---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Venotonin

produkt dostępny bez recepty, kapsułki,

Kasztanowiec (aesculus)

, Phytopharm Klęka

Opakowanie:

65 kapsułek
w 0% aptek
Od ■■

Ulotki Venotonin dla opakowania 65 kapsułek.

Wybrany dokument Venotonin:
Dokument z 2021-12-22
PDF
dokument PDF dla Venotonin

Podgląd dokumentu PDF Venotonin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-12-22

Ulotki innych produktów zawierających aesculus

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta Venotonin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Venotonin

Hippocastani semen extractum siccum

20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/kapsułkę kapsułki twarde

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Venotonin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venotonin

3. Jak stosować lek Venotonin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Venotonin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Venotonin i w jakim celu się go stosuje

Venotonin jest produktem leczniczym roślinnym w postaci kapsułek, zawierającym wyciąg suchy z nasion kasztanowca ze standaryzowaną zawartością escyny.

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnej takich jak: obrzęki podudzi, kurcze łydek, świąd oraz bóle i uczucie ciężkości w nogach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venotonin

Kiedy nie stosować leku Venotonin

W przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników leku wymienionych w pkt. 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli występuje stan zapalny skóry, zakrzepowe zapalenie żył lub stwardnienie śródskórne, silny ból, zmiany wrzodziejące, nagły obrzęk jednej lub obydwu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Venotonin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Dzieci i młodzież 2017.05.25 1

Ulotka dla pacjenta Venotonin

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Venotonin a inne leki

Brak danych. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Venotonin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się podawania w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych.

Lek Venotonin zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed podaniem leku.

3. Jak stosować lek Venotonin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować poniższy schemat dawkowania leku: 3 kapsułki rano, 2 kapsułki wieczorem.

Podanie doustne.

Zalecany czas leczenia: przynajmniej 4 tygodnie.

Jeżeli objawy utrzymują się, nasilają lub nie ustąpią po 4 tygodniach należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venotonin

Nie zanotowano przypadków przedawkowania leków zawierających wyciąg z nasion kasztanowca.

Pominięcie zastosowania leku Venotonin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle i zawroty głowy oraz świąd i reakcje uczuleniowe. Częstotliwość występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych 2017.05.25 2

Ulotka dla pacjenta Venotonin

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venotonin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku Venotonin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venotonin

Każda kapsułka zawiera 100 mg – 125 mg suchego wyciągu z Aesculus hippocastanum L., semen (nasienie kasztanowca), co odpowiada 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V).

Laktoza jednowodna, stearynian magnezu, bezwodna krzemionka koloidalna, maltodekstryna.

Kapsułka żelatynowa twarda (otoczka): żelatyna, tytanu dwutlenek E 171, indygotyna E 131, żółcień chinolinowa E 104.

Jak wygląda lek Venotonin i co zawiera opakowanie

Słój ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku.

65 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700, faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

MM/RRRR} 2017.05.25 3 mailto:ndl@urpl.gov.pl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta