Charakterystyka produktu leczniczego dla Avaxim 160 U

lek na receptę, iniekcja,

Szczepionka przeciw WZW typu A (hepatitis a vaccine)

, Sanofi Pasteur

Dawka:

160 J.A./0,5 ML

Opakowanie:

1 ampułkostrzykawka z igłą
w 6% aptek, od 166,99 zł do 260,99 zł

Koszyk:

Charakterystyki produktu Avaxim 160 U dla opakowania 1 ampułkostrzykawka z igłą (160 J.A./0,5 ML).

Wybrany dokument Avaxim 160 U:
Dokument z 2024-04-20
PDF
dokument PDF dla Avaxim 160 U

Podgląd dokumentu PDF Avaxim 160 U

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-04-20

Ulotki innych produktów zawierających hepatitis a vaccine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AVAXIM 160 U, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5) ml zawiera: wirus zapalenia wątroby typu A, szczep GBM* (inaktywowany**) ……160 jednostek antygenowych ELISA*** * namnażany w ludzkich komórkach diploidalnych MRC-5 ** adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,3 mg Al3+ ***jednostki ELISA antygenu oznaczone w oparciu o własny standard. 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Szczepionka AVAXIM 160 U jest wskazana do czynnego uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A) u młodzieży od ukończenia 16. roku życia i u dorosłych. Sposób podawania Szczepionka AVAXIM 160 U jest adsorbowana i dlatego zaleca się podawanie jej domięśniowo (im.) w celu zminimalizowania działań niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia. Szczepionki AVAXIM 160 U nie należy podawać w mięsień pośladkowy ze względu na zmienność tej części ciała (różna ilość tkanki tłuszczowej) ani podawać śródskórnie, ponieważ te drogi podania mogą wpłynąć na uzyskanie mniejszej odpowiedzi immunologicznej. Nie wstrzykiwać szczepionki AVAXIM160 U donaczyniowo. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Nie wstrzykiwać szczepionki AVAXIM 160 U donaczyniowo. Szczepionki AVAXIM 160 U (...)