Oryginalna ulotka dla Gardimax Medica Lemon spray aerozol

Produkt o kategorii ATC R02AA: Przeziębienie i alergia, Leki stosowane w chorobach gardła, Leki stosowane w chorobach gardła, Środki antyseptyczne.

Produkt przypisany do tematów: Ból gardła.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 30 mililitrów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 17 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających chlorhexidine+lidocaine

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - 1- Ulotka_Gardimax medica lemon spray 06 06 2016 clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gardimax medica lemon spray, (2 mg + 0,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli po upływie 3 do 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Gardimax medica lemon spray i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gardimax medica lemon spray

3. Jak stosować Gardimax medica lemon spray

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Gardimax medica lemon spray

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Gardimax medica lemon spray i w jakim celu się go stosuje

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gardimax medica lemon spray

Kiedy nie przyjmować leku Gardimax medica lemon spray:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na diglukonian chloroheksydyny lub lidokainy chlorowodorek, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gardimax medica lemon spray.
  • U dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych przeciwwskazań dotyczy pacjenta lub dotyczyło w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gardimax medica lemon spray należy zwrócić się do farmaceuty.

  • Leku Gardimax medica lemon spray nie należy stosować długotrwale. Nie należy stosować jednej dawki po drugiej.
  • Należy ograniczyć stosowanie tego leku do przypadków, kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne
  • Należy unikać kontaktu leku z oczami i uszami. Jeżeli aerozol dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody.
  • W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 1 butelki na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zmniejszenia kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.

Gardimax medica lemon spray zawiera alkohol. Należy przeczytać również punkt zatytułowany „Lek Gardimax medica lemon spray zawiera alkohol (etanol) i glikol propylenowy”.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.

Inne leki i Gardimax medica lemon spray

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, włącznie z tymi, które wydawane są bez recepty.

Leku nie stosować jednocześnie z lekami na łagodne formy choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy).

Leku nie stosować jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Stosowanie z jedzeniem i piciem

Nie wymaga się stosowania żadnych szczególnych środków ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Gardimax medica lemon spray na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Gardimax medica lemon spray zawiera alkohol (etanol) i glikol propylenowy

Lek ten zawiera alkohol (29,7% objętości etanolu, tzn. do 180 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,54 ml piwa lub 0,22 ml wina w dawce). Jest to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub padaczką.

Gardimax medica lemon spray zawiera glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Gardimax medica lemon spray nie zawiera cukru i może być stosowany u diabetyków.

3. Jak stosować Gardimax medica lemon spray

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa lub już w trakcie stosowania pojawią się nowe dolegliwości i (lub) objawy ogólne, np. gorączka, należy skontaktować się z lekarzem.

Droga podania leku

Na śluzówkę jamy ustnej, dogardłowa

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 2,5 roku (30 miesięcy): 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.

Instrukcja użytkowania leku Gardimax medica lemon spray z pompką dozującą ze składaną końcówką dozującą.

Skierować końcówkę dozującą w kierunku gardła i nacisnąć pompkę.

Wskazane jest codzienne czyszczenie końcówki dozującej w następujący sposób:

1. Odwrócić butelkę do góry dnem i nacisnąć pompkę dozującą, aż opróżni się z cieczy pozostającej w końcówce dozującej (aby roztwór nie rozprysnął się z butelki).

2. Wyjąć końcówkę dozującą z pompki dozującej i umieścić ją w zbiorniku z gorącą wodą na kilka minut.

3. Wyjąć końcówkę dozującą z wody i pozostawić do wyschnięcia.

4. Zamontować suchą końcówkę dozującą na pompce dozującej, przekręcając ją w dół tak, aby blokowała pompkę dozującą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gardimax medica lemon spray

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Gardimax medica lemon spray, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania: niepokój, szum w uszach, niewydolność oddechowa, zaburzenie rytmu serca, trudności w połykaniu.

Pominięcie przyjęcia leku Gardimax medica lemon spray

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Gardimax medica lemon spray

Brak specjalnych zaleceń.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (wysypka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk ślinianek), reakcje anafilaktyczne. Możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucia pieczenia na języku.

Przy długotrwałym i stałym stosowaniu mogą pojawić się brązowe przebarwienia na zębach.

Przebarwienia te można usunąć.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać Gardimax medica lemon spray

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP (Termin ważności). Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, kolejne dwie lub cztery cyfry oznaczają rok..

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gardimax medica lemon spray

Substancjami czynnymi leku są roztwór diglukonianu chloroheksydyny 2 mg/ml z chlorowodorkiem lidokainy 0,5 mg/ml.

Pozostałe składniki leku to: aromat cytrynowy, sukraloza (E 955), glicerol, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gardimax medica lemon spray i co zawiera opakowanie

Butelka zawierająca 30 ml roztworu, z oranżowego szkła typu III z pompką dozującą z PE/stal nierdzewna/żywica acetalowa, ze składaną końcówką dozującą z PP/PE oraz nasadką zawierającą zabezpieczenie gwarancyjne, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

Logo podmiotu odpowiedzialnego

Wytwórca Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.

Rijksweg 9

B 2880 Bornem

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: