---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Vitaminum E 400 mg Hasco

lek na receptę, kapsułki,

γ-Tokoferol (Witamina E) (tocopherol)

, Hasco-Lek

Dawka:

400 mg

Opakowanie:

30 kapsułek blistry
w 73% aptek, od 4,99 zł do 23,99 zł

Zamienniki opakowania:

Od 4,99 zł

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Ulotki Vitaminum E 400 mg Hasco dla opakowania 30 kapsułek blistry (400 mg).

Wybrany dokument Vitaminum E 400 mg Hasco:
Dokument z 2023-03-24
PDF
dokument PDF dla Vitaminum E 400 mg Hasco

Podgląd dokumentu PDF Vitaminum E 400 mg Hasco

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-03-24

Ulotki innych produktów zawierających tocopherol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITAMINUM E 400 mg HASCO

400 mg, kapsułki miękkie int-rac-α-Tocopherylis acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Vitaminum E 400 mg Hasco i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E 400 mg Hasco

3. Jak stosować lek Vitaminum E 400 mg Hasco

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vitaminum E 400 mg Hasco

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum E 400 mg Hasco i w jakim celu się go stosuje

Witamina E jest jednym z niezbędnych składników odżywczych, jednak jej rola nadal nie jest dokładnie poznana. Razem z katalazą, dysmutazą nadtlenkową, peroksydazą glutationową oraz selenem1 wchodzi w skład systemu zabezpieczającego komórkę przed działaniem wolnych rodników tlenowych. Chroni wielonieniasycone kwasy tłuszczowe w błonach i innych strukturach komórki, stabilizuje błony komórek i organelli komórkowych, zapobiega hemolizie czerwonych krwinek.

Ochrona przed uszkodzeniem przez rodniki tlenowe wydaje się istotna w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśniowego.

Witamina E może także działać jako kofaktor w niektórych układach enzymatycznych. Bierze udział w utlenianiu glukozy3 i glikogenolizie. Uczestniczy w przemianach lipidów: prostaglandyn i cholesterolu2.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dzienną podażą witaminy E, a zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których patogeneza związana jest ze stresem oksydacyjnym. Witamina E obniża aktywność agregacyjną płytek krwi.

Wskazania do stosowania:

 • leczenie niedoboru witaminy E spowodowanego nieprawidłowym wydzielaniem żółci, chronicznym zapaleniem jelit, długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem oraz zakłóceniami przemiany materii;
 • wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca, profilaktyce cholesterolowej i zawałowej (szczególnie u osób przebywających w skażonym środowisku, narażonych na stresy lub u palaczy tytoniu), w zakrzepowym zapaleniu żył, w chromaniu przestankowym, w schorzeniach okulistycznych (retinopatia miażdżycowa i nadciśnieniowa);
 • w profilaktyce chorób, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E 400 mg Hasco

Kiedy nie stosować leku Vitaminum E 400 mg Hasco

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (witaminę E) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję;
 • przy niedoborze witaminy K.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum E 400 mg Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum E 400 mg Hasco u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe (np. dikumarol, warfaryna4) lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).

Lek Vitaminum E 400 mg Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Witamina E może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u osób leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub estrogenami. Stosowanie innych środków o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon, aminokwasy zawierające siarkę) może łagodzić niektóre objawy niedoboru witaminy E. Jednoczesne stosowanie preparatów żelaza5 osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować kilkugodzinny odstęp między przyjmowaniem tych leków.

Witamina E może zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę i glikozydy naparstnicy, a zwiększać wchłanianie, wykorzystanie i magazynowanie witaminy A.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży lub karmienia piersią lek można stosować wyłącznie z przepisu lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przyjmowanie leku Vitaminum E 400 mg Hasco nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum E 400 mg Hasco zawiera olej arachidowy oczyszczony (z orzeszków ziemnych).

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum E 400 mg Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka to zwykle 1 kapsułka na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E 400 mg Hasco

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Duże dawki witaminy E stosowane przez dłuższy okres mogą powodować biegunkę, bóle brzucha i inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, a także uczucie zmęczenia i osłabienia, nieostre widzenie, bóle głowy, wysypkę, zaburzenia czynności gruczołów płciowych, zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy w osoczu.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum E 400 mg Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina E jest na ogół dobrze tolerowana. Po dużych dawkach (powyżej 800 mg/dobę) może wystąpić uczucie zmęczenia, osłabienie, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum E 400 mg Hasco

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum E 400 mg Hasco

 • Substancją czynną leku jest all-rac-α-tokoferylu octan (witamina E). 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg witaminy E.
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: olej arachidowy oczyszczony, żelatyna, glicerol.

Jak wygląda lek Vitaminum E 400 mg Hasco i co zawiera opakowanie Lek Vitaminum E 400 mg Hasco to owalne, przezroczyste kapsułki barwy jasnożółtej o gładkiej, lśniącej powierzchni.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 kapsułek miękkich.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

mailto:adr@urpl.gov.pl 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o Leku tel.: 22 742 00 22 email: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:informacjaoleku@hasco-lek.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/selenium

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo