dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 mililitrów (0,05 G/1 ML).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Posorutin 1.3.1 SPC, labelling and package leaflet Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Posorutin Troxerutinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. . Spis treści ulotki: 1. Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin 3. Jak stosować Posorutin 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Posorutin 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Posorutin i w jakim celu się go stosuje Posorutin jest lekiem służącym do stabilizacji naczyń krwionośnych oka.

Posorutin stosuje się w leczeniu uzupełniającym w przypadku osłabienia naczyń krwionośnych, np. przy zmianach w dnie oka spowodowanych retinopatią cukrzycową, lub przy wylewach krwawych do spojówki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posorutin Kiedy nie stosować leku Posorutin Jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Posorutin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Posorutin nie należy używać soczewek kontaktowych.

Posorutin a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających troxerutin

W kolejności według dostępności w aptekach.