---

Oryginalna ulotka dla Krople żołądkowe Amara

produkt dostępny bez recepty, krople,

Krople żołądkowe (guttae stomachicae)

, Amara

Opakowanie:

35 gramów
w 10% aptek, od 4,13 zł do 7,20 zł

Koszyk:

Ulotki Krople żołądkowe Amara dla opakowania 35 gramów.

Wybrany dokument Krople żołądkowe Amara:
Dokument z 2023-02-27
PDF
dokument PDF dla Krople żołądkowe Amara

Podgląd dokumentu PDF Krople żołądkowe Amara

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-02-27

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Krople żołądkowe Amara, krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Krople żołądkowe Amara i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Krople żołądkowe Amara

3. Jak przyjmować lek Krople żołądkowe Amara

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Krople żołądkowe Amara

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Krople żołądkowe Amara i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w przypadku braku łaknienia, a także dolegliwościach żołądkowych związanych z niestrawnością i wzdęciami.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Krople żołądkowe Amara

Kiedy nie przyjmować leku Krople żołądkowe Amara:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);,
 • w przypadku nadwrażliwości na mentol;
 • w przypadku występowania u pacjenta choroby wrzodowej żołądka i(lub) dwunastnicy;
 • w przypadku wystąpienia zapalenia i niedrożności dróg żółciowych;
 • u osób w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Krople żołądkowe Amara należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nalewka z liści mięty pieprzowej u pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym może powodować nasilenie zgagi. Nie należy przyjmować u pacjentów z kamieniami żółciowymi i innymi zaburzeniami dróg żółciowych.

Wyciąg ze świeżego ziela dziurawca może powodować wystąpienie reakcji fotoalergicznej, należy unikać ekspozycji na słońce podczas przyjmowania produktu. Ze względu na brak danych nie zaleca się przyjmowania produktów zawierających ziele dziurawca i korzeń goryczki1 u osób poniżej 18 lat.

Produkt leczniczy zawiera 65-72% (V/V) etanolu2 (alkoholu), tzn. do 342 mg na dawkę (dawka jednorazowa to 0,6 ml płynu – ok. 15 kropli), co jest równoważne 8,23 ml piwa, 3,43 ml wina na dawkę. Produkt szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas przyjmowania u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Dzieci i młodzież:

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Lek Krople żołądkowe Amara a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W przypadku przyjmowania przez pacjenta innych leków przepisanych na receptę należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą zanim zastosuje się lek zawierający ziele dziurawca.

Należy zachować szczególną ostrożność i brać pod uwagę możliwość wystąpienia interakcji charakterystycznych dla ziela dziurawca.

Dostępna jest tylko niewielka ilość danych dotyczących interakcji pomiędzy korzeniem kozłka a innymi produktami leczniczymi.

Nie zaleca się przyjmować leków zawierających korzeń kozłka z syntetycznymi lekami uspokajającymi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się przyjmowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Ze względu na zawartość etanolu, produkt może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak przyjmować lek Krople żołądkowe Amara

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek do podawania doustnego.

Zalecana dawka to:

Dorośli od 18 lat:

 • w przypadku braku łaknienia jednorazowo 15 kropli rozcieńczyć w ¼ szklanki wody, przyjmować od 3 do 6 razy na dobę, 30 minut przed jedzeniem;
 • doraźnie w razie dolegliwości żołądkowych, jednorazowo 15 kropli rozcieńczyć w ¼ szklanki wody, przyjmować do 6 razy na dobę.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się przez 14 dni podczas przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Krople żołądkowe Amara

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Krople żołądkowe Amara

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

Przerwanie przyjmowania leku Krople żołądkowe Amara

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na skutek przyjmowania leku zawierającego korzeń kozłka, ziele dziurawca mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurczowe bóle brzucha). Częstość występowania tych objawów niepożądanych nie jest znana. W przypadku korzenia goryczki objawy żołądkowo-jelitowe mogą wystąpić niezbyt często.

U pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym może nasilić się zgaga.

Korzeń goryczki rzadko może powodować tachykardię (przyspieszenie akcji serca) i świąd. Może wystąpić ból głowy. Częstość tych objawów nie jest znana.

Ze względu na zawartość wyciągu ze świeżego ziela dziurawca mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne, zmęczenie i niepokój. Częstość tych objawów nie jest znana.

U osób o jasnej karnacji może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne przypominająca oparzenia słoneczne.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarki. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49

21 309. Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Krople żołądkowe Amara

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25° C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Krople żołądkowe Amara

 • Substancjami czynnymi leku są: Hyperici intractum, Menthae piperitae tinctura, Valerianae tinctura, Amara tinctura.

100 g produktu zawiera:

Hyperici intractum 24 ml (wyciąg ze świeżego ziela dziurawca, Hyperici perforatum L., (DER 1:1), ekstrahent: etanol 96% (V/V)

Menthae piperitae tinctura 26,5 ml (nalewka z liści mięty pieprzowej, Menthae piperita L., (DER 1:20), ekstrahent etanol 90%(V/V)

Valerianae tinctura 24,5 ml (nalewka z korzenia kozłka, Valeriana officinalis L., (DER 1:4), ekstrahent etanol 70% (V/V) Amara tinctura 25 ml (nalewka gorzka z korzeni goryczki, Gentiana lutea L., liści bobrka Menyathes trifoliata L., owocni pomarańczy gorzkiej, Citrus aurantium L., subspecies aurantium, (DER 1:3,5), ekstrahent etanol 70% (V/V)

Produkt zawiera 65 -72 % (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Krople żołądkowe Amara i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci kropli doustnych, roztworu.

Opakowanie zawiera:

 • 30 g, 35 g, 50 g, 100 g w butelce ze szkła barwnego z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym i kroplomierzem, zakrętka i kroplomierz wykonane z polietylenu w pudełku tekturowym z ulotką,
 • 30 g, 35 g, 50 g, 100 g w butelce ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową z uszczelką ze spienionego polietylenu LDPE lub tektury laminowanej PET i kroplomierzem wykonanym z polietylenu w tekturowym pudełku z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40 amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:amara@amara.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/gentiana

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/etanol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.