Oryginalna ulotka dla Venoruton Gel

produkt dostępny bez recepty, żel,

Trokserutyna (troxerutin)

, Delfarma/GlaxoSmithKline

Dawka:

2%

Opakowanie:

40 gramów
w 32% aptek, od 18,99 zł do 41,59 zł

Koszyk:

Ulotki Venoruton Gel dla opakowania 40 gramów (2%).

Wybrany dokument Venoruton Gel:
Dokument z 2022-03-25
PDF
dokument PDF dla Venoruton Gel

Podgląd dokumentu PDF Venoruton Gel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-03-25

Ulotki innych produktów zawierających troxerutin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Venoruton Gel

20 mg/g żel

O-(β-hydroxyethyl)-rutosidea (Oxerutins)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Venoruton Gel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoruton Gel

3. Jak stosować lek Venoruton Gel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Venoruton Gel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Venoruton Gel i w jakim celu się go stosuje

Venoruton Gel należy do grupy leków chroniących naczynia żylne.

Venoruton Gel działa na najmniejsze naczynia krwionośne (kapilary) poprzez zmniejszenie przepuszczalności uszkodzonych ścian kapilar dla płynów i morfotycznych elementów krwi.

Lek jest wskazany do miejscowego stosowania na skórę w bólach i obrzękach nóg wywołanych przewlekłą niewydolnością żylną oraz jej objawami, takimi jak: uczucie „ciężkich nóg” i bóle kończyn dolnych, obrzęki kończyn dolnych, kurcze mięśni i zaburzenia czucia.

Jest stosowany w stanach bólowych po leczeniu obliteracyjnym żylaków.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoruton Gel

Kiedy nie stosować leku Venoruton Gel

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Venoruton Gel

Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego produkt leczniczy może powodować podrażnienia skóry.

Venoruton Gel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Venoruton Gel

Lek Venoruton Gel należy stosować rano i wieczorem na powierzchnię zmienioną chorobowo, delikatnie wcierając, do momentu aż skóra będzie sucha.

Lek Venoruton Gel może być stosowany pod bandaż elastyczny lub opatrunek okluzyjny.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane są rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów).

Obserwowano rzadkie przypadki uczulenia z wystąpieniem reakcji skórnych.

Wszystkie objawy przemijają po zaprzestaniu stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venoruton Gel

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancja czynna leku Venoruton Gel to o-(β-hydroksyetylo)-rutozydy

1 g żelu zawiera 20 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów

Inne składniki leku to: karbomer 980, sodu wodorotlenku roztwór 30%, disodu etylenodiaminoczterooctan (dwuwodny), chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Venoruton Gel i co zawiera opakowanie

Lek jest dostępny w tubie aluminiowej zawierającej 40 g lub 100 g żelu, umieszczonej w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. 22 576 96 00

Wytwórca: GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 Monachium

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2016

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.