---Wolt Drive - produkty

Augmentin ES, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, proszek (do wytworzenia zawiesiny),

Amoksycylina (amoxicillinum)

,

Kwas klawulanowy (clavulanic acid)

, GlaxoSmithKline

Opakowanie:

Koszyk:

100+ aptek z Augmentin ES na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 39,64 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 20,61 zł - Odpłatność 50%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Augmentin ES

  Augmentin ES to lek dostępny na receptę w postaci proszku do wytworzenia zawiesiny. W swoim składzie zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Preparat jest antybiotykiem wykorzystywanym w leczeniu zakażenia bakteryjnego Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinę, wywołującego ostre zapalenie ucha środkowego lub pozaszpitalne zapalenie płuc u niemowląt i dzieci.

  więcej: Stosowanie Augmentin ES, skutki uboczne i interakcje Augmentin ES

  Jak działa Augmentin ES?

  Amoksycylina zawarta w preparacie hamuje enzymy będące kluczowym elementem podczas tworzenia ściany komórkowej bakterii. Poprzez zablokowanie powstawania tego enzymu dochodzi do osłabienia ściany komórkowej, a w konsekwencji do śmierci bakterii. Dodatek kwasu klawulanowego zapewnia z kolei zablokowanie enzymów bakteryjnych odpowiedzialnych za rozkład amoksycyliny.

  Nie używaj Augmentin ES, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
  • w przeszłości doświadczyłeś ciężkiej reakcji alergicznej po przyjęciu leku z grupy beta-laktamów, np. cefalosporyny, monobaktamu, karbapenemu,
  • po poprzednim przyjęciu amoksycliny lub kwasu klawulanowego wystąpiła u Ciebie żółtaczka lub zaburzenia wątroby,
  • istnieje podejrzenie, że chorujesz na mononukleozę zakaźną,
  • cierpisz na zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Augmentin ES?

  • Poinformuj lekarza, jeśli wystąpiły u Ciebie reakcje alergiczne po przyjęciu jakiegokolwiek antybiotyku, a zwłaszcza z grupy beta-laktamów.
  • Poinformuj lekarza, jeśli cierpisz na jakiekolwiek atopowe schorzenia, ponieważ ryzyko reakcji alergicznej jest wówczas większe.
  • Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych do tej pory lekach, zwłaszcza immunosupresyjnych.
  • Poinformuj lekarza o ewentualnych zaburzeniach czynności wątroby lub krzepnięcia krwi, a także, jeżeli chorujesz na fenyloketonurię.

  Jak stosować Augmentin ES?

  • Dzieci o masie ciała <40 kg (w wieku większym lub równym 3 miesięcy): (90 + 6,4 mg)/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych.
  • Zaleca się przyjmowanie leku z posiłkiem, aby uniknąć reakcji niepożądanych ze strony układu pokarmowego.
  • Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabezpieczenie korka nie zostało naruszone. Następnie należy wstrząsnąć butelką z lekiem w celu rozluźnienia proszku. Dodać wodę do określonej objętości według załączonej tabeli. Dobrze wstrząsnąć butelkę. Inny sposób to napełnienie butelki wodą do poziomu nieco poniżej kreski oznaczonej na etykiecie. Następnie starannie wstrząsnąć, uzupełnić wodą do poziomu oznaczonego kreską i ponownie wstrząsnąć.
  • Zawiesinę należy wstrząsnąć przed każdym podaniem leku.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Augmentin ES?

  • Podczas stosowania leku należy zwrócić uwagę na wszystkie niepokojące objawy, a zwłaszcza reakcje alergiczne.
  • Jeśli podczas stosowania leku wystąpiła biegunka, należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza, ponieważ może być to objaw zapalenia jelita grubego.
  • W czasie długotrwałego stosowania Augmentinu ES zaleca się monitorowanie czynności wątroby, nerek oraz układu krwiotwóczego.
  • Jeśli w czasie terapii amoksycyliną trzeba wykonać pomiar glukozy w moczu, zaleca się użycie metody enzymatycznej z zastosowaniem oksydazy glukozowej, aby nie uzyskać fałszywie dodatnich wyników.
  • Lek może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa oraz Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA.

  Czy mogę łączyć Augmentin ES z innymi lekami?

  • Stosowanie allupurynolu w czasie przyjmowania Augmentinu ES może zwiększyć ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.
  • Jednoczesne przyjmowanie Augmentinu ES oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych może doprowadzić do zaburzeń krzepnięcia krwi.
  • Augmentin ES może nasilać działanie metotreksatu.
  • Probenecyd może nasilać działanie amoksycyliny zawartej w Augmentinie ES.

  Czy mogę łączyć Augmentin ES z alkoholem?

  Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Podczas stosowania amoksycyliny nie zaleca się spożywania alkoholu.

  Czy po zastosowaniu Augmentin ES mogę prowadzić pojazdy?

  Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

  Czy mogę stosować Augmentin ES będąc w ciąży?

  Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Ze względu na ograniczone dane nie zaleca się podawania leku kobietom w ciąży.

  Czy po zastosowaniu Augmentin ES mogę karmić piersią?

  Amoksycylinę z kwasem klawulanowym, czyli składniki leku Augmentin ES, można stosować w czasie karmienia piersią jedynie wtedy, gdy korzyść matki przewyższa ryzyko działań niepożądanych u dziecka. Lek przenika do mleka i może wywoływać, m.in. działania niepożądane ze strony układu pokarmowego.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Augmentin ES?

  Podczas stosowania leku może dojść do, np:

  • kandydozy skóry i błon śluzowych,
  • biegunki,
  • nudności,
  • wymiotów,
  • niestrawności,
  • zawrotów i bólów głowy,
  • zaburzeń krzepnięcia krwi

  Skład Augmentin ES

  • Substancje czynne: 1 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 120 mg amoksycyliny i 8,58 mg kwasu klawulanowego.
  • Substancje pomocnicze: 1 ml zawiera 2,72 mg aspartamu (E951), guma ksantanowa, dwutlenek krzemu, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloceluloza sodowa, aromat truskawkowy.

  Jak przechowywać Augmentin ES?

  • Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić go przed wilgocią.
  • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
  • Sporządzoną zawiesinę należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C nie dłużej niż 10 dni.
  • Sporządzonej zawiesiny nie wolno zamrażać.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Augmentin ES

  • Substancje czynne: 1 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 120 mg amoksycyliny i 8,58 mg kwasu klawulanowego.
  • Substancje pomocnicze: 1 ml zawiera 2,72 mg aspartamu (E951), guma ksantanowa, dwutlenek krzemu, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloceluloza sodowa, aromat truskawkowy.

  Kto może wystawić receptę na Augmentin ES?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Augmentin ES

  2023-03-23

  Jak pokazują nasze statystyki, Augmentin ES w opakowaniach 100 ml zaczyna być dostępny w aptekach.

  2023-03-06

  Jak pokazują nasze statystyki, Augmentin ES w opakowaniach 50 ml zaczyna być dostępny w aptekach.

  2023-02-08

  W dniu dzisiejszym od producenta otrzymaliśmy informację, iż planowana data dostawy Augmentin ES uległa przesunięciu. Aktualnie planowany termin dostawy to początek marca br.

  2023-01-04

  Od producenta otrzymaliśmy informację, iż dostawa leku Augmentin ES planowana jest na dzień 8 lutego 2023 r.

  2022-09-28

  Od producenta otrzymaliśmy informację, iż planowana data dostawy leku uległa przesunięciu. Aktualnie planowany termin dostawy to początek listopada br.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Augmentin ES

  Ceny po refundacji, 100 mililitrów

  Odpłatność 100%
  39,64 zł
  Limit
  38,07 zł
  Odpłatność 50%
  20,61 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Augmentin ES w aptekach

  Wszystkie opakowania Augmentin ESw 90% aptek
  100 mililitróww 85% aptek

  Ulotka produktu Augmentin ES

  Augmentin ES
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Augmentin ES (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy