---Alopexy - produkty

Oryginalna ulotka dla Tadalafil Mylan

lek na receptę, tabletki powlekane,

tadalafil

, Generics

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (12 tabletek (20 mg)).

Zmień dokument na 28 tabletek (ulotka)zmień

Ulotki innych produktów zawierających tadalafil

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Tadalafil Mylan, INN-tadalafil - tadalafil-mylan-epar-product-information_pl.pdf do opakowania: informacja dla pacjenta Tadalafil Mylan, 5 mg, tabletki powlekane tadalafil

  • .
  • jawy j
  • u pacjenta niewymienione w tej o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Tadalafil Mylan

2. Infor zastosowaniem leku Tadalafil1 Mylan 3.

4.

5.

6. informacje

1. Co to jest lek Tadalafil Mylan

Tadalafil Mylan fosfodiesterazy typu 5.

Tadalafil Mylan 5 mg z zaburzeniami erekcji. wzwodu tadalafil znacznie poprawia

Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Mylan , co

W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. Tadalafil Mylan nie pomaga pacjentom, u Tadalafil Mylan powinni zaburzenia erekcji.

nazywanym rozrostem . Jest to stan, kiedy gr nawet w nocy.

Tadalafil krokowego i tadalafil -2 tygodniach od

2. zastosowaniem leku Tadalafil Mylan Tadalafil Mylan (wymienionych w punkcie 6).

ostaci lub inne donory tlenku e tadalafil jakiejkolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien ostatnich 90 dni.

  • Prz Tadalafil Mylan omówi to z lekarzem.

serca, z sercem takie same objawy, dlatego roz iem stosowania tadalafilu Tadalafilu nie stosuje u pacjenta czerwonych krwinek).

szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego).

Nie wiadomo, czy tadalafil jest skuteczny u pacjentów: Tadalafil Mylan Tadalafil Mylan z lekarzem.

Tadalafil Mylan nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dzieci Tadalafil Mylan nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i w wieku pon lat.

Tadalafil Mylan a inne leki o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta o lekach, któ Tadalafil Mylan w przypadku stosowania azotanów.

Tadalafil Mylan Tadalafil Mylan.

pacjent przyjmuje:

  • krwi u krokowego).

riocyguat.

inhibitory 5-alfa- leki, takie jak inhibitory fenobarbital, fenytoina3 i karbamazepina2 (leki przeciwdrgawkowe).

ryfampicyna5, erytromycyna4, klarytromycyna lub itrakonazol.

Tadalafil Mylan z piciem i alkoholem informacji, pacjent lek Tadalafil Mylan lub planuje wstawaniu.

Kiedy podawa wytwarzania plemników . Zmniejszenie o prawdopodobne, to do

U niektórych

N lek decyzji o prowadzeniu pojazdu lub maszyn.

Lek Tadalafil Mylan zawiera z Lek Tadalafil Mylan zawiera sód

3. Tadalafil Mylan

Ten zgodnie z zaleceniami lekarza lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka 5 mg przyjmowana o tej samej porze dnia.

dawk na 2,5 mg dpowiedzi pacjenta na lek Tadalafil Mylan.

2,5 mg.

leku Tadalafil Mylan

Stosowanie leku Tadalafil Mylan w Przyjmowanie leku Tadalafil Mylan korzystne

Dawka to jedna tabletka 5 mg przyjmowana o tej samej porze dnia.

eli u rozrost jedna tabletka 5 mg

Nie wolno leku Tadalafil Mylan

Tabletki leku Tadalafil Mylan zalecana dawki leku Tadalafil Mylan Tadalafil Mylan

Od razu po przypomnieniu , ale n uzup leku Tadalafil Mylan

lekarza lub farmaceuty.

4.

reakcje alergiczne, w tym wysypki ( ).

ból w klatce piersiowej nie wolno ( ).

priapizm, po zastosowaniu tadalafilu (rzadko). Je lekarzem.

n rzadko).

Inne ( do 1 na 10 pacjentów) bó , zaczerwienienie twarzy, i ( do 1 na 100 pacjentów) zawroty g y, ból brzucha, nie ból oczu, w oddychaniu, w moczu, erekcja, uczucie , szybkie bicie serca, wysok , , krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach, .

Rzadko ( do 1 na 1000 pacjentów) omdlenia, zaczerwienienie i pokrzywka , czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry) .

Atak serca i tego leku.

e widzenia lub utrat widzenia w jednym lub obu oczach.

czyzn , których nie obserwowano podczas bada klinicznych. ich: y, ilne wysypki skórne, zaburzenia krwi do oczu, nieregularne bicie serca, piersiowa oraz e e: o 5 lat

tadalafil.

w tej do *.

leku.

5. lek Tadalafil Mylan la dzieci.

Termin

Leków nie ani domowych pojemników na odpadki

6. informacje

Co zawiera lek Tadalafil Mylan

  • 5 mg tadalafilu.
  • to: laktoza bezwodna (patrz punkt Lek Tadalafil Mylan ), poloksamer 188, celuloza mikrokrystaliczna (pH101), powidon (K-25), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), tlenek (E 172), triacetyna.

Tadalafil Mylan i co zawiera opakowanie Tadalafil Mylan, 5 mg jed Tadalafil Mylan, 5 mg , 84 i 98 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francja

Wytwórca McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Irlandia Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar, EN6 1TL Wielka Brytania Mylan UK Healthcare Limited

Building 20, Station Close Potters Bar, EN6 1TL Wielka Brytania Mylan Germany GmbH Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1 Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen, 61352,

Niemcy miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva (Lithuania) BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00 (Belgique/Belgien) Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: + 420 222 004 400

Magyarország (Hungary) Mylan EPD Kft.

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark Mylan Denmark ApS

Tel: + 45 28 11 69 32

Malta V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland Mylan Healthcare GmbH

Tel: + 49 800 0700 800

Nederland Mylan BV

Tel: + 31 (0)20 426 3300

Eesti (Estonia) BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge Mylan Healthcare Norge AS

Tel: + 47 66 75 33 00 Generics Pharma Hellas EPE

30 210 993 6410

Österreich Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: + 43 1 416 2418

España Mylan Pharmaceuticals, S.L.

Tel: + 34 900 102 712

Polska Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France Mylan S.A.S

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska (Croatia) Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 23 50 599

România BGP Products SRL

Tel: + 40 372 579 000

Ireland Mylan Ireland Limited

Tel: + 353 (0) 87 1694982

Slovenija Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika Mylan s.r.o.

Tel: + 421 2 32 199 100

Italia Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland Mylan Finland OY

Puh/Tel: + 358 20 720 9555 Varnavas Hadjipanayis Ltd

Tel: + 357 222 077 23

Sverige Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija Mylan Healthcare SIA

Tel: + 371 676 05580 United Kingdom

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 44 1707 853000

Data ostatniej aktualizacji ulotki: http://www.ema.europa.eu


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/tadalafil

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/carbamazepine

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/erytromycyna

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/ryfampicyna