie serca (palpitacje), przyspieszone bicie serca
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • spadek ciśnienia tętniczego (typowe objawy to zawroty głowy, omdlenie, niewyraźne widzenie, nudności i uczucie zmęczenia)
 • bóle mięśniowe, senność, zmniejszona wrażliwość na dotyk, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne
 • suchość w jamie ustnej, zatkane zatoki, nieżyt nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos)
 • obecność krwi w moczu.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • omdlenie, suchość nosa, obrzęk śluzówki nosa, drażliwość oraz nagłe pogorszenie lub nagła utrata słuchu
 • nagły, niespodziewany zgon, spowodowany zaburzeniami czynności serca (nagłe zatrzymanie krążenia), udar mózgu, zawał serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), nieregularne bicie serca, przemijający spadek dopływu krwi do niektórych części mózgu
 • uczucie dławienia się, drętwienie w jamie ustnej
 • krwawienie w tylnym odcinku gałki ocznej, podwójne widzenie, pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia czuciowe w obrębie gałki ocznej, obrzęk gałki ocznej lub powieki, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie twardówki (białka) oka
 • krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można też zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek VIAGRA CONNECT MAX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek VIAGRA CONNECT MAX

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa (patrz punkt 2: „VIAGRA CONNECT MAX zawiera sód”) i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, laktoza jednowodna (patrz punkt 2: „VIAGRA CONNECT MAX zawiera laktozę”), tytanu dwutlenek (E171), triacetyna i indygotyna (E132).

Jak wygląda lek VIAGRA CONNECT MAX i co zawiera opakowanie Lek VIAGRA CONNECT MAX ma postać niebieskich tabletek powlekanych o kształcie zaokrąglonego rombu o wymiarach 11,2 mm × 8,1 mm. Po jednej stronie znajduje się napis „Pfizer”, a po drugiej napis „V50”.

Tabletki umieszczone są w blistrach po 2 lub 4 tabletki w pudełku kartonowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Upjohn EESV Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Holandia

Wytwórca: Fareva Amboise Zone Industrielle 29, Route des Industries

37530 Pocé sur Cisse

Francja Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku, w tym o nazwie tego leku w innych krajach UE, należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Mylan Healthcare Sp. z o.o.

tel. 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2023

Inne źródła informacji:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej: http://www.urpl.gov.pl/

Spis treści ulotki